Ikona dekoracyjna

Wchodzimy na nowy poziom obsługi obywateli i zarządzania drogami

Zapewni to nam elektroniczny system ewidencji dróg, poprzez zinformatyzowanie procesów decyzyjnych i interoperacyjność systemów.


Scentralizowane bazy danych i system referencyjny, pozwolą na sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą oraz jej stanem technicznym. Przełoży się to również na przyspieszenie prac projektowych oraz zoptymalizowanie planowania remontów i inwestycji.


Dzięki jednolitemu systemowi E-usług będziemy mogli szybciej wydawać decyzje takie jak m.in.: zgodny na zajęcie pasa drogowego, czy na lokalizację zjazdów. Wszystko służy jednemu celowi - ułatwić obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z naszych usług.


E-usługi publiczne są dostępne na:


Zadanie finansowane jest z Funduszy Europejskich dla Mazowsza, a jego koszt wdrożenia systemu E-usług to 10 490 995,95 zł.


#BudujemyDlaWas

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2024-01-02

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-01-25 07:31

Modyfikował: Alicja Wolak-Gójska

Wersja: 12 (sprawdź historię zmian)