Ikona dekoracyjna

Wyniki rekrutacji

Informacja o wyniku naboruMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 19/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i PPOŻ nie zgłosił się żaden kandydat. 

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2023 z dnia 17 października 2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Radca Prawny, wybrani zostali kandydaci:

Pan Jakub Kęska - zam. w Radomiu

Pan Andrzej Tomaszewski - zam. w Żyrardowie

Wyżej wymienieni spełniają wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci uzyskali od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydaci wyłonieni w naborze zobowiązani są w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2023 z dnia 9 października 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Inspektora Nadzoru do Inspektora Nadzoru wybrany został kandydat:

Pan – Łukasz Drążewski zam. Żuromin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 14/2023 z dnia 13 września 2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalista do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Tomasz Cichewicz zam. Sulejówek

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 16/2023 z dnia 21 września 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Radom wybrana została kandydatka:

Pani – Karolina Czubak zam. Wolanów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 12/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock” wybrany został kandydat:

Pan – Marek Wajszczak zam. Gąbin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 11/2023 z dnia 31 sierpnia  2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „Referent w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock” wybrana została kandydatka:

Pani - Iwona Śmigielska zam. Gostynin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 15/2023 z dnia 13 września 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki wybrana została kandydatka:

Pani – Angelika Smółka zam. Juliopol

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 13/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora nadzoru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 10/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowieckim wybrany został kandydat:

Pani – Katarzyna Smolińska zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 8/2023 z dnia 19 maja 2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Mariusz Świątek - zam. Cegłów

Wyżej wymieniona osoba spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 7/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Główny specjalista w Biurze Organizacji wybrany został kandydat:

Pan – Zbigniew Ostrowski - zam. Radom

Wyżej wymieniona osoba spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 6/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki wybrana została kandydatka:

Pani – Magdalena Łabendowicz zam. Ruda

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała

od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.
Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 5/2023 z dnia 03 lutego 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowy Ciechanów wybrana została kandydatka:

Pani – Marta Kos - zam. Żuromin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 4/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego specjalisty na Samodzielnym stanowisku ds. Archiwum wybrana została kandydatka:

Pani - Joanna Pawlikowska - zam. Grodzisk Mazowiecki

Wyżej wymieniona osoba spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 3/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Planowania Finansowego i Analiz wybrana została kandydatka:

Pani – Elżbieta Górajczyk zam. Świercze

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 2/2023 z dnia 05 stycznia 2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Ciechanów nie został wybrany żaden kandydat.

Kandydat który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 01/2023 z dnia 05 stycznia 2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 62/2022 z dnia 14 grudnia  2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Rafał Arkadiusz Sołtysiak zam. Belsk Duży

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 63/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Referenta do Specjalisty w Wydziale Finansowo - Księgowym Mazowiecki nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygniętyInformacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 61/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Biurze Organizacji wybrana została kandydatka:

Pani – Grażyna Szynkarczyk – Nasiłowska zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 58/2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce wybrana została kandydatka:

Pani – Marzenna Maria Chudzik zam. Węgrów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 60/2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego referenta do Specjalisty w Wydziale Finansowo - Księgowym nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.
Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 59/2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Finansowo - Księgowym wybrana została kandydatka:

Pani – Małgorzata Korza zam. Przytyk

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała

od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 56/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalista do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji zostali wybrani kandydaci:

Pan – Jacek Jaworski zam. Warszawa

Pan – Kamil Piotr Maul zam. Opacz - Kolonia

Wyżej wymienione osoby spełniły wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci uzyskali od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydaci wyłonieni w naborze zobowiązani są w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 55/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisku ds. BHP i PPOŻ został wybrany kandydat:

Pan – Tomasz Janiec zam. Wilga

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 57/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Garwolin wybrana została kandydatka:

Pani – Anna Kowalczyk zam. Garwolin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 54/2022 z dnia 11 października  2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Marcin Gołaszewski zam. Wołomin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 53/2022 z dnia 11 października 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych wybrany został kandydat:

Pan – Andrzej Tomaszewski - zam. Żyrardów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 52/2022 z dnia 11 października  2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.


Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 51/2022 z dnia 06 września  2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego referenta do Starszego specjalisty  nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 50/2022 z dnia 06 września 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalista do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji nie zgłosił się żaden kandydat. Jedyna oferta złożona przez kandydata wpłynęła po terminie.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 49/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych  nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.


Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 48/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Technicznym Rejonu Drogowego Ostrołęka z/s w Czerwinie wybrana została kandydatka:

Pani – Paulina Sokołowska zam. Ostrów Mazowiecka

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


Informacja o wyniku naboru


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 47/2022 z dnia 15 lipca 2022r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Realizacji Inwestycji nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.


Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 36/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji zostali wybrani kandydaci:

1)   Pan Jan Ślązak zam. Warszawa;

2)   Pani Justyna Król zam. Warszawa;

3)   Pani Urszula Solczak zam. Ząbki;

4)   Pani Monika Gocławską zam. Warszawa

Wyżej wymienione osoby spełniły wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci uzyskali od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednio wysokie oceny, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydaci wyłonieni w naborze zobowiązani są w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 42/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. BHP PPOŻ i wybrany został kandydat:

Pan – Tomasz Janiec zam. Wilga

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 41/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Geodezji i Nieruchomości wybrana została kandydatka:

Pan – Dorota Szymańska zam. Aleksandrów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 40/2022 z dnia 10 czerwca r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Referenta do Starszego referenta ds. realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM) w Pionie Inwestycji został wybrany kandydat.

Pan – Łukasz Chełstowski zam. Żyrardów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 39/2022 z dnia 10 czerwca r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referenta w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień została wybrana kandydatka.

Pani – Mariola Makowska zam. Mrozy

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 37/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock” wybrany został kandydat:

Pan – Ryszard Radecki zam. Gostynin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 36/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji zostali wybrani kandydaci:

1)   Pana Jana Ślązaka;

2)   Panią Justynę Król;

3)   Panią Urszulę Solczak;

4)   Panią Monikę Gocławską

Wyżej wymienione osoby spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci uzyskali od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednio wysokie oceny, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydaci wyłonieni w naborze zobowiązani są w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 35/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych wybrana została kandydatka:

Pani – Katarzyna Parol zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 33/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista w Biurze Kontroli wybrany został kandydat:

Pan – Dariusz Talarek zam. Łąki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 46/2022 z dnia 07 lipca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Otwock – Piaseczno nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 44/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce wybrana została kandydatka:

Pani – Małgorzata Barbasiewicz zam. Węgrów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 43/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. Archiwum nie został wybrany żaden kandydat.

Kandydat który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 38/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Ciechanów nie został wybrany żaden kandydat.

Kandydat który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 34/2022 z dnia 24 maja 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Wieloosobowym stanowisku ds. Obsługi Prawnej wybrany został kandydat:

Pan – Tomasz Chwieduk zam. Grodzisk Mazowiecki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 32/2022 z dnia 30 maja 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 31/2022 z dnia 30 maja 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. Archiwum nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 30/2022 z dnia 09 maja 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Dariusz Nieć zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 29/2022 z dnia 06 maja 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Michał Pieńkowski zam. Łosice

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 28/2022 z dnia 06 maja 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 27/2022 z dnia 06 maja 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 26/2022 z dnia 06 maja 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Geodezji i Nieruchomości wybrany został kandydat:

Pan – Jacek Paweł Bot zam. Siedlce

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska. W dniu poprzedzającym zamieszczenie informacji o wyniku naboru kandydat zrezygnował z zatrudnienia. W związku z brakiem innych kandydatów na powyższe stanowisko nabór zostanie ogłoszony ponownie.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 25/2022 z dnia 06 maja 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Referenta do Starszego referenta w Wydziale Geodezji i Nieruchomości wybrany został kandydat:

Pani – Kornelia Jermacz zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 24/2022 z dnia 06 maja 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych nie został wybrany żaden kandydat:

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 19/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego referenta do Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień został wybrany kandydat.

Pani – Olga Kolatorowicz- Czaja zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pan – Paweł Bydowski zam. Łomianki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 22/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego specjalisty w Biurze Kadr i Szkoleń został kandydat:

Pani – Karolina Radoń zam. Pruszków

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 20/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.


Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 23/2022 z dnia 04 maja 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.


Informacja o wyniku naboru

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 14/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrana został kandydat:

Pani – Marta Styczyńska zam. Grodzisk Mazowiecki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora nadzoru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 13/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pani – Agnieszka Pindor zam. Skierniewice

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 11/2022 z dnia 16 marca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Referent w Wydziale Informatyki i Administracji wybrany został kandydat:

Pan – Bartłomiej Czajkowski zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 16/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. Archiwum nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 12/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 10/2022 z dnia 16 marca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Informatyki i Administracji wybrany został kandydat:

Pan – Patryk Pawlak zam. Żyrardów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 7/2022 z dnia 09 marca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora nadzoru nie został wybrany żaden kandydat.

Kandydat który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 9/2022 z dnia 15 marca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 8/2022 z dnia 15 marca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji nie został wybrany żaden kandydat.

Kandydaci którzy uczestniczyli w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnili wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 6/2022 z dnia 01 marca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 5/2022 z dnia 01 marca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. Archiwum nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 4/2022 z dnia 04 lutego 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego specjalisty w Rejonie Drogowym Radom wybrany został kandydat:

Pan – Sławomir Gajewski zam. Odrzywół

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie pos

tępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 3/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Ciechanów nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. Archiwum nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 1/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Informatyki i Administracji.” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 38/2022 z dnia 20 grudnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 35/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór 35/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 39/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze „od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Ciechanów” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 36/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. Archiwum nie został wybrany żaden kandydat. Jedyna oferta złożona przez kandydata wpłynęła po terminie.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 37/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Rejonie Drogowym Ostrołęka z/s w Czerwinie wybrany został kandydat:

Pani – Sylwia Dymerska zam. Ostrołęka

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 34/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. Archiwum nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyny kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze

W związku z powyższym nabór 34/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 33/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze „Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 32/2021 z dnia 19.11.2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki, wybrany został kandydat:

Pan – Kamil Szwarc zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 31/2021 z dnia 18 października 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze „Samodzielne stanowisko ds. Archiwum” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 30/2021 z dnia 04.10.2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszego referent w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji wybrany został kandydat:

Pani – Anna Włodarek zam. Mała Wieś

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 28/2021 z dnia 08 września 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielny Referent do Starszego specjalisty w Wydziale realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Artur Piotrkowicz zam. Halinów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 27/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego referent do Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ostrołęka z/s w Czerwinie wybrany został kandydat:

Pan – Grzegorz Farat zam. Borowce gm. Troszczyn

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 26/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze „od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 24/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Referent do Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień nie został wybrany żaden kandydat.

Po zakończeniu wszystkich etapów naboru Komisja Rekrutacyjna nie wyłoniła kandydata do zatrudnienia w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

W związku z powyższym nabór 24/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 23/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielny Referent ds. księgowych w Wydziale Finansowo – Księgowym nie został wybrany żaden kandydat:

Jedyny kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze

W związku z powyższym nabór 23/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 22/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Zamówień Publicznych wybrany został kandydat:

Pani – Zofia Kochaniak zam. Brwinów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 21/2021 z dnia 07 lipca 2021 r. o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Koordynator Biura Kadr I szkoleń wybrana została Pani Renata Rogowska zam. Zagórze

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 20/2021 z dnia 08 czerwca 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „ od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 19/2021 z dnia 31 maja 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień wybrany został kandydat:

Pani – Anna Jadczyszyn zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2021 z dnia 05 maja 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej wybrany został kandydat:

Pan – Jan Bujak zam. Błonie

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „ od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji” nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyny kandydat, który spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, nie stawił się na umówioną rozmowę kwalifikacyjną, rezygnując tym samym z uczestniczenia w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego.

W związku z powyższym nabór nr 17/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 15/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych” nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyny kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydat ten nie stawił się na umówioną rozmowę kwalifikacyjną, rezygnując z uczestniczenia w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego.

W związku z powyższym nabór nr 15/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 13/2021 z dnia 12.03.2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji wybrany został kandydat:

Pani – Anna Joss zam. Warszawa

Wyżej wymieniona spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka ta uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Główny Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 16/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Zamówień Publicznych wybrany został kandydat:

Pani – Anna Wiktorowska - Kleczaj zam. Legionowo

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuję, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 14/2021 z dnia 26 marca 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pani Wioleta Pytlarczyk – zam. Izdebno

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 12/2021 z dnia 03 marca 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień” nie został wybrany żaden kandydat.

Dwaj kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu kwalifikacyjnym spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego żaden z tych kandydatów nie uzyskał pozytywnej rekomendacji Komisji Rekrutacyjnej.

W związku z powyższym nabór 12/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa informuje, że zgodnie z ogłoszeniem NR 1/P/2021 z dnia 01 lutego 2021 r. o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: „Pomoc Administracyjna w Wydziale Informatyki i Administracji” nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór 1/P/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 08/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Biurze Ochrony Środowiska i Standaryzacji wybrany został kandydat:

Pan – Wojciech Caballero - Frączkowski zam. Warszawa

Wyżej wymieniony spełnił wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat ten uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 07/2021 z dnia 01 lutego 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Informatyki i Administracji wybrany został kandydat:

Pan – Tomasz Kurowski zam. Warszawa

Wyżej wymieniony spełnił wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat ten uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 35/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty na Samodzielnym Stanowisku ds. bhp i p. poż.” nie został wybrany żaden kandydat.

Wszyscy kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu kwalifikacyjnym spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego żaden z kandydatów nie uzyskał pozytywnej rekomendacji Komisji Rekrutacyjnej.

W związku z powyższym nabór 35/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 09/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuję, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 11/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock wybrany został kandydat:

Pan Tomasz Muszyński – zam. Płock

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuję, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 10/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pani Anna Chalińska – zam. Garwolin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 06/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty ds. administracyjno- kadrowych w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pani Monika Serzysko – zam. Borowie

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 05/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty ds. księgowości w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pani Anna Broniewska – zam. Maciejowice

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 04/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pani Janina Wojda – zam. Miastków Kościelny

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 03/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty ds. zaplecza w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pan Jerzy Piesio – zam. Garwolin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 02/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik Wydziału Technicznego w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pan Stanisław Jagiełło – zam. Ryki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 33/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej nie został wybrany żaden kandydat.

Wszyscy kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu kwalifikacyjnym spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego żaden z kandydatów nie uzyskał pozytywnej rekomendacji Komisji Rekrutacyjnej.

W związku z powyższym nabór nr 33/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 34/2020 z dnia 30 listopada 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej wybrany został kandydat:

Pan – Łukasz Gil zam. Warszawa

Wyżej wymieniony spełnił wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat ten uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 01/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszego Referenta w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień wybrany został kandydat:

Pani – Edyta Płoska zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 37/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pani Monika Dorota Sztuka - Brzezińska – zam. Ciemne

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 26/2020 z dnia 30 października 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Informatyki i Administracji nie został wybrany żaden kandydat.

Dwoje kandydatów, którzy uczestniczyli w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniło wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, jednak żaden z tych kandydatów nie uzyskał pozytywnej rekomendacji Komisji Rekrutacyjnej. 

W związku z powyższym nabór 26/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 32/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów wybrany został kandydat:

Pani Sylwia Mięćkowska – zam. Ciechanów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 31/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Artur Szałek zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 30/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Paweł Mioduszewski zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 27/2020 z dnia 30 października 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów wybrany został kandydat:

Pan – Maciej Jastrzębski zam. Małkinia Dolna

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 29/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Starszy Referent w Wydziale Zamówień Publicznych” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 28/2020 z dnia 05 listopada 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień wybrany został kandydat:

Pani – Agnieszka Iwanowicz zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 19/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Rafał Dmochowski zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska. Zatrudnienie może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu wysokości wynagrodzenia.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 25/2020 z dnia 30 października 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk – Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pan – Patryk Zaprawa zam. Milanówek

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 24/2020 z dnia 16 października 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 23/2020 z dnia 23 września 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień wybrany został kandydat:

Pan Mariusz Całka – zam. Nieledew

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 22/2020 z dnia 04 września 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 21/2020 z dnia 03 września 2020 r. o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Dyrektor Rejonu Drogowego Garwolin wybrany został kandydat:

Pan Marek Chciałowski – zam. Sulbiny

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 20/2020 z dnia 4 września 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów wybrany został kandydat:

Pan Marcin Szymański – zam. Działdowo

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyny kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór 18/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyny kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór 17/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 16/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Inspektora Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 12/2020 z dnia 02 lipca 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Informatyki i Administracji wybrany został kandydat:

Pan Adam Machelski – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Starszy Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 15/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno wybrany został kandydat:

Pan – Tadeusz Marek Płaczek zam. Otwock Wielki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 14/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Technicznego w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pani Agnieszka Tadzik – zam. Bartoszówka

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 13/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pani Karolina Gzyra – zam. Dąbrówka

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 11/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 10/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyna kandydatka, która uczestniczyła w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka ta jednak w ocenie Komisji Rekrutacyjnej nie posiada wiedzy i umiejętności na poziomie, który to poziom jest właściwy dla oferowanego w naborze stanowiska. 

W związku z powyższym nabór 10/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 09/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Technicznego w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyny kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydat ten jednak w ocenie Komisji Rekrutacyjnej nie posiada wiedzy i umiejętności na poziomie, który to poziom jest właściwy dla oferowanego w naborze stanowiska. 

W związku z powyższym nabór 09/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 08/2020 z dnia 02 czerwca 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Ciechanów” wybrany został kandydat:

Pan Robert Szepietowski – zam. Ciechanów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał 93,3 % punktów możliwych do uzyskania, wykazując się wiedzą wymaganą na poziomie określonym dla oferowanego w naborze stanowiska Starszy Inspektor Nadzoru.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 05/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” nie został wybrany żaden kandydat.

W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich złożono 1 ofertę kandydacką. Aplikacja w/w spełniła wymagania określone jako wymagania niezbędne, jednak osoba, która ją złożyła zrezygnowała z uczestniczenia w kolejnym etapie naboru.

W związku z powyższym nabór 05/2020 nie został rozstrzygnięty

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 07/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 06/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 04/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Specjalista w Wydziale Techniki i Administracji wybrany został kandydat:

Pan Konrad Ziółkowski – zam. Wołomin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 03/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.


Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 01/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.


Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 02/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-06

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2023-11-27 14:49

Modyfikował: Katarzyna Pałtynowicz, Andrzej Karpiński, Przemek Turek,

Modyfikował: Katarzyna Pałtynowicz

Wersja: 46 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian