Ikona dekoracyjna

Udostępnianie gruntów

Udostępnianie gruntów znajdujących się w granicach pasa drogowego, w celach potrzeb obsługi użytkowników ruchu drogowego


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, prawne


Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami

Załączniki:

  1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z opiniami.
  2. Mapa z naniesionymi granicami terenu.
  3. Wypis z rejestru gruntów.
  4. Projekt organizacji ruchu.


Uwagi

1. Wnioski o udostępnienie gruntów znajdujących się w pasie drogowym mogą być uzasadnione wtedy, gdy grunty te miałyby być przeznaczone na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu (art. 22 ust.2 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Dz.U. z 2013 poz. 260).

2. Niezbędnym jest opracowanie:

  • projektu zagospodarowania terenu, obejmującego przedmiotowy grunt w pasie drogowym, który poza uzyskaną opinią techniczną dotyczącą rozwiązań geometrycznych wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Nieruchomości i Infrastruktury (ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa), podlega zaopiniowaniu w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie konstrukcji nawierzchni,
  • mapy z naniesionymi granicami terenu przeznaczonego pod planowane zagospodarowanie wraz z ustaloną powierzchnią do zajęcia, potwierdzoną przez uprawnionego geodetę oraz wypis z rejestru gruntów dla działki drogowej.
  • projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w zakresie koniecznym dla włączenia do jezdni nowo zagospodarowanego terenu.

3. Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii możliwe jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy


Miejsce składania

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

ul. Mazowiecka 14,

00-048 Warszawa


Opłaty

Brak


Nr konta

Brak


Termin załatwienia sprawy

Brak


Sposób odwołania

Nie dotyczy


Podstawa prawna

Art. 22 ust.2 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

 

Sprawę prowadzi

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-06

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-02-27 14:01

Modyfikował: Super Admin

Wersja: 3 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian