Ikona dekoracyjna

Kontakt z urzędem

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Godziny urzędowania: 7.30-15.30

tel:(22) 244 90 00 do 12

fax: (22) 244 90 13

NIP: 527-020-63-46

ePUAP: /mzdw_wawa/Domyslna

Email: dyrekcja@mzdw.pl

Dla posiadaczy GPS:

N 52°14'17"

E 21°0'47"

Recepcja

nr wew.: 100

Sekretariat

 nr wew.: 104

Dyrektor Naczelny

Dyrektor

Grzegorz Obłękowski

nr wew.: 104

p.o. z-cy Dyrektora ds. Inwestycji

Tomasz Dąbrowski

nr wew.: 210

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Dróg i Mostów

Katarzyna Lalak - Mierzejewska

nr wew.: 105

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych - Główny Księgowy

Agnieszka Prokopczyk - Tulik

nr wew.: 120

Rzecznik Prasowy

Monika Burdon 

nr wew.: 101

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Sieczka

nr wew.: 106

Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P.POŻ

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Maria Olczak - Rafeld

nr wew.: 211

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych

Zbigniew Prajs

nr wew.: 211


Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Rafał Sieczka

nr wew.: 106

Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

Jan Bujak

nr wew.: 402

Biuro Kontroli

Olga Mężyńska

nr wew.: 106

Wydział Planowania Finansowego i Analiz

Eliza Chełstowska

nr wew.: 421

Biuro Organizacji

Adam Rusinowski

nr wew.: 110

Wydział Informatyki i Administracji

Dorota Bujak

nr wew.: 413

Wydział Ewidencji i Uzgodnień

Honorata Szulejewska

nr wew.: 303

Wydział Utrzymania Dróg i Mostów

Mariusz Mróz

nr wew.: 311

Wydział Geodezji i Nieruchomości

p.o. kierownika Anna Siwik

nr wew.: 309

Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

Katarzyna Myśliwiec

nr wew.: 203

Wydział Realizacji Inwestycji

Wydział Zamówień Publicznych

Anna Goebel

nr wew.: 108

Wydział Finansowo - Księgowy

Iwona Mróz

nr wew.: 410

Biuro Kadr i Szkoleń

Renata Rogowska

nr wew.: 422

Biuro Ochrony Środowiska i Standaryzacji

Anna Dzierzęcka - Wójcika

nr wew.: 404

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-20

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2022-09-19 14:55

Modyfikował: Patryk Pawlak, Super Admin,

Modyfikował: Patryk Pawlak

Wersja: 23 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian