Ikona dekoracyjna

PRZETARG nr RD-9-471.4.2023.7.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokół z przetargu znajduje się poniżej do pobrania.

PRZETARG nr RD-9-471.3.2023.7.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokół z przetargu znajduje się poniżej do pobrania.

PRZETARG nr RD-8.470.60.2023.3.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o wszczęciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na terenie bazy Obwodu Drogowego w Piasecznie. Ogłoszenie przetargu, regulamin i wzór oferty znajdują się poniżej do pobrania.

PRZETARG nr RD-8.470.60.2023.2.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokół z przetargu znajduje się poniżej do pobrania.


PRZETARG nr RD-9-471.3.2023.7.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Maciejowicach.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-9-471.4.2023.7.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Warce.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-9.471.4.2023.5.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokół z przetargu znajduje się poniżej do pobrania.


PRZETARG nr RD-9.471.3.2023.6.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokół z przetargu znajduje się poniżej do pobrania.


PRZETARG nr RD-8.470.60.2023.2.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o wszczęciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Ogłoszenie przetargu, regulamin i wzór oferty znajdują się poniżej do pobrania.

PRZETARG nr RD-8.470.60.2023.1.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokół z przetargu znajduje się poniżej do pobrania.


PRZETARG nr RD-9.471.4.2023.1.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o wszczęciu przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Ogłoszenie przetargu, regulamin i wzór oferty znajdują się poniżej do pobrania.


PRZETARG nr RD-9-471.2.2023.4.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Maciejowicach. Protokół z przeprowadzonego przetargu wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu do pobrania poniżej.

PRZETARG nr RD-8-470.51.2023.4.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku. Protokół z przeprowadzonego przetargu wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu do pobrania poniżej.

PRZETARG nr RD-9-471.1.2023.4.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Warce. Protokół z przeprowadzonego przetargu wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu do pobrania poniżej.

PRZETARG nr RD-6.471.31.2023.1.PS


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce ogłasza przetarg na sprzedaż drewna (sortyment S4) zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Siedlcach, pozyskanego podczas realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie Województwa Mazowieckiego.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz formularz ofertowy do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-9-471.2.2023.1.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Maciejowicach.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-9-471.1.2023.1.JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Warce.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-8-470.51.2023.4.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-8-470.51.2023.3.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku. Protokół z przeprowadzonego przetargu wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-6.471.28.2023.1.PS


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce ogłasza przetarg na sprzedaż drewna (sortyment S4) zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Kosowie Lackim, pozyskanego przy niżej wymienionych inwestycjach:

  • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzełkę w miejscowości Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w miejscowości Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”
  • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w km ok. 91+620 do km 91+910 w gminie Sokołów Podlaski”


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-8-470.51.2023.3.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-8-470.51.2023.2.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku. Protokół z przeprowadzonego przetargu wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-8-470.60.2023.1.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Piasecznie.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-8-470.51.2023.2.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG nr RD-8-470.51.2023.1.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku. Protokół z przeprowadzonego przetargu wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu do pobrania poniżej.

PRZETARG nr RD-8-470.51.2023.1.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku.


Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-6.471.15.2023.1.PS


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ogłasza przetarg na sprzedaż drewna (sortyment S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Węgrowie pozyskanego przy inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego w miejscowości Karczewiec w km 4+234 wraz z dojazdami w km 4+170 ÷ 4+300”.

Pełna treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.


PRZETARG Nr RD-4.471.19.2022.6.PS


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka informuje o wyniku trzeciego przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Krasnosielcu. Zawiadomienie o wyniku przetargu do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-4.471.19.2022.6.PS


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Krasnosielcu, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.

Pełna treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-4.471.19.2022.4.PS


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka informuje o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Krasnosielcu. W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Zawiadomienie o wyniku przetargu do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-8.470.87.2022.2.EŚ - wynik przetargu


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku. Protokół z przeprowadzonego przetargu oraz zawiadomienie o wyniku przetargu do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-4.471.19.2022.4.PS


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka ogłasza drugi przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Krasnosielcu, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.

Pełna treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-4.471.19.2022.1.PS


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Krasnosielcu. W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Zawiadomienie o wyniku przetargu do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-8.470.87.2022.2.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ogłasza drugi przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku.

Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-8.470.87.2022.1.EŚ - wynik przetargu


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno informuje o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku. W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Protokół z przeprowadzonego przetargu do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-4.471.19.2022.1.PS


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Krasnosielcu, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.

Pełna treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-8.470.87.2022.1.EŚ


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Otwocku.

Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-9.471.3.2022.1JP - wynik przetargu


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuję o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego, zgromadzonego na terenie Obwodu Dróg w Maciejowicach. Protokół z przeprowadzonego przetargu do pobrania załączniku poniżej.

PRZETARG Nr RD-9.471.3.2022.1JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego Zgromadzonego na terenie Obwodu Dróg w Maciejowicach.

Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-9.471.2.2022.1JP - wynik przetargu


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuję o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego, zgromadzonego na terenie Obwodu Dróg w Maciejowicach. W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Protokół z przeprowadzonego przetargu do pobrania załączniku poniżej.

PRZETARG Nr RD-9.471.1.2022.6.JP - wynik przetargu


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin informuję o wyniku przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego, zgromadzonego na terenie Obwodu Dróg w Warce. Protokół z przeprowadzonego przetargu do pobrania załączniku poniżej.

PRZETARG Nr RD-9.471.1.2022.1JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego

pozyskanego z drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego Zgromadzonego na terenie Obwodu Dróg w Warce.

Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-9.471.2.2022.1JP


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Garwolin ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego

pozyskanego z drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego Zgromadzonego na terenie Obwodu Dróg w Maciejowicach.

Pena treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz druk oferty do pobrania poniżej.

PRZETARG Nr RD-2.471.54.2022.1. MS

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Ciechanów ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Grudusku, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ciechanów.

PRZETARG RD-4.470.16.2022.4.ŁK

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Ostrołęka Przetarg ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.

PRZETARG RD-4.470.16.2022.1.ŁK - wynik pierwszgo przetargu


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Ostrołęka Przetarg informuję o wyniku pierwszgo przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawybezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.

PRZETARG Nr RD-6.471.6.2022.1.PS - wynik czwartego przetargu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów informuję o wyniku czwartego przetargu una: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego

PRZETARG Nr RD-6.471.6.2022.1.PS (przetarg czwarty)

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów ogłasza czwarty przetarg na: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawką w miejscowości Boguty-Pianki w km12+963".

PRZETARG  RD-4.470.16.2022.1.ŁK

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Ostrołęka Przetarg ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawybezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie,

na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.

PRZETARG Nr RD-6.471.6.2022.1.PS - wynik trzeciego przetargu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów informuję o wyniku trzeciego przetargu una: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego

PRZETARG Nr RD-6.471.6.2022.1.PS 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów ogłasza trzeci przetarg na: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawką w miejscowości Boguty-Pianki w km12+963".


PRZETARG RD-3.471.2 (..) .2021

Wyniki czwartego przetargu na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

 

W dniu 04.02.2022 w MZDW Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 odbył się czwarty przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokoły z przeprowadzonego przetargu w załącznikach do pobrania poniżej.


PRZETARG Nr RD-6.471.6.2022.3.PS

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie

ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów, ogłasza przetarg na sprzedaż drewna (sortyment WCO, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie

Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawką w miejscowości Boguty-Pianki w km 12+963"

PRZETARG RD-3.471.2 (..) .2021

Czwarty przetarg na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 ogłasza czwarty przetarg na sprzedaż drewna opałowego Stos 11, Stos13, Stos14, Stos21, Stos22, Stos 27, pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Forma sprzedaży – przetarg. 

Oferty należy składać na drukach ofertowych w zamkniętych kopertach, z naniesionym numerem postępowania do godziny 9.00 dnia 04.02.2022 w siedzibie MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul Traugutta 41. 

Wszelkie informacje, wgląd do dokumentacji, formularze oraz oględziny, po uprzednim kontakcie Marcin Kaczmarek tel.: (22) 755 59 46, +48 882 016 181, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. 


 Komplet dokumentów (Ogłoszenie, Regulamin, Wzór oferty, klauzula informacyjna) dla poszczególnych pakietów znajdują się w poniższej tabeli


Oznaczenie pakietu Lokalizacja Sortyment Miąższość Cena wywoławcza netto
RD-3.471.2.11.2.2021 Stos 11 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste mieszane 100% S4 6,6 m3 172 zł
RD-3.471.2.13.2.2021 Stos 13 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 20,6 m3 536 zł
RD-3.471.2.14.2.2021 Stos 14 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste mieszane S4 Mk 95%, Tw 5% 12,1 m3 319 zł
RD-3.471.2.21.2.2021 Stos 21 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 4,5 m3 117 zł
RD-3.471.2.22.2.2021 Stos 22 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 4,5 m3 117 zł
RD-3.471.2.27.2.2021 Stos 27 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 5,3 m3 357 zł

Zawiadomienie o wyniku PRZETARGU RD-3.471.2 (..) .2021

Trzeci przetarg na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

W dniu 19.01.2022 w MZDW Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 odbył się trzeci przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Protokoły z przeprowadzonego przetargu w załacznikach poniżej.

PRZETARG RD-3.471.2 (..) .2021

Trzeci przetarg na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 ogłasza drugi przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Forma sprzedaży – przetarg. 

Oferty należy składać na drukach ofertowych w zamkniętych kopertach, z naniesionym numerem postępowania do godziny 9.00 dnia 19.01.2022 w siedzibie MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul Traugutta 41. 

Wszelkie informacje, wgląd do dokumentacji, formularze oraz oględziny, po uprzednim kontakcie Marcin Kaczmarek tel.: (22) 755 59 46, +48 882 016 181, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. 


Oznaczenie pakietu Lokalizacja Sortyment Miąższość Cena wywoławcza netto
RD-3.471.2.11.2.2021 Stos 11 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste mieszane 100% S4 6,6 m3 343 zł
RD-3.471.2.13.2.2021 Stos 13 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 20,6 m3 1 071 zł
RD-3.471.2.14.2021 Stos 14 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste mieszane S4 Mk 95%, Tw 5% 12,1 m3 637 zł
RD-3.471.2.21.2021 Stos 21 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 4,5 m3 234 zł
RD-3.471.2.22.2021 Stos 22 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 4,5 m3 234 zł
RD-3.471.2.27.2021 Stos 27 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 5,3 m3 276 zł


Zawiadomienie o wyniku PRZETARGU RD-3.471.2 (..) .2021

Wyniki przetargu sprzedaży drewna z dnia 29.12.2021 pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego 

Oznaczenie pakietu Lokalizacja Sortyment Miąższość Wynik przetargu
RD-3.471.2.11.2021 Stos 11 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste mieszane 100% S4 6,6 m3 brak ofert
RD-3.471.2.11.2021 Stos 13 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 20,6 m3 brak ofert
RD-3.471.2.11.2021 Stos 14 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste mieszane S4 Mk 95%, Tw 5% 12,1 m3 brak ofert
RD-3.471.2.11.2021 Stos 21 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 4,5 m3 brak ofert
RD-3.471.2.11.2021 Stos 22 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 4,5 m3 brak ofert
RD-3.471.2.11.2021 Stos 27 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 5,3 m3 brak ofert


PRZETARG RD-3.471.2 (..) .2021

Drugi przetarg na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 ogłasza drugi przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Forma sprzedaży – przetarg. 

Oferty należy składać na drukach ofertowych w zamkniętych kopertach, z naniesionym numerem postępowania do godziny 9.00 dnia 29.12.2021 w siedzibie MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul Traugutta 41. 

Wszelkie informacje, wgląd do dokumentacji, formularze oraz oględziny, po uprzednim kontakcie Marcin Kaczmarek tel.: (22) 755 59 46, +48 882 016 181, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Oznaczenie pakietu (ogłoszenia do pobrania) Lokalizacja Sortyment Miąższość Cena wywoławcza netto
RD-3.471.2.11.2021 Stos 11 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste mieszane 100% S4 6,6 m3 515 zł
RD-3.471.2.11.2021 Stos 13 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 20,6 m3 1 607 zł
RD-3.471.2.11.2021 Stos 14 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste mieszane S4 Mk 95%, Tw 5% 12,1 m3 956 zł
RD-3.471.2.11.2021 Stos 21 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S 4,5 m3 351 zł
RD-3.471.2.11.2021 Stos 22 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 4,5 m3 351 zł
RD-3.471.2.11.2021 Stos 27 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 Liściaste miękkie 100% S4 5,3 m3 413 zł

PRZETARG Nr RD-6.471.54.2021.3.PS

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów ogłasza przetarg na: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawką w miejscowości Boguty-Pianki w km12+963".

PRZETARG Nr RD-4.470.28.2021.6

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie informuje o wyniku przetargu.

PRZETARG Nr RD2.WT.471.PD.4.2021

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ciechanów informuje o wyniku przetargu

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-20

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2023-11-29 11:31

Modyfikował: Katarzyna Pałtynowicz, Patryk Pawlak, Michał Żabowski, Andrzej Karpiński, Super Admin,

Modyfikował: Katarzyna Pałtynowicz

Wersja: 192 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian