Ikona dekoracyjna

Zajęcie awaryjne pasa drogowego

Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, prawne.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie awaryjne pasa drogowego.


Uwagi

Zgodnie z art.40 ust.14 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych po zlokalizowaniu awarii, prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia odpowiedni terytorialnie Rejon Drogowy MZDW i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.

Zajmujący pas drogowy, zgodnie z art. 40 ust.14 punkt 1 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych, obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. Za zajęcie pasa drogowego, w celu usunięcia awarii, pobiera się opłatę.


Miejsce składania

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.


Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostynin@mzdw.pl

Ciechanów (RD-2)

ul. Leśna 30

06-400 Ciechanów

rd.ciechanow@mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodzisk@mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostroleka@mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolomin@mzdw.pl

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrow@mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radom@mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwock@mzdw.pl

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolin@mzdw.pl

Opłaty

Wysokość opłat ustala uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.


Nr konta

93 1020 1026 0000 1202 0233 0942.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-691 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.


Termin załatwienia sprawy

30 dni


Sposób odwołania

Od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.


Podstawa prawna

Art.40 ust.14a, ust. 14b Ustawy z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Wydział Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-06

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-02-27 14:13

Modyfikował: Super Admin

Wersja: 3 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian