Ikona dekoracyjna

Oferty oraz wyniki przetargów na drewno pozyskane z wycinki drzew w pasach drogowych

Przetarg nr RD-4.471.5.2024.7.ET


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie przeznacza do sprzedaży, w formie czwartego przetargu pisemnego drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Krasnosielcu, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka. 

Wynik przetargu nr RD-4.471.5.2024.5.ET


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie informuje o rozstrzygnięciu przetargu na drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Krasnosielcu, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.

Przetarg nr RD-8.470.18.2024.3.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o wszczęciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 na terenie Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku. Ogłoszenie przetargu i regulamin oraz wzór oferty znajdują się poniżej do pobrania.

Przetarg nr RD-8.470.44.2024.1.ES


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o wszczęciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 805 na terenie Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku. Ogłoszenie przetargu i regulamin oraz wzór oferty znajdują się poniżej do pobrania.

Wynik przetargu nr RD-8.470.18.2024.2.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 na terenie Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku. Ogłoszenie przetargu i regulamin oraz wzór oferty znajdują się poniżej do pobrania.

Przetarg nr RD-4.471.5.2024.5.ET


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie przeznacza do sprzedaży, w formie trzeciego przetargu pisemnego drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Krasnosielcu, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.

Wynik przetargu nr RD-4.471.5.2024.3.ET


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie informuje o rozstrzygnięciu przetargu na drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Krasnosielcu, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.

Wynik przetargu nr RD-4.471.4.2024.3.ET


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie informuje o rozstrzygnięciu przetargu na drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.Przetarg nr RD-4.471.5.2024.3.ET


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie ponownie przeznacza do sprzedaży, w formie przetargu pisemnego drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Krasnosielcu, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.


Przetarg nr RD-4.471.4.2024.3.ET


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie ponownie przeznacza do sprzedaży, w formie przetargu pisemnego drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.


Przetarg nr RD-8.470.18.2024.2.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o wszczęciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 na terenie Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku. Ogłoszenie przetargu i regulamin oraz wzór oferty znajdują się poniżej do pobrania.


Przetarg nr RD-4.471.4.2024.1.ET


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie przeznacza do sprzedaży, w formie przetargu pisemnego drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.Wynik przetargu nr RD-4.471.4.2024.1.ET


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie informuje o rozstrzygnięciu przetargu na drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.


Przetarg nr RD-4.471.5.2024.1.ET


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie przeznacza do sprzedaży, w formie przetargu pisemnego drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Krasnosielcu, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.


Wynik przetargu nr RD-4.471.5.2024.1.ET


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie informuje o rozstrzygnięciu przetargu na drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Krasnosielcu, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.


Przetarg nr RD-8.470.18.2024.1.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o wszczęciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 na terenie Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku. Ogłoszenie przetargu i regulamin oraz wzór oferty znajdują się poniżej do pobrania.

Wynik przetargu nr RD-8.470.18.2024.1.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o rostrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 na terenie Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku. Ogłoszenie przetargu i regulamin oraz wzór oferty znajdują się poniżej do pobrania.


PRZETARG NR RD-2.471.5.2024.2.MS

 

Rejon Drogowy Ciechanów ogłasza II przetarg na sprzedaż drewna opałowego w ilości 21,94 m3 pozyskanego z drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego. Ogłoszenie, regulamin oraz formularz oferty do udziału w przetargu znajdują się poniżej do pobrania.


Wynik przetargu nr RD-2.471.5.2024.1.MS


Rejon Drogowy Ciechanów informuje o wyniku przeprowadzonego przetargu, którego celem była sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z drzew wyciętych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego. Zawiadomienie o wyniku przetargu znajduje się poniżej.PRZETARG nr RD-2.471.5.2024.1.MS


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ciechanów ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Ogłoszenie, regulamin oraz formularz oferty do udziału w przetargu znajdują się poniżej do pobrania.PRZETARG nr RD-8.470.60.2023.4.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o wszczęciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na terenie bazy Obwodu Drogowego w Piasecznie. Ogłoszenie przetargu, regulamin i wzór oferty znajdują się poniżej do pobrania.


PRZETARG nr RD-8.470.60.2023.3.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokół z przetargu znajduje się poniżej do pobrania.Wynik przetargu nr RD-9-471.4.2023.7.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokół z przetargu znajduje się poniżej do pobrania.


Wynik przetargu nr RD-9-471.3.2023.7.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokół z przetargu znajduje się poniżej do pobrania.


PRZETARG nr RD-8.470.60.2023.3.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o wszczęciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na terenie bazy Obwodu Drogowego w Piasecznie. Ogłoszenie przetargu, regulamin i wzór oferty znajdują się poniżej do pobrania.


Wynik przetargu nr RD-8.470.60.2023.2.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokół z przetargu znajduje się poniżej do pobrania.PRZETARG nr RD-9-471.3.2023.7.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Maciejowicach.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.PRZETARG nr RD-9-471.4.2023.7.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Warce.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.PRZETARG nr RD-9.471.4.2023.5.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokół z przetargu znajduje się poniżej do pobrania.PRZETARG nr RD-9.471.3.2023.6.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokół z przetargu znajduje się poniżej do pobrania.PRZETARG nr RD-8.470.60.2023.2.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o wszczęciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Ogłoszenie przetargu, regulamin i wzór oferty znajdują się poniżej do pobrania.


Wynik przetargu nr RD-8.470.60.2023.1.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokół z przetargu znajduje się poniżej do pobrania.


PRZETARG nr RD-9.471.4.2023.1.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o wszczęciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Ogłoszenie przetargu, regulamin i wzór oferty znajdują się poniżej do pobrania.


Wynik przetargu nr RD-9-471.2.2023.4.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Maciejowicach. Protokół z przeprowadzonego przetargu wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu do pobrania poniżej.

Wynik przetargu nr RD-8-470.51.2023.4.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku. Protokół z przeprowadzonego przetargu wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu do pobrania poniżej.

Wynik przetargu nr RD-9-471.1.2023.4.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Warce. Protokół z przeprowadzonego przetargu wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu do pobrania poniżej.

PRZETARG nr RD-6.471.31.2023.1.PS


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce ogłasza przetarg na sprzedaż drewna (sortyment S4) zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Siedlcach, pozyskanego podczas realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie Województwa Mazowieckiego.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz formularz ofertowy do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-9-471.2.2023.1.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Maciejowicach.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-9-471.1.2023.1.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Warce.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-8-470.51.2023.4.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


Wynik przetargu nr RD-8-470.51.2023.3.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku. Protokół z przeprowadzonego przetargu wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-6.471.28.2023.1.PS


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce ogłasza przetarg na sprzedaż drewna (sortyment S4) zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Kosowie Lackim, pozyskanego przy niżej wymienionych inwestycjach:

  • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzełkę w miejscowości Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w miejscowości Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”
  • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w km ok. 91+620 do km 91+910 w gminie Sokołów Podlaski”


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-8-470.51.2023.3.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


Wynik przetargu nr RD-8-470.51.2023.2.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku. Protokół z przeprowadzonego przetargu wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-8-470.60.2023.1.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Piasecznie.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-8-470.51.2023.2.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


Wynik przetargu nr RD-8-470.51.2023.1.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku. Protokół z przeprowadzonego przetargu wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu do pobrania poniżej.

PRZETARG nr RD-8-470.51.2023.1.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-6.471.15.2023.1.PS


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ogłasza przetarg na sprzedaż drewna (sortyment S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Węgrowie pozyskanego przy inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego w miejscowości Karczewiec w km 4+234 wraz z dojazdami w km 4+170 ÷ 4+300”.

Pełna treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-20

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-06-14 14:50

Modyfikował: Gabriela Sosińska, Alicja Wolak-Gójska, Katarzyna Pałtynowicz, Michał Żabowski, Andrzej Karpiński, Super Admin,

Modyfikował: Gabriela Sosińska

Wersja: 315 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian