Ikona dekoracyjna

Katalog konstrukcji obowiązujący w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

1. Jezdnia:


konstrukcja KR -3:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 grubości 4 cm

- warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-55 grubości 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 grubości 6 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubości 8 cm,

- podbudowa z kr. łam stab. mech. grubości 20 cm,

- podłoże G-1.

konstrukcja KR -4:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 grubości 4 cm

- warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-55 grubości 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 grubości 8 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubości 11 cm,

- podbudowa z kr. łam stab. mech. grubości 20 cm

- podłoże G-1.

konstrukcja KR -5:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 grubości 4 cm

- warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-55 grubości 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 grubości 10 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubości 13 cm,

- podbudowa z kr. łam stab. mech. grubości 20 cm

- podłoże G-1.

konstrukcja KR -6:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 grubości 4 cm

- warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-55 grubości 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 grubości 12 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubości 15 cm,

- podbudowa z kr. łam stab. mech. grubości 20 cm

- podłoże G-1.


2. Jezdnia serwisowa:


konstrukcja:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 grubości 4 cm,

- warstwa podbudowy z kr. łam 0/31,5 stab. mechanicznie grubości 20 cm,

- podłoże G-1.

w uzasadnionych wypadkach:

- nawierzchnia z tłucznia grubości 25 cm,

- podłoże G-1.


3. Włączenia dróg publicznych niższej kategorii:


Konstrukcja jak na całym odcinku budowanej drogi min. KR-1


4. Zjazd indywidualny:


- szer. min 4,5 m – max. szer. jezdni, połączenie jezdni z zjazdem skonem 1:1,

konstrukcja dla terenu zabudowanego w rozumieniu Dz. U. Nr. 220 poz.2181 z 2003r.:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa grubości 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. grubości 20 cm,

- zasypka z piasku (w przypadku występowania przepustu).

konstrukcja poza terenem zabudowanym w rozumieniu Dz. U. Nr. 220 poz.2181 z 2003r.:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- warstwa podbudowy z kr. łam. 0/31,5 stab. mechanicznie grubości 20 cm,

- zasypka z piasku (w przypadku występowania przepustu).


5. Zjazd publiczny:


- szer. min 4,5 m – max. szer. jezdni, połączenie jezdni z zjazdem łukiem o promieniu R ≥ 5 m,

konstrukcja dla terenu zabudowanego w rozumieniu Dz. U. Nr. 220 poz.2181 z 2003r.: 

- warstwa ścieralna – kostka betonowa grubości 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. grubości 20 cm,

- zasypka z piasku (w przypadku występowania przepustu).

konstrukcja poza terenem zabudowanym w rozumieniu Dz. U. Nr. 220 poz.2181 z 2003r.:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- warstwa podbudowy z kr. łam. 0/31,5 stab. mechanicznie grubości 20 cm,

- zasypka z piasku (w przypadku występowania przepustu).


6. Chodnik:


konstrukcja: 

- warstwa ścieralna – kostka betonowa grubości 6 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. grubości 10 cm (bez dopuszczenie parkowania pojazdów),

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. grubości 15 cm (z dopuszczeniem parkowania pojazdów).


7. Ścieżka rowerowa:


konstrukcja:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- warstwa podbudowy z kr. łam. 0/31,5 stab. mechanicznie grubości 10 cm..


w uzasadnionych przypadkach:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa grubości 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. grubości 10   


8. Zatoka autobusowa:


konstrukcja: 

- warstwa ścieralna – kostka betonowa grubości 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,

- podbudowa z betonu C16/20 grubości 25 cm,

- warstwa mrozoochronna grubości 15 cm

- podłoże G-1

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-10

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-05-13 12:12

Modyfikował: Alicja Wolak-Gójska, Super Admin,

Modyfikował: Alicja Wolak-Gójska

Wersja: 18 (sprawdź historię zmian)