Ikona dekoracyjna

MZDW w liczbach oraz aktualny wykaz dróg województwa mazowieckiego

Sieć dróg wojewódzkich Mazowsza zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ma długość ponad 2852 km (w tym 306 obiektów mostowych) i stanowi 6% dróg publicznych na terenie województwa.


Łącznie jest ich 124, mają długość od 320 m (nr 564 – stanowi dojazd od DK nr 62 do rz. Wisła) do 91,7 km (nr 544 – gr. woj. -Mława - Przasnysz-Krasnosielc - Ostrołęka).


Wszystkie są oznakowane numerami trzycyfrowymi. Pomimo, iż nie tworzą one spójnej sieci i nie da się po nich przejechać z jednego krańca Mazowsza na drugi, wszystkie mają jednak połączenie z drogami o znaczeniu krajowym.


Stan dróg wojewódzkich na Mazowszu z każdym rokiem ulega zdecydowanej poprawie. Z roku na rok zwiększane są także nakłady finansowe na drogi.


Ponad 70% z nich jest w stanie dobrym i zadowalającym. Rocznie przebudowywanych jest około 150 km. Inwestycje prowadzone przez MZDW mają na celu doprowadzenie sieci drogowej do takiego stanu, w którym jezdnie będą miały szerokość co najmniej 6 m i nośność 100 kN/oś.