Ikona dekoracyjna

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od m. Milejowice do m. Mleczków, w gminie Zakrzew oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 w Piasecznie.

Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej DW560 w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu