Ikona dekoracyjna

Deklaracja dostępności


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://mzdw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-20.


Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementy niedostępne cyfrowo

  • Niewłaściwa kolejność nagłówków - na kilku podstronach następujące po sobie nagłówki nie są kolejno prezentowane.
  • Niewłaściwa prezentacja linków do materiałów zewnętrznych - umieszczone linki do plików nie zawierają informacji o rodzaju pliku docelowego, jego rozmiarze, rozszerzeniu.
  • Na stronie znajdują się dokumenty niedostępne cyfrowo - nie są wykorzystywane do bieżących zadań MZDW lub zostały wytworzone przez inne podmioty i zostały przekazane do publikacji w formie skanów.

Elementy wymienione powyżej zostaną naprawione - w celu wdrożenia pełnej dostępności cyfrowej strony - do końca roku 2024.


Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: WCAG-AUDYT.PL.


Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy zgłosić to do Alicji Wolak-Gójskiej, pod adres email: a.wolak@mzdw.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 244 90 00 w.308.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, email),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać tą samą drogą - kontaktując się na wskazany powyżej adres e-mail lub numer telefonu.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Siedziba Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Budynek główny przy ul. Mazowieckiej 14 w Warszawie


Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Nie zapewniamy aktualnie możliwości skorzystania z funkcji tłumacza języka migowego.

Dostępność parkingu:

Parking ogólnodostępny zlokalizowany jest wzdłuż ul Mazowieckiej. Przed wejściem do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo znakiem D-18A wraz z tabliczką T-29 oraz oznaczone poziomo znakiem P-24. Dojście do budynku jest utwardzone.

Dostępność wejścia:

Budynek siedziby MZDW posiada jedno wejście bezpośrednio z chodnika przy ulicy Mazowieckiej. Przed wejściem do obiektu znajdują się dwa stopnie. Brak stałych podjazdów oraz pochylni. Dostępne są ruchome rozkładane najazdy. Obsługę można wezwać oznakowanym przyciskiem z prawej strony drzwi. Drzwi drewniane dwuskrzydłowe z oznaczonym progiem. W drzwiach zamontowana jest wrzutnia na korespondencję.

Dostępność budynku:

•          Budynek o 6 kondycjach (5 naziemnych i 1 podziemna).

•          Na parterze znajduje się stanowisko ochrony fizycznej budynku, która zawiadamia kancelarię urzędu lub odpowiedniego pracownika o przybyciu interesantów.

•          Na parterze budynku dostępna jest toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością.

•          Na wyższe piętra prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Wyższe kondygnacje budynku nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

•          W budynku znajduje się winda, która nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

•          Dostępność na wyższe kondygnacje budynku nie jest zapewniona osobom z niepełnosprawnością ruchową.

•          W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

•          Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.


Budynek przy ul. Mazowieckiej 9 w Warszawie

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Nie zapewniamy aktualnie możliwości skorzystania z funkcji tłumacza języka migowego.

Dostępność parkingu:

Parking ogólnodostępny zlokalizowany jest wzdłuż ul Mazowieckiej. Na końcu ulicy znajdują się 2 miejsca parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo znakiem D-18A wraz z tabliczką T-29 oraz oznaczone poziomo znakiem P-24. Dojście do budynku jest utwardzone.

Dostępność wejścia:

Budynek posiada jedno wejście dla interesantów bezpośrednio z chodnika przy ulicy Mazowieckiej. Przed wejściem do obiektu znajduje się jeden niski stopień. Brak podjazdów oraz pochylni. Drzwi szklane przesuwne automatycznie otwierane.

Dostępność budynku:

•          Budynek o 6 kondycjach (5 naziemnych i 1 podziemna).

•          Wewnątrz przed stanowiskiem ochrony i dojściem do windy znajdują się dwa stopnie, brak podjazdu/pochylni.

•          Na parterze znajduje się stanowisko ochrony fizycznej budynku, która zawiadamia pracowników urzędu o przybyciu interesantów. Przed stanowiskiem ochrony

•          Biura MZDW w Warszawie usytuowane są na 4 piętrze.

•          Na wyższe piętra prowadzą schody. Stopnie oklejone są taśmą kontrastową w kolorze czarnym antypoślizgową. Na schodach nie ma zainstalowanej platformy ani podnośnika.

•          W budynku znajduje się winda, która nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

•          Dostępność na wyższe kondygnacje budynku nie jest zapewniona osobom z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

•          W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

•          Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na parter do interesanta.


1. Rejon Drogowy Gostynin – Płock

Rejon Drogowy Gostynin – Płock znajduje się przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone.

Dostępność wejścia:

Budynek Rejonu oznaczony jest tablicą informacyjną. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne przeznaczone dla petentów znajduje się z tyłu budynku. Przed wejściem głównym do obiektu znajduje się oszklony wiatrołap. Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Brak podjazdów oraz pochylni. Przy wejściu głównym jest dzwonek .

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Budynek nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Na piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Piętro nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na zewnątrz budynku lub na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.


2. Rejon Drogowy Ciechanów

Rejon Drogowy Ciechanów znajduje się przy ul. Leśnej 30 w Ciechanowie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym jest wydzielone 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo znakiem D-18A wraz z tabliczką T-29 oraz oznaczone poziomo znakiem P-24. Dojście do budynku jest utwardzone.

Dostępność wejścia:

Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną. Wejście znajduje się od strony ul. Leśnej. Wejście na poziomie „0” dostępne jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach.

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Na parterze znajdują się w jednej części pomieszczenia Rejonu Drogowego w drugiej części pomieszczenia Obwodu Drogowego. Na piętrze znajdują się pomieszczenia Rejonu Drogowego. Budynek jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Pod schodami znajduje się schodowłaz przechowywany w pomieszczeniu i obsługiwany w przypadku wizyt osób z niepełnosprawnością ruchową przez pracowników Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW Ciechanów

Na parterze budynku dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na zewnątrz budynku lub na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.


3. Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki

Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki znajduje się przy ul. Traugutta 41 w Grodzisku Mazowieckim. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia:

Budynek Rejonu oznaczony jest tablicą informacyjną. Budynek posiada jedno wejście. Wejście znajduje się od strony ul. Traugutta, prowadzą do niego dwa stopnie. Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Brak podjazdów oraz pochylni. Brak dzwonka przy wejściu.

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Budynek nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Istnieje możliwość umówienia się telefonicznie z pracownikiem pracującym na piętrze na spotkanie na parterze budynku, gdzie znajduje się stolik i miejsca siedzące dla interesantów.

Na piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Piętro nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na zewnątrz budynku lub na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.


4. Rejon Drogowy Ostrołęka

Rejon Drogowy Ostrołęka znajduje się przy ul. Mazowieckiej 44 w Czerwinie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia:

Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną. Budynek Rejonu posiada dwa wejścia. Wejście do budynku znajduje się z tyłu ul. Mazowieckiej, prowadzą do niego dziesięć stopni. Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Brak podjazdów oraz pochylni. Brak dzwonka przy wejściu.

Dostępność budynku:

Budynek parterowy podpiwniczony. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się tablica informacyjna z opisem pomieszczeń, w których załatwiane są poszczególne sprawy. Budynek nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek Rejonu znajduje się na wysokim parterze. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na zewnątrz budynku do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.


5. Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki

Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki znajduje się przy ul. Kobyłkowskiej 1 w Wołominie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone.

Dostępność wejścia:

Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki zlokalizowana jest w drugim budynku po prawej stronie od wjazdu. Budynek Rejonu oznaczony jest tablicą informacyjną. Budynek Rejonu posiada jedno wejście. Wejście na poziomie „0” dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Brak dzwonka przy wejściu.

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się tablica informacyjna z opisem pomieszczeń, w których załatwiane są poszczególne sprawy. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej. Dzwonek na korytarzu wewnątrz budynku.

Istnieje możliwość umówienia się telefonicznie z pracownikiem pracującym na piętrze na spotkanie na parterze budynku, gdzie znajduje się wydzielony pokój ze stolikiem i miejscem siedzącym dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Piętro budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

Dostępność na piętro budynku nie jest zapewniona osobom z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.


6. Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce

Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce znajduje się przy ul. Gdańskiej 52 w Węgrowie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone.

Dostępność wejścia:

Budynek Rejonu oznaczony jest tablicą informacyjną. Budynek posiada jedno wejście, które znajduje się od strony ul. Gdańskiej. Przed wejściem głównym do obiektu znajduję się pochylnia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak dzwonka przy wejściu.

Dostępność budynku:

Budynek 3-kondygnacyjny. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się tablica informacyjna informująca w którym pokojach można załatwić daną sprawę. Na parterze budynku dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Istnieje możliwość umówienia się telefonicznie z pracownikiem pracującym na piętrze na spotkanie na parterze budynku, gdzie znajduje się stolik i miejsca siedzące dla interesantów.

Na wyższe kondygnacje prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Dostępność na wyższych piętrach budynku nie jest zapewniona osobom z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.


7. Rejon Drogowy Radom

Rejon Drogowy Radom znajduje się przy ul. Wolanowskiej 61 w Radomiu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym jest wydzielone 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku jest utwardzone.

Dostępność wejścia:

Budynek Rejonu oznaczony jest tablicą informacyjną Budynek posiada dwa wejście. Dla interesantów dostępne jest wejście główne. Przed wejściem głównym do obiektu znajduje się pochylnia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Przed bramą jest domofon. Brak dzwonka przy wejściu do budynku.

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się tablica informacyjna, informująca w którym pokojach można załatwić daną sprawę. Na parterze znajduje się posterunek ochrony budynku, która zawiadamia sekretariat rejonu o przybyciu interesantów. Istnieje możliwość umówienia się telefonicznie z pracownikiem pracującym piętrze na spotkanie na parterze budynku. Na parterze budynku dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Na piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Piętro budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.


8. Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno

Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno znajduje się przy ul. Górnej 18 w Otwocku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia:

Budynek Rejonu oznaczony jest tablicą informacyjną. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne przeznaczone dla petentów znajduje się od frontu budynku od strony ul. Górnej. Przed wejściem głównym do obiektu znajduje się oszklony wiatrołap. Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Brak podjazdów oraz pochylni. Brak dzwonka przy wejściu do budynku.

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Na piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Pietro budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

Istnieje możliwość umówienia się telefonicznie z pracownikiem pracującym na piętrze na spotkanie na parterze budynku, gdzie znajduje się stolik i miejsca siedzące dla interesantów.

Dostępność na piętro budynku nie jest zapewniona osobom z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na zewnątrz budynku lub na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.


9. Rejon Drogowy Garwolin

Rejon Drogowy Garwolin znajduje się przy ul. Staszica 15 budynek B w Garwolinie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości, na której znajduje się siedziba Rejonu znajduje się parking, na którym jest wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku jest utwardzone. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia:

Budynek siedziby Rejonu znajduje się w głębi podwórza po lewej stronie od wjazdu z ul. Staszica. Do rejonu prowadzi jedno wejście po jednym stopniu. Wejście do Rejonu oznaczone jest tablicą informacyjną. Siedziba Rejonu znajduje się na piętrze budynku. Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Brak podjazdów oraz pochylni. Brak dzwonka przy wejściu do budynku.

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Na piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Pietro budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na zewnątrz budynku lub na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-06

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-04-17 08:16

Modyfikował: Alicja Wolak-Gójska, Super Admin,

Modyfikował: Alicja Wolak-Gójska

Wersja: 4 (sprawdź historię zmian)