Ikona dekoracyjna

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na bieżący rok

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę budżetową na 2024 roku. W rekordowym budżecie znalazło się ponad 8 mld zł. Spośród tych środków, ponad 1,13 mld zł zostało przeznaczone na inwestycje i remonty dróg wojewódzkich. Na zadania inwestycyjne przeznaczymy 677,8 mln zł. Na realizację projektów w ramach kolejnej edycji BOM mamy zabezpieczone ponad 6,8 mln zł.