Ikona dekoracyjna

Zadania dofinansowane z Polskiego Ładu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w km od 43+371,4 do 43+504 w m. Żdzary gm. Nowe Miasto na Pilicą, powiat grójecki województwo mazowieckie


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin – odcinek od km 26+831 do km 31+970


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin