Ikona dekoracyjna

Wykaz planowanych zadań remontowych na bieżący rok

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę budżetową na 2024 roku. W rekordowym budżecie znalazło się ponad 8 mld zł. Spośród tych środków, ponad 1,13 mld zł zostało przeznaczone na inwestycje i remonty dróg wojewódzkich. Na modernizację sieci dróg na Mazowszu planujemy wydać 300 mln zł, natomiast na bieżące utrzymanie dróg wydamy ponad 147 mln zł.