Ikona dekoracyjna

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW, SPRZĘTU i URZĄDZEŃ


E-3.233.76.2023.4.MŻ(nr postępowania)


Opis przetargu

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Wołomin-Nowy Dwór Maz. :

Samochód osobowy Skoda Fabia Combi 1,4

·       nr inw. 741/382/05

·       rok prod. 2007

·       nr rej. WWL 2GV1

·       cena wywoławcza 500,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Jarosław Werczyński tel.(22) 776-23-33. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.76.2023.4.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 26.06.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


Wynik postępowania


W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Wołomin-Nowy Dwór Maz. w dniu 26.06.2024 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód osobowy Skoda Fabia Combi 1,4

·       nr inw. 741/382/05

·       rok prod. 2007

·       nr rej. WWL 2GV1

·       cena wywoławcza 500,00 zł brutto

Wpłynęły cztery oferty:

L.p. Nazwisko oferenta - Oferowana kwota brutto - Ważność oferty

1. Fudala Dariusz, Góra Kalwaria - 590,00 zł - Oferta ważna.

2. Prosiński Bogdan Leszek, Ostrołęka - 605,00 zł - Oferta ważna.

3. P.P.H.U. "STOL-TRAK" Piotr Sarnowski, Ciechanów - 615,00 zł - Oferta ważna.

4. SECURITYPOL PLUS Sp. z o.o., Piaseczno - 750,00 zł - Oferta ważna.E-3.233.95.2023.3.MŻ(nr postępowania)


Opis przetargu

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Gostynin-Płock :

Piaskarko-solarka Śnieżka

·       nr inw. 582/383/01

·       rok prod. 2006

·       cena wywoławcza 3 000,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Adam Wiśniewski tel.(24) 235-25-43. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.95.2023.3.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 26.06.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


Wynik postępowania


W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Gostynin-Płock w dniu 26.06.2024 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Piaskarko-solarka Śnieżka

 • nr inw. 582/383/01
 • rok prod. 2006
 • cena wywoławcza 3 000,00 zł brutto

Wpłynęła jedna oferta:

L.p. Nazwisko oferenta - Oferowana kwota brutto - Ważność oferty

1. P.P.H.U. "STOL-TRAK" Piotr Sarnowski, Ciechanów - 3 015,00 zł - Oferta ważna.E-3.233.104.2023.3.MŻ(nr postępowania)


Opis przetargu

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Gostynin-Płock :

Samochód osobowy Skoda Fabia II Combi 1,4

·       nr inw. 741/397/01

·       rok prod. 2008

·       nr rej. WGS 3S09

·       cena wywoławcza 6 000,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Adam Wiśniewski tel.(24) 235-25-43. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.104.2023.3.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 26.06.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
E-3.233.109.2023.3.MŻ(nr postępowania)


Opis przetargu

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Radom :

Samochód osobowy Skoda Fabia II Combi 1,4

·       nr inw. 741/424/07

·       rok prod. 2009

·       nr rej. WR 6629G

·       komplet kół zimowych

·       cena wywoławcza 6 750,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Michał Niemirski tel.(48) 331-04-68. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.109.2023.3.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 26.06.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
E-3.233.116.2023.1.MŻ(nr postępowania)


Opis przetargu

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Ostrołęka :

Przyczepa lekka

·       nr inw. 04-00116

·       rok prod. 2011

·       nr rej. WPM 106C

·       cena wywoławcza 600,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Łukasz Witkowski tel.(29) 761-45-24. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.116.2023.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 26.06.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


Wynik postępowania


W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Ostrołęka w dniu 26.06.2024 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Przyczepa lekka

 • Nr inw. 04-00116
 • Rok prod. 2011
 • Nr rej. WPM 106C
 • cena wywoławcza 600,00 zł brutto

Wpłynęło osiem ofert:

L.p. Nazwisko oferenta - Oferowana kwota brutto - Ważność oferty

1. P.P.H.U. "STOL-TRAK" Piotr Sarnowski, Ciechanów - 629,00 zł - Oferta ważna.

2. Lenkowski Grzegorz, Rzekuń - 650,00 zł - Oferta ważna.

3. Filipkowski Krzysztof, Warszawa - 650,00 zł - Oferta ważna.

4. Grelik Tomasz, Kosów Lacki - 801,00 zł - Oferta ważna.

5. Serzysko Grzegorz, Borowie - 820,00 zł - Oferta ważna.

6. Prosiński Wojciech, Ostrołęka - 902,00 zł - Oferta ważna.

7. Buczyńska Karolina, Kosów Lacki - 951,00 zł - Oferta ważna.

8. Kowalczyk Jacek, Warszawa - 1084,00 zł - Oferta ważna.E-3.233.28.2024.1.MŻ(nr postępowania)


Opis przetargu


Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Ostrołęka :

Ciągnik rolniczy Ursus 4512

·       nr inw. 746/248/04        

·       rok prod. 2001

·       nr rej. WOS E576

·       cena wywoławcza 40 000,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Łukasz Witkowski tel.(29) 761-45-24. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.28.2024.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 26.06.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


Wynik postępowania


W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Ostrołęka w dniu 26.06.2024 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Ciągnik rolniczy Ursus 4512

•            nr inw. 746/248/04        

•            rok prod. 2001

•            nr rej. WOS E576

•            cena wywoławcza 40 000,00 zł brutto

Wpłynęło osiem ofert:

L.p. Nazwisko oferenta - Oferowana kwota brutto - Ważność oferty

1. Mobilne Biuro Rachunkowe Ewelina Stańczyk, Stryków - 40 300,00 zł - Oferta ważna.

2. Berg Dariusz, Chorzele - 41 111,00 zł - Oferta ważna.

3. AGERTECH Krystyna Jabłońska, Szepietowo - 42 889,00 zł - Oferta ważna.

4. Gospodarstwo Rolne Jacek Ferenc, Płoniawy Bramura - 43 000,00 zł - Oferta ważna.

5. LuCars Łukasz Sakowicz, Wyszków - 46 880,00 zł - Oferta ważna.

6. Jóźwiak Fabian, Krasnosielc - 47 100,00 zł - Oferta ważna.

7. F.H."RAK-POL" Rafał Rak, Bodzentyn - 47 358,00 zł - Oferta ważna.

8. Sakowicz Sławomir, Wyszków - 48 000,00 zł - Oferta ważna.E-3.233.29.2024.1.MŻ(nr postępowania)


Opis przetargu


Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujące środki ruchome będące na stanie RD Ostrołęka :

Ciągnik rolniczy Lamborghini R4.110 wraz z ładowaczem czołowym TUR 16 (uszkodzony)

·       nr inw. 746/416/04, (ładowacz - nr inw. 591/547/04)

·       rok prod. 2008, (ładowacz - rok prod. 2011)

·       nr rej. WOS 68AL

·       cena wywoławcza 64 000,00 zł brutto (za ciągnik wraz z ładowaczem)


Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Łukasz Witkowski tel.(29) 761-45-24. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-2.233.29.2024.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 26.06.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


Wynik postępowania


W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Ostrołęka w dniu 26.06.2024 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Ciągnik rolniczy Lamborghini R4.110 wraz z ładowaczem czołowym TUR 16 (uszkodzony)

•            nr inw. 746/416/04, (ładowacz - nr inw. 591/547/04)

•            rok prod. 2008, (ładowacz - rok prod. 2011)

•            nr rej. WOS 68AL

•            cena wywoławcza 64000,00 zł brutto (za ciągnik wraz z ładowaczem)

Wpłynęły cztery oferty:

L.p. Nazwisko oferenta - Oferowana kwota brutto - Ważność oferty

1. Jabłoński Dariusz, Wysokie Maz. - 65 590,00 zł - Oferta nieważna. Podlega odrzuceniu zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 Regulaminu przetargu.

2. Pszczółkowski Mieczysław, Chorzele - 66 111,00 zł - Oferta ważna.

3. AGERTECH Krystyna Jabłońska, Szepietowo - 68 889,00 zł - Oferta ważna.

4. Mobilne Biuro Rachunkowe Ewelina Stańczyk, Stryków - 69 300,00 zł - Oferta ważna.


E-3.233.109.2023.1.MŻ(nr postępowania)


Opis przetargu

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Radom :

Samochód osobowy Skoda Fabia II Combi 1,4

·       nr inw. 741/424/07

·       rok prod. 2009

·       nr rej. WR 6629G

·       komplet kół zimowych

·       cena wywoławcza 9000,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Michał Niemirski tel.(48) 331-04-68. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.109.2023.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 12.03.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


E-3.233.95.2023.1.MŻ(nr postępowania)

 

Opis przetargu


Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Gostynin-Płock :

Piaskarko-solarka Śnieżka

·       nr inw. 582/383/01

·       rok prod. 2006

·       cena wywoławcza 4 000,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Adam Wiśniewski tel.(24) 235-25-43. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.95.2023.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 12.03.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
E-3.233.97.2023.1.MŻ(nr postępowania)

 

Opis przetargu


Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Gostynin-Płock :

Samochód ciężarowy Ford Transit skrzyniowy

·       nr inw. 742/441/01

·       rok prod. 2011

·       nr rej. WGS 90YN

·       cena wywoławcza 25 000,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Adam Wiśniewski tel.(24) 235-25-43. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.97.2023.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 12.03.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


Wynik postępowania


W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Gostynin-Płock w dniu 12.03.2024 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód ciężarowy Ford Transit skrzyniowy

 • nr inw. 742/441/01
 • rok prod. 2011
 • nr rej. WGS 90YN
 • cena wywoławcza 25 000,00 zł brutto

Wpłynęły trzy oferty:

L.p. Nazwisko oferenta - Oferowana kwota brutto - Ważność oferty

1. Gierłowski Arkadiusz, Węgrów - 26 200,00 zł - Oferta ważna.

2. Sochocki Grzegorz, Biała - 30 000,00 zł - Oferta ważna.

3. DS – AUTO Danuta Sakowicz, Wyszków - 31 900,00 zł - Oferta ważna.E-3.233.104.2023.1.MŻ(nr postępowania)

 

Opis przetargu


Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Gostynin-Płock :

Samochód osobowy Skoda Fabia II Combi 1,4

·       nr inw. 741/397/01

·       rok prod. 2008

·       nr rej. WGS 3S09

·       cena wywoławcza 8 000,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Adam Wiśniewski tel.(24) 235-25-43. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.104.2023.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 12.03.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
E-3.233.105.2023.1.MŻ(nr postępowania)

 

Opis przetargu


Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Gostynin-Płock :

Samochód ciężarowy Renault Master

·       nr inw. 742/404/01

·       rok prod. 2008

·       nr rej. WGS 12LT

·       cena wywoławcza 15 000,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Adam Wiśniewski tel.(24) 235-25-43. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.105.2023.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 12.03.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


Wynik postępowania


W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Gostynin-Płock w dniu 12.03.2024 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód ciężarowy Renault Master

•            nr inw. 742/404/01

•            rok prod. 2008

•            nr rej. WGS 12LT

•            cena wywoławcza 15 000,00 zł brutto

Wpłynęły dwie oferty:

L.p. Nazwisko oferenta - Oferowana kwota brutto - Ważność oferty

1. Gierłowski Arkadiusz, Węgrów - 16 200,00 zł - Oferta ważna.

2. Sochocki Grzegorz, Biała - 18 000,00 zł - Oferta ważna.


E-3.233.75.2023.2.MŻ(nr postępowania)

  

Opis przetargu


Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Garwolin :

Pług odśnieżny SNK 270

·       nr inw. 809/079/09

·       rok prod. 2000

·       cena wywoławcza 1 500,00 zł brutto


Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Jerzy Piesio tel.(25) 682-01-79. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.75.2023.2.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 05.03.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


Wynik postępowania


W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Garwolin w dniu 05.03.2024 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Pług odśnieżny SNK 270

 • nr inw. 809/079/09
 • rok prod. 2000
 • cena wywoławcza 1 500,00 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

L.p. Nazwisko oferenta - Oferowana kwota brutto - Ważność oferty

1. Bielat Stanisław, Żarówka - 1 501,00 zł - Oferta ważna.

 


E-3.233.74.2023.2.MŻ(nr postępowania)


Opis przetargu

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Otwock-Piaseczno :

Piaskarko-solarka P-1

·       nr inw. 582/267/08

·       rok prod. 2001

·       cena wywoławcza 1 000,00 zł brutto


Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Mariusz Rzeszotek tel.(22) 779-30-20. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.74.2023.2.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 05.03.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


Wynik postępowania


W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Otwock-Piaseczno w dniu 05.03.2024 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Piaskarko-solarka P-1

·       nr inw. 582/267/08

·       rok prod. 2001

·       cena wywoławcza 1 000,00 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

L.p. Nazwisko oferenta - Oferowana kwota brutto - Ważność oferty

1. Bielat Stanisław, Żarówka - 1 500,00 zł - Oferta ważna.E-3.233.90.2023.2.MŻ(nr postępowania)

 

Opis przetargu


Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Otwock-Piaseczno :

Skrapiarka

·       nr inw. 582/170/08

·       rok prod. 2000

·       cena wywoławcza 2 000,00 zł brutto


Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Mariusz Rzeszotek tel.(22) 779-30-20. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.90.2023.2.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 05.03.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


Wynik postępowania


W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Otwock-Piaseczno w dniu 05.03.2024 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Skrapiarka

·       nr inw. 582/170/08

·       rok prod. 2000

·       cena wywoławcza 2 000,00 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

L.p. Nazwisko oferenta - Oferowana kwota brutto - Ważność oferty

1. P.P.H.U. „BRUKER” Artur Piwowarczyk, Radom - 2 315,00 zł - Oferta ważna.

 

 

E-3.233.73.2023.2.MŻ(nr postępowania) 


Opis przetargu


Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Wołomin-Nowy Dwór Maz. :

Samochód osobowy Skoda Fabia 1,4

·       nr inw. 741/309/05

·       rok prod. 2005

·       nr rej. WWL 9X97

·       cena wywoławcza 900,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Jarosław Werczyński tel.(22) 776-23-33. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.73.2023.2.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 05.03.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 

Wynik postępowania


W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Wołomin-Nowy Dwór Maz. w dniu 05.03.2024 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód osobowy Skoda Fabia 1,4

·       nr inw. 741/309/05

·       rok prod. 2005

·       nr rej. WWL 9X97

·       cena wywoławcza 900,00 zł brutto

 wpłynęła jedna oferta:

L.p. Nazwisko oferenta - Oferowana kwota brutto - Ważność oferty

1. Stoń Marek,Parysów - 950,00 zł - Oferta ważna.


E-3.233.76.2023.2.MŻ(nr postępowania)

 

Opis przetargu


Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Wołomin-Nowy Dwór Maz. :

Samochód osobowy Skoda Fabia Combi 1,4

·       nr inw. 741/382/05

·       rok prod. 2007

·       nr rej. WWL 2GV1

·       cena wywoławcza 1 000,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Jarosław Werczyński tel.(22) 776-23-33. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-3.233.76.2023.2.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 05.03.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
E-2.233.86.2023.2.MŻ(nr postępowania)

 

Opis przetargu


Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Wołomin-Nowy Dwór Maz. :

Samochód osobowy Skoda Fabia II Combi 1,4

·       nr inw. 741/402/05

·       rok prod. 2008

·       nr rej. WWL 93006

·       cena wywoławcza 2 000,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Jarosław Werczyński tel.(22) 776-23-33. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania- E-2.233.86.2023.2.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 05.03.2024 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2024 r. o godz. 11.00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


Wynik postępowania


W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Wołomin-Nowy Dwór Maz. w dniu 05.03.2024 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód osobowy Skoda Fabia II Combi 1,4

 • nr inw. 741/402/05
 • rok prod. 2008
 • nr rej. WWL 93006
 • cena wywoławcza 2000,00 zł brutto

wpłynęły cztery oferty:

L.p. Nazwisko oferenta - Oferowana kwota brutto - Ważność oferty

1. Stoń Marek, Parysów - 2 050,00 zł - Oferta ważna.

2. Piotrkowicz Artur, Długa Kościelna - 2 611,00 zł - Oferta ważna.

3. Werczyński Andrzej, Marki - 2 701,00 zł - Oferta ważna.

4. Piotrkowicz Monika, Mińsk Maz. - 3 115,00 zł - Oferta ważna.
Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-19

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-07-02 10:38

Modyfikował: Michał Żabowski, Alicja Wolak-Gójska, Andrzej Karpiński, Super Admin,

Modyfikował: Michał Żabowski

Wersja: 142 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian