Ikona dekoracyjna

Wyniki rekrutacji

Informacja o wyniku naboru 32/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 32/2024 z dnia 13 lutego 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pan – Mateusz Przybysz zam. Garwolin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 


Informacja o wyniku naboru 31/2024

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 31/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki  nie zgłosił się żaden kandydat.

 W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

                                                                                                                                                                                                                                   

Informacja o wyniku naboru 33/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 33/2024 z dnia 13 lutego 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk – Mazowiecki nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 


Informacja o wyniku naboru 28/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 28/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Rejonie Drogowym Ostrołęka wybrany został kandydat:

Pan – Przemysław Król zam. Grądy

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał

od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 Informacja o wyniku naboru 27/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 27/2024 z dnia 29 stycznia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk – Mazowiecki wybrana została kandydatka:

Pani – Katarzyna Żurkowska - zam. Żyrardów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała

od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 26/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 26/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Ewidencji

 i Uzgodnień wybrany został kandydat:

Pan– Maciej Zamorski zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał

od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 22/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 22/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Ciechanów nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 10/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 10/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock” wybrana została kandydatka:

Pani – Ewelina Wojtalewicz zam. Gostynin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała

od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 13/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 13/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Biurze Finansowania Projektów wybrana została kandydatka:

Pani – Katarzyna Sokół zam. Wiskitki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała

od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 29/2024

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 29/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Otwock nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 25/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 25/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 2/2024

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 2/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Referenta do Specjalisty w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki nie został  wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 18/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrana została kandydatka:

Pani – Katarzyna Wasilewska zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała

od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

W dniu 14 lutego 2024 r. kandydatka zrezygnowała z zatrudnienia w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.Informacja o wyniku naboru 17/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Zbigniew Wcisło zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał

od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

W dniu 14 lutego 2024 r. kandydat zrezygnował z zatrudnienia w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.Informacja o wyniku naboru 9/2024

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 9/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym  w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock” nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 30/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 30/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Samodzielnego referenta do Specjalisty w Biurze Kadr i Szkoleń” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygniętyInformacja o wyniku naboru Nr 24/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 24/2024 z dnia 24 stycznia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Garwolin ” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 07/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 7/2024 z dnia 11 stycznia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pan – Kamil Mucha zam. Gąsów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał

od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 11/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 11/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego referenta do Specjalisty w Wydziale Geodezji i Nieruchomości wybrany został kandydat:

Pan – Rafał Deluga zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 18/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrana została kandydatka:

Pani – Katarzyna Wasilewska zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała

od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 17/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Zbigniew Wcisło zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 15/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 15/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska wybrana została kandydatka: Pani – Karolina Osica zam. Cegłów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 6/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 6/2024 z dnia 11 stycznia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Biurze ds. Technologicznych wybrana została kandydatka:

Pani – Justyna Dusza zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 16/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 16/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Paweł Machałowski zam. Mińsk Mazowiecki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.
Informacja o wyniku naboru Nr 21/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 21/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Realizacji Inwestycji” nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 20/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 20/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru robót telekomunikacyjnych w Wydziale Realizacji Inwestycji” nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 19/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 19/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych w Wydziale Realizacji Inwestycji” nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 14/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 14/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 23/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 23/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych” nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygniętyInformacja o wyniku naboru Nr 1/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 1/2024 z dnia 08 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Otwock Piaseczno wybrana została kandydatka: Pani – Małgorzata Markowska zam. Karczew

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska. Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 3/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 3/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Wołomin Nowy Dwór Mazowiecki nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygniętyInformacja o wyniku naboru Nr 8/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 8/2024 z dnia 11 stycznia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk – Mazowiecki nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 5/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 5/2024 z dnia 11 stycznia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Starszy referent w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji wybrany został kandydatka: Pani – Aleksandra Gębka zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 4/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 4/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Planowania Finansowego i Analiz” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 25/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 25/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do starszego specjalisty w Wydziale Administracji i Informatyki wybrany został kandydat: Pan Konrad Frynia - zam. Żyrardów.

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 24/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 24/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Biura ds. Technologicznych wybrany został kandydat: Pan – Artur Kobza zam. Targówka

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 23/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 23/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska” wybrany został kandydat: Pan – Wojciech Caballero – Frączkowski zam. Warszawa.

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 22/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 22/2023 z dnia 07 grudnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Administracji i Informatyki wybrany został kandydat: Pan – Daniel Staniak zam. Budy Zaklasztorne.

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.
Informacja o wyniku naboru Nr 21/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 21/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych nie został wybrany żaden kandydat.

Kandydat który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygniętyInformacja o wyniku naboru Nr 20/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 20/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór 20/2023 nie został rozstrzygnięty.
Informacja o wyniku naboru Nr 19/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 19/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i PPOŻ nie zgłosił się żaden kandydat. 

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 18/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2023 z dnia 17 października 2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Radca Prawny, wybrani zostali kandydaci:

Pan Jakub Kęska - zam. w Radomiu

Pan Andrzej Tomaszewski - zam. w Żyrardowie

Wyżej wymienieni spełniają wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci uzyskali od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydaci wyłonieni w naborze zobowiązani są w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 17/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2023 z dnia 9 października 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Inspektora Nadzoru do Inspektora Nadzoru wybrany został kandydat:

Pan – Łukasz Drążewski zam. Żuromin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.