Ikona dekoracyjna

Wydawanie identyfikatorów

Wydawanie identyfikatorów na przejazd drogą wojewódzką.

Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, prawne posiadające pojazdy o parametrach przekraczających ograniczenie ruchu pojazdów, wprowadzone odpowiednim znakiem drogowym zlokalizowanym na drodze wojewódzkiej.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie identyfikatora na przejazd droga wojewódzką.

Załączniki:

  1. kopie stosownych dokumentów potwierdzających własność lub prawo do użytkowania pojazdu wskazanego we wniosku.
  2. kopie dokumentujące konieczność wjazdu na wskazany we wniosku odcinek drogi wojewódzkiej, takich jak zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o miejscu prowadzonej działalności, umowa użyczenia, umowa kupna itp.


Wzory wypełnionych wniosków:

Miejsce składania

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostynin@mzdw.pl

Ciechanów (RD-2)

ul. Leśna 30

06-400 Ciechanów

rd.ciechanow@mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodzisk@mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostroleka@mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolomin@mzdw.pl

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrow@mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radom@mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwock@mzdw.pl

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolin@mzdw.pl

Opłaty

Brak


Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od złożenia wniosku.


Sposób odwołania

Odmowa wydania identyfikatora, zawiera pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia na postawie art.3 §2 pkt 4 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.).


Podstawa prawna

art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),

art. 10 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

§ 10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1833/264/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 2287/277/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2009r.,

Zarządzenia nr 697/23 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu wydawania identyfikatorów w związku z zatwierdzoną organizacja ruchu na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego oraz powierzenia w tym zakresie przetwarzania danych osobowych Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie.


Sprawę prowadzi

Siedziby odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-06

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-02-27 14:04

Modyfikował: Super Admin

Wersja: 11 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian