Ikona dekoracyjna

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2015-11-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 24+495 do km 35+600 ”– nr postępowania 123/15

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-01-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 370 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w W

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-01-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Rejonów (Obwodów) Drogowych MZDW – nr postępowania

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-01-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 678 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-01-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na 26

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-01-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatowa nr 2316W miejscowość Nosarzewo Borowe.” – nr postępowania 161/15

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-02-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów-Przysucha–Szydłowiec–Wierzbica na odcinkach od 10+1

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-02-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową nr 2907 W w kierunku miejscowości Wyszyna w miejscowości Mańkowo od km 42+300 d

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-02-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Maz. – Nowa Wieś na odcinku od km 1+064 do km 3+350, razem długość L= 2,286 km” – nr postępowania 003/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-02-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Myszyniec na odcinku od km 9+500 do km 10+850 oraz od km 11+850 do km 13+500 (L=3,000 km)” – nr postępowa

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-02-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: "Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 720 w km 17+370 w m. Nadarzyn" - nr postępowania 015/16.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-02-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 27+340 do km 27+640, gmina Borkowice, powiat przysuski, województwo mazowieckie”– nr pos

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-02-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 620 relacji Nowe Miasto – Strzegocin – Przewodowo na odcinku od km 4+750 do km 7+270 długość odcinka 2,540 k

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-02-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 632 relacji Płońsk – Nowe Miasto – Nasielsk – Dębe – Legionowo – Marki na odcinku od km 70+176 do km 72+080

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-02-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 8+590 do km 11+750 Hołowczyce - Horoszki Duże na terenie gminy Sarnaki

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-02-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 43+500 do km 47+000 Rudka – Stara Kornica na terenie gminy Stara Kornica, pow. łosicki,

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-02-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Słubice - Iłów w km 27+900 do km 30+000 dł. 2,1 km”– nr postępowania 010/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 w km 16+262 w m. Reguły, w km 36+395 w m. Kozerki, w km 37+078 w m. Kozerki, w km 38+408 w m. Chy

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-02-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku Sierpc – Gorzewo w km 54+445 do 56+500” – nr postępowania 012/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 736 (Warka – Rozniszew – Magnuszew – rz. Wisła – Podłęż - dr 801) na odcinku od km 5+770 do km 6+900.” – nr postępowania

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 w km 38+649 w m. Grodzisk Mazowiecki” - nr postępowania 025/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 w km 9+320 w miejscowości Pruszków. – nr postępowania 014/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 24+470 do km 25+140, gmina Sieciechów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie.”– nr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 27+240 do km 28+476, gmina Kowala, powiat radomski, woj. mazowieckie. – nr postępowania 0

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 540 w km 7+640 do 9+330, 10+000 do 11+213, 11+252 do 11+367, od km 11+528 do km 11+607 o łącznej długości 3,097 km na odc

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku od km 19+675 do km 20+675, gmina Przysucha, powiat radomski, woj. mazowieckie. – nr postępowani

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 632 relacji Płońsk – Nowe Miasto – Nasielsk – Dębe – Legionowo - Marki na odcinku od km 18+107 do km 19+960

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w m. Leszno (modernizacja systemu odwodnienia odcinka drogi)”– nr postępowania 034/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2015-12-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: dotyczy przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych u

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku Bonisław – Bielsk w km 69+985 do 71+940” - nr postępowania 024/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na: Rozbiórce istniejącego mostu i budowie przepustu na cieku wodnym Fiszor Prawy w miejscowości Nowinki w km

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 23+720 do km 25+550 gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie”– nr postępowania 022/1

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 563 Żuromin – Mława w m. Kuczbork – Osada na odcinku od km 44+807 do km 46+058”– nr postępowania 031/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa gr. miasta – Karczew – Wilga – Maciejowice – gr. woj.) w m. Józefów na terenie gm. Józefów od km 16+727 do

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Niestępówka w miejscowości Golądkowo w km 48+607, drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z dojazdami

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od km 14+374 do km 14+444 wraz z przebudową istniejącego przepustu w miejscowości Sokół. – nr postępow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 (Potycz - Warka - Białobrzegi) na odcinku Warka (przejazd kolejowy) – granica miasta Warka, odcinek od km 13+106,

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnów od km 21+390 do km 22+455 w miejscowości Konstancin - Je

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-02-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy, rozbudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego” – nr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 722 (Piaseczno – Grójec) na odcinku Nowy Prażmów – Zawodne ul. Główna od km 16+105 do km 16+800 na terenie gminy Prażmów

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 36+390 do km 37+412 gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie”– nr postępowania 019

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin – Ciechanów, na odcinku od obszar niezabudowany w miejscowości Żaboklik do skrzyżowania z drogą

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-03-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 polegająca na: poszerzeniu obustronnym drogi w km 9+650 do 10+130, budowie kanalizacji deszczowej w km 9+641 do 1

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykaszanie traw, chwastów, samosiejek i odrostów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Wars

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 przejście przez Brudzeń Duży w km 31+252 do 32+076 dł. 0,824 km – etap 2” – nr postępowania 042/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Krępa Kościelna na odcinku od km 22+335 do km 23+500 wraz ze wzmocnieniem nawierzch

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dokumentacja projektowa i roboty budowlane: Remont mostu w miejscowości Pułtusk nad rzeką Narew w km 20+099 drogi wojewódzkiej nr 618”– nr postępowan

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa Bazy Obwodu Drogowego w Krasnosielcu (rozbiórka wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz budowa budynku administracyjno - socjalnego, łącznie z

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Mokobody" oraz "Budowa sie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. na odc. od km 37+400 do km 38+700 (L=1,300 km) ul. Stacyjna m. Ostrów Maz. wraz

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Rządza w m. Krzywica w km 39+632 drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z przebudową drogi wojewódzk

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – likwidacja ubytków i wykruszeń na terenie Rejonu

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 20+000 do km 21+800 Mokobody – Kisielany – Kuce na terenie gminy Mokobody, pow. siedle

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa - Zielonka - Wołomin - Miąse - Tłuszcz - Wólka Kozłowska na odcinku od km 32+750 do km 3

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinkach od km 32+887 do km 33+507 i od km 34+314 do 35+644, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo – Przyborowice – Nasielsk – Winnica – Pułtusk na odcinku od km 48+100 do km 48+350 dł

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Długa w miejscowości Zielonka w km 25+145, drogi wojewódzkiej nr 634 wraz przebudową drogi wo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa gr. Miasta - Karczew - Wilga - Maciejowice - gr. woj.) na terenie Gmin Sobienie Jeziory oraz Wilga od k

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, a także uzyskanie w imien

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o pozwolen

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754” -

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 539 w km 10+400 do 10+985 długości 0,585 km.” – nr postępowania 057/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Zamiatanie nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 6 części - nr postępow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 719 relacji: Warszawa - Pruszków - Żyrardów - Kamion, polegający na "Remoncie drogi wojewódzkiej nr 719 w Pruszkowie na o

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-04-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach od km 81+400,00 do km 81+800,00 i od km 82+845,00 do km 83+432,00.” – nr postępowania 060/1

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinku od km 39+700 do km 40+700. – nr postępowania 059/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 705 od km 19+050 do km 19+260 oraz remont chodnika na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Warszawskiej w m. Soch

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km 154+245 do km 161+590 (L=7,345 km) Nowa Wieś - Drężewo, na terenie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - decyzji o pozwoleni

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 561 na odcinku od km 0+700,00 do km 1+700,00”  – nr postępowania 058/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 575 od km 59+900 do km 60+750”  – nr postępowania 064/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 25 zadań” – nr postępowan

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, a także uzyskanie w imien

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej w mieście Sierpc” - nr postępowania 073

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec-Łomża od km 12+400 do km 14+245, L=1,845 km – ETAP V”  – nr postępowania 061/16 

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o pozwolen

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 3 części - nr postępowania 074

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-06-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 575 w km 12+540 do km 15+040 długości 2,5 km- nr postępowania 080/16.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o pozwolen

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-05-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka na odcinku od km 115+150 do km 116+250 (L=1,100 km)” – nr postępowania 078/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-06-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie w roku 2016 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowiecki

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-06-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wybudowanie odwodnienia na odcinku 300 m w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 695 z drogą krajową nr 63 w miejscowości Ceranów na terenie gmin

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-06-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 876 (droga 50) – Piotrkowice – Many – Tarczyn – Łoś – (droga 722) na odcinku Prace Duże – Łoś od km 23+010 do km 25+034”

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-06-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 0+520 do km 0+900 w  miejscowości Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwisko

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-06-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 przejście przez Brudzeń Duży w km 30+878 do 31+060 dł. 0,182 km - etap 3 - nr postępowania 083/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-06-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 w km 40+350 - km 42+900”  – nr postępowania 082/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-06-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów - Kamion na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy wraz

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-06-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy – Brok – Małkinia – gr. województwa od km 49+463 do km 53+300 długości 3,837 km na terenie gminy

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-06-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa samochodów osobowych typu kombi – 6 szt.”- nr postępowania 089/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-06-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa 9 sztuk samochodów dostawczych na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 5 części” - nr postępowania 090

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-06-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 449970,61 m², oznakowania poziomego

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-06-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa zestawów ciągnikowych – 2 szt.” - nr postępowania 091/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych metalowych typu SP na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 2 części - nr postępow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 ul. Wesoła w Sokołowie Podlaskim w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku od k

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku Mordy - Wojnów od km 18+355 do km 21+295 na terenie gminy Mordy, powiat siedlecki, woj. mazowieckie - nr p

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 33+200 do km 36+612, gmina Pionki i Kozienice, powiat radomski i kozienicki, woj. mazowi

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 34+475 do km 35+341 na dz. ew. nr 1 ob. Duczki 05 i 2 ob. Ducz

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa zamiatarki ciągnionej dwukołowej, która ładuje odpady bezpośrednio na skrzynię ładunkową samochodu ciężarowego – 1 sztuka ” - nr postępowan

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinkach od km 19+360 do km 19+670 i od km 20+410 do km 22+820, gmina Pionki, powiat radomski, wojewó

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów - Kamion na odcinku:

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy rondami od km 16+503 do km 16+977 we wsi Komornica, gmina

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 563 od km 33+267 do km 33+935” – nr postępowania 116/16.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 575 km 69+800 – km 72+200 - nr postępowania 107/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 575 od km 63+500 do km 66+700” – nr postępowania 108/16.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 570 na odcinku od km 0+050 do km 4+200, łączna długość odcinka 4,150 km, na terenie gminy Naruszewo, powiatu

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku Mokobody - Kisielany - Kuce od km 17+080 do km 20+000 wraz z remontem przepustu w km 18+450 i

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku Kisielany – Kuce – Chodów od km 22+470 do km 24+542 wraz z remontem przepustu o średnicy 6

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 638 relacji Sulejówek – gr. m. Warszawy na odcinku od km 0+380 do km 0+946 dł. odcinka 0,566 km, na terenie gminy Sulejó

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec – Łomża na odcinku od km 14+245 do km 15+700 (L=1,455 km) w miejscowości Łyse” – nr pos

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 540 w km 12+020 do 12+450 i w km 14+060 do 15+050 o łącznej dł. 1,420 km na odcinku Kamionki - Sikórz” – nr postępowani

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich z podziałem na 8 części.” – nr postępowania 112/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 698 Pruszyn – Wyczółki od km 7+613 do km 10+613 wraz z remontem przepustu o średnicy 60 cm w km 8+275 na terenie gminy S

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od km 41+305 do km 42+305 oraz od km 42+982 do km 43+831 łączna długość odcinka 1,849 km na

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin Ośrodek – Pułtusk – Wyszków na odcinku od km 23+210 do km 25+750 dł. odcinka 2,540 km na terenie gmi

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawę mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno do remontu dróg wojewódzkich        w sezonie zimowym 2016/2017” – nr postępowania 111/16.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odc. od km 16+328 do km 16+513 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych na terenie gminy Grębków, p

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku od km 3+409 do km 4+697 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Poręba – Kocęby na terenie gminy Br

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odc. od km 17+675 do km 17+875 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych na terenie gminy Grębków,

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 poprzez budowę chodnika w ul. Boryszewskiej w Wiązownie i w ul. Żurawiej w Stefanówce na odc. od km 39+960 do km

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa chodnika w ciągu ul. Puławskiej (droga woj. nr 731) od km 11+781 do km 12+202 na terenie miasta Warka, woj. mazowieckie” – nr postępowania 142

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 47+691 do km 48+365 w m. Stara Kornica w zakresie budowy chodnika” i „Budowa oświetlenia drogowego w m. St

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-07-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km 118+700 do km 119+300 (L=0,600 km)”  – nr postępowania 099/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka na odcinku od km 35+700 do km 36+700 (od miejscowości Komorowo do miejsc

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 19+776 w zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Wielgolas na

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Sierpc ul. Głowackiego na odcinku od km 86+000 do km 86+665”  – nr postępowania 127/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. nr 563 od km 28+409 do km 29+005 w m. Będzymin” – nr postępowania 126/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 541 od km 86+866 do km 87+735 i od km 87+775 do km 87+815 w miejscowości Sierpc” – nr postępowania 128/16.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 14+550 do km 16+613 na odcinku Bierzewice – Gostynin – etap 2 w km 14+808 do km 15+580 dł. 0,772 km”  –

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-08-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego przez rów melioracyjny w miejscowości Mizerka w km 30+730 drogi wojewódzkiej nr 705 i budowa nowego przepust

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-09-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odc. od km 17+675 do km 17+875 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych na terenie gminy Grębków,

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-09-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego” – nr postępowania 146/16.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-09-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 575 w km 15+040 do km 16+300 długości 1,260 km - nr postępowania 150/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-09-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 51+338 do km 51+758 w m. Wólka Nosowska w zakresie budowy chodnika” i „Budowa oświetlenia drogowego w m. W

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-10-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: "Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach wojewódzkich” – nr postępowania 148/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-09-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 633 polegająca na budowie chodnika     i zjazdów na odcinku od km 8+127 do km 8+732 oraz od km 8+782 do km 9+120 po

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-09-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie jednostek administracyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-09-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2016/2017, z podziałem na 30 częś

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-10-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 8 części.”

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-10-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odc. od km 17+675 do km 17+875 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych na terenie gminy Grębków, p

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-10-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, N

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-11-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa Bazy Obwodu Drogowego w Krasnosielcu (rozbiórka wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz budowa budynku administracyjno - socjalnego, łącznie z

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2015-11-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym decyzji o zezwoleniu na realiz

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-11-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-12-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 22 zadan

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-12-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Pisia w miejscowości Sochaczew

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-12-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia w miejscowości Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z d

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2016-12-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 811 od km 1+438 do km 4+710 w miejscowości Chybów – Hołowczyce wraz z remontem przepustu w km 2+680 na terenie gminy Sar

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-01-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka na odcinku od km 119+300 do km 123+100 z wyłączeniem skrzyżowania od km 122+200 do km 122+600

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 577 od km 39+600 do 40+900 m. Giżyce - nr postępowania 166/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-01-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 690 od km 8+380 do km 10+611 w m. Białe – Kwaczoły- Drewnowo- Lipskie na terenie gminy Boguty- Pianki, pow. ostrowski

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-01-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o pozwoleni

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-01-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile zajdzie taka potrzeb

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 23+430 do km 24+110, gmina Sieciechów, powiat kozienicki, woj. mazowieckie” – nr postępowania 004/1

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-01-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 22+800 do km 24+300 wraz z remontem chodnika od ulicy Inżynierskiej w kieru

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-01-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku km 26+500- km 27+900” – nr postępowania 164/16

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 23+560 do km 24+600, gmina Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie” - nr postępo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 28+476 do km 29+460, gmina Kowala, powiat radomski, woj. mazowieckie” – nr postępowania

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku od km 20+675 do km 24+250, gmina Przysucha, powiat przysuski, województwo mazowieckie” - nr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 od km 91+027 do km 92+230” - nr postępowania 009/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 532 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na teren

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 699 na odcinku od km 0+000 do km 1+270, gmina Gózd i Jedlnia – Letnisko, powiat radomski, woj. mazowieckie”

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 4+160 do km 6+450, gmina Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki, woj. mazowieckie” – nr postępowania

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 21+050 do km 22+779, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 001

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 323,4 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 559 od km 38+080 do km 40+200 oraz 42+700 do 43+847 na odcinku Sikórz- Mańkowo” – nr postępowania 010/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 540 od km 4+380 do km 6+359” – nr postępowania 012/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 0+900 do km 1+300 i od km 8+300 do km 11+020 łączna długość odcinka 3,120 km, na tereni

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy, rozbudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego.” –

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile zajdzie taka potrze

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 56+500 do km 57+500 m. Gorzewo - nr postępowania 011/17 

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na 2

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 31+400 do km 34+190 –łączna długość odcinka 2,790 km w m. Nasielsk  (od wiaduktu do sk

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 0+200 do km 4+000 łączna długość odcinka 3,800 km, na terenie gm. Radzymin i Klembów, p

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i punktowych elementów odblaskowych do Rejonów (Obwodó

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-02-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o pozwolen

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 730 Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów odc. Mariampol – Moniochy od km 37+110 do km 42+300 powiat kozienicki, wojewó

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 – ul. Pszczelińskiej na odcinku od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach” oraz „Przebudowa drogi wojew

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 614 na odcinku od km 18+450 do km 18+530 wraz   z rozbiórką mostu drogowego JNI 15300019, km 18+490 i budową przepu

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez rów melioracyjny w miejscowości Nowinki w km 22+856 drogi wojewódzkiej nr 636 wraz z dojazdami

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 614 na odcinku od km 33+955 do km 34+080 wraz z rozbiórką mostu drogowego JNI 15300021, km 34+015 i budową przepustu

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 722 Piaseczno – Grójec odc. Łoś – Nowy Prażmów od km 13+630 do km 15+050 gmina Prażmów, powiat piaseczyński” - nr postęp

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 615 Mława-Ciechanów w m. Ciechanów na odc. od km 29+309 do km 30+640" – nr postępowania 033/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podz

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 734 (dr 79) Baniocha – Kawęczyn – Dębówka rz. Wisła Nadbrzeż – Otwock Wielki – Wygoda na odcinku od km 3+700 do km 5+04

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 w Grodzisku Mazowieckim na wybranych odcinkach km 36+740 – km 36+890; km 36+980 – k

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 698 od km 47+691 do km 48+365 w m. Stara Kornica na terenie gminy Stara Kornica, powiat łosicki, województwo mazowiecki

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 690 od km 10+611 do km 12+973 Drewnowo – Lipskie – Boguty - Żurawie na terenie gminy Boguty – Pianki, pow. ostrowski, wo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 698 od km 51+338 do km 51+758 w m. Wólka Nosowska na terenie gminy Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie”- nr po

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. od km36+700 do km 37+400 (L = 0,700 km) odcinek Komorowo – Ostrów Maz.” - nr p

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-03-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie odpowiednich decyzji dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a now

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km 113+384 do km 113+814 (L = 0,430 km) m. Przasnysz, ul. Baranowska.” - nr po

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. od km 5+300 do km 6+350  m. Rzekuń (L=1,050 km)” - nr postępowania 043/17  

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 628 ul. Legionów na odcinku od km 0+140 do km 0+904 (L = 0,764 km) na terenie m. Wołomin, powiatu wołomińskieg

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o pozwolen

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 570 na odcinku od km 4+200 do km 5+315 długość odcinka 1,115 km Nowe Miasto - Strzembowo, na terenie gm. Nar

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 8+700 do km 9+645                i drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 0+000 do

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 718 km 0+000 – km 2+920” - nr postępowania 046/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 805 relacji Warszawice - Osieck – Parysów – Wilchta na odcinku od km 4+925 do km 6+275 w m. Warszawice gmina Sobienie Je

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o pozwole

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 43+417 do km 46+117 długość odcinka 2,700 km, na terenie gm. Nasielsk i Pomiechówek, po

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 w km 30+000 do 30+900 oraz w km 52+700 do 54+200 o łącznej długości 2,4 km”- nr postępowania 049/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km 161+806 do km 162+253 m. Drężewo (L=0,447 km) – nr postępowania 042/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile zajdzie taka potr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-04-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie w roku 2017 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowiecki

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu nad rzeką Policzanka w miejscowości Bąkowiec w km 18+937 drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postęp

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 615 od km 17+100 do km 18+100”  - nr postępowania 065/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km 2+482 do km 3+120 długość odcinka 0,638 na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, powiatu

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 53+538 do km 55+251 wraz z rondem w km 55+690, gmina Tczów, powiat zwoleński, województwo mazowieck

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka od km 147+800 do km 149+200 m. Zabiele Wielkie (L=1,400 km)”- nr postępowania 058/

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 539 w km 8+900 do km 10+400 dł. 1,5 km odcinek Adamowo - Ligowo” - nr postępowania 062/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnó

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 698 od km 48+365 do km 50+465 odcinek Stara Kornica - Wólka Nosowska na terenie gminy Stara Kornica, powiat łosicki,

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 579 km 44+100 - km 44+950” - nr postępowania 066/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 563 na wybranych odcinkach: od km 24+540 do km 25+702 i od km 26+330 do km 27+300” - nr postępowania 067/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 694 odcinka od km 15+470 do km 17+000 w m. Brok na terenie miasta Brok, powiat ostrowski, województwo mazowieckie”- nr p

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów na odc

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 731 Potycz – Warka – Falęcice – Białobrzegi na odcinku od km 3+480 do km 4+550 w m. Magierowa Wola, powiat grójecki, woje

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont mostu JNI 1011651 w km 2+510 w ciągu drogi woj. 700 w m. Józefów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 081/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Podkowa Leśna  w km 28+799” – nr postępowania 080/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 615 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 14+541 nad rzeką Dunajczyk w miejscowości K

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 odcinka od km 45+610 do km 46+230 od skrzyżowania drogi krajowej nr 63 do miejscowości Nur na terenie gminy Nur,

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Frezowanie pni (karp) przy drogach wojewódzkich, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 23 zadania”

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 705 w Sochaczewie na odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w pikietażu 19+566 – 2

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904". (Zadanie polega na rozbiórce istniejącego mostu w m. Dobrzenica nad rowem melioracyjnym bez nazwy i

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 – wykonanie lewoskrętu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 7

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 25+280 do km 26+630 w miejscowości Oleśnica” - nr postępowania 074/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 20+826 do km 21+759 w m. Ruda Wolińska” - nr postępowania 075/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kampinos i Komorów dł. 2,917 km na terenie gminy Kampinos, powiat wars

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Garbatka-Letnisko, po

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 z drogą powiatową nr 1817W oraz drogą gminną nr 180504W wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Gó

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 32+417 wraz z przebudową skrzyżowania z drog

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 705 km 24+300 - km 25+900” - nr postępowania 079/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 7+495 do km 8+373 w miejscowości Białe Kwaczoły wraz z przebudową przepustów w km 7+698 i w km

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów, powiat ko

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 28+700 do km 29+412 ul. Turystyczna w miejscowości Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieck

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 0+030 do km 0+672,50 w miejscowości Węgrów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, na tereni

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 21+753 nad rzeką Trybówką w miejscowości Sur

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 29+938 nad rzeką Nasielna w miejscowości Pi

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 - budowa chodnika na odcinku od km 6+982 do km 8+714 na terenie gminy Zakrzew, powiat radomski województwo mazow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 502 755,89 m², oznakowania poziomego

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku: od km 30+088 do km 32+076 – przejście przez miejscowość Brudzeń Duży (etap IV w km 30+088 do 30+878)”

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 718 w km 6+030 – km 8+130” - nr postępowania 084/17 

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa) na odcinkach od km 60+740 do km 61+250 oraz od

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 727, budową kanalizacji deszczo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo – pieszych zlokalizowanych   w ciągu dróg wojewódzkich – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odc

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 2 części - nr postępowania 096

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku Bonisław – Bielsk w km 71+940 do km 75+100” - nr postępowania 091/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 relacji Nowe Słowiki – Bąkowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki na terenie gminy S

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka Warszawska, gmina Wierzbica, powiat radomski województwo mazo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 67+245 do km 68+300 w miejscowości Lelice”- nr postępowania 099/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705, ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła II w Sochaczewie” - nr post

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od miejscowości Żelków w km 7+529 do miejscowości Dąbrówka - Ług km 10+740 na terenie gminy Skórzec”

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego   w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie pl

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz- Ostrołęka od km 132+660 do km 133+745 w miejscowości Krasnosielc (L=1,085 km)” - nr postępowania 114/17  

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 265 w km 42+456 do km 43+232 w miejscowości Gostynin” - nr postępowania 116/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie”

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 52+353 do km 53+333 w miejscowości Błędnica i miejscowości Orło na terenie gminy Małkinia Górna

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 561 na odcinku od km 1+700 do km 2+700” - nr postępowania 115/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszków na odcinku od km 11+817 do km 19+662,04” – nr postępowania 107/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 23+600 do km 28+680 dł. 5,080 km na odcinku granica województwa – Bądkowo Jeziorne” - nr postępowania 113/1

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przyłącza gazowego, zintegrowanej sieci wewnętrznej oraz kompleksowe przystosowanie i wyposażenie kotłowni na terenie Rejonu Drogowego w Otw

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Podkowa Leśna w km 28+799” – nr postępowania 126/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w miejscowości Jazgarzew” - nr postępowania 110/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej od km 45+155,22 do km 45+414,97 w m. Międzyborów na terenie Gminy

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 20+935 do km 22+718 w miejscowości Sypniewo” - nr postępowania 118/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą powiatową nr 4334W w miejscowości Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński” - nr postępowani

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka - Ostrów Maz. od km 33+800 do km 35+140 (L=1,340 km) - nr postępowania 130/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skryżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła II w Sochaczewie. 

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont wiaduktu (JNI 01009480) w km 11+225 w ciągu drogi wojewódzkiej 718 w Pruszkowie” - nr postępowania 127/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie p

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 0+130 do km 1+400 gm. Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie - nr postępowania 131/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 w km 11+700 do 12+540” - nr postępowania 145/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od km 79+255 do skrzyżowania z ul. Młodzieżową w miejscowości Węgrów n

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin” – przewi

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 25 zadań” – nr postępowan

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 19+893 do km 20+048, dz. nr ew. 27/1, obręb Sobików w miejscowości Sobików, gmina Góra Kalwaria,

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w               m. Marianowice, gmina Zakrzew, powiat radomski, województw

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w m. Lesznowola – ETAP

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do k

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszków na odcinku od km 11+817 do km 19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do 2+250 w ramach uspokojenia ruchu przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Bielicha, gmina Zakrzew”

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej od km 45+155,22 do km 45+414,97 w m. Międzyborów na terenie Gminy

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Domaszew gm. Maciejowice od km 68+210 do km 69+134” - nr postęp

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach wojewódzkich w sezonie 2017/2018” – nr postępowania 168/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od km 40+381 do km 41+305 długość odcinka 0,924 km, na terenie gm. Stanisławów, powiatu mińsk

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 52+353 do km 53+333 w miejscowości Błędnica i miejscowości Orło na terenie gminy Małkinia Górn

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno do remontu dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018” – nr postępowania 167/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów na odc

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podział

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018 z podziałem na 8 części - postępowanie 166/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich w 2017 r. w Rejonie Drogowym Otwock – Piaseczno – Obwód Drogowy nr 3 w Piasecznie” –

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w latach 2018-2020 z podziałem na 7 części” -

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice – Myszczyn – Zaborów odcinek od km 0+200 (Święcice) do km 5+821 (ul. Południowa w Zaborowie)” –

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2017/2018, z podziałem na 29 częś

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 701 w zakresie km 1+380 km 2+060" - nr postępowania 182/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 w miejscowości Skaryszew i Kobylany wraz z przebudową mostu na rzece Kobyl

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 Warszawice – Wilchta w zakresie budowy chodnika, budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych oraz e

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice – Myszczyn - Zaborów odcinek od km 0+200 (

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 w km 40+297 do 41+297 na odcinku Arciechów - Bieniew” - nr postępowania 189/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinkach od km 27+450 do km 29+500 i od km 29+900 do km 30+950, gmina Pionki, powiat radomski, wojew

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 579 km 36+760 - km 37+260 w Grodzisku Mazowieckim - nr postępowania 186/17  

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Zakup 2 sztuk koparko-ładowarek na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich” – nr postępowania 188/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018 do poszczególnych Obwodów Drogowych Rejonu Drogowego Radom” – nr postęp

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 9 części.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-11-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest :Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do km 45+804 na odcinku Giżyce - Ruszki.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-11-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie jednostek administracyjnych Mazowieckiego Zar

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-12-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. województwa od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niez

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-12-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dóg wojewódzkich - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żu

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-12-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Podkowa Leśna w km 28+799

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 Warszawice

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 12+580 do km 14+900 i od km 17+450 do km 18+400 (L=3,270 km) na terenie gminy Załuski i Joniec - nr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka od km 123+100 do km 124+100 i od km 124+500 do km 128+400 (L= 4,900 km)” - nr postępowania 200

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. na odcinku od km 20+700 do km 21+850 (L= 1,150 km)” - nr postępowania 199/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II odcinek od km 22+600 do km 25+635 od km 25+735 do km 27+290 - w systemie projektuj buduj.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 21 zada

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 – przebudowa drogi wojewódzkiej 801 Warszawa – Puławy w zakresie skrzyżowania z dro

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka od km 113+814 do km 115+150 m. Przasnysz ul. Żwirki i Wigury (L= 1,336 km)” - nr postępowania

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu nad rzeką Długa w miejscowości Okuniew w km 25+571 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 wraz z dojazdami” - nr postępowania 205/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 6+250 do km 8+000  (L= 1,750 km) na terenie gminy Klembów” - nr postępowania 211/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy – Brok – gr. woj. od km 26+496 do km 28+04

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 34+900 do km 42+938 (L=8,038 km) na terenie gmin Nasielsk i Winnica - nr postępowania 210/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 620 na odcinku od km 15+331 do km 20+367  (L= 5,036 km) na terenie gminy Świercze i Gzy” - nr postępowania 207/17

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do km 2+250 w ramach uspokojenia ruchu przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bielicha, gm.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. od km 6+350 do km 10+020 (L= 3,670 km)” - nr postępowania 001/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Liwiec w m. Wyczółki w km 10+613 drogi wojewódzkiej nr 698 wraz z dojazdami w ni

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych  w m. Marianowice, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie”

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 698 odcinek od km 4+418 do km 6+015 w miejscowości Stok Lacki na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki, województwo  m

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 697 na wybranych odc. od km 4+950 do km 6+940 od miejscowości Karczewiec do miejscowości Suchodół i od km 15+030 do km 1

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 737 w km 25+100 do km 27+450, gm. Pionki pow. radomski, województwo mazowieckie - nr postępowania 016/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 698 na wybranych odcinkach od km 34+100 do km 35+810 od m. Łosice do m. Chotycze i od km 36+890 do km 38+094 od m. Choty

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 310,6 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i punktowych elementów odblaskowych do Rejonów (Obwodó

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 631 w miejscowości Skrzeszew na odcinku od km 14+910 do km 16+503 (L=1,593 km) na terenie gminy Wieliszew” - nr postępow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 407 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na tereni

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na 2

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 24+600 do km 30+800 (L = 6,200 km) na terenie gminy Nowe Miasto, Świercze i Nasielsk”- nr postępowa

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 540 w km 0+000 do km 4+211 (m. Bielsk – Zagąty)” - nr postępowania 020/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 5+000 do km 6+527 od m. Białe Papieże do m. Białe Misztale na terenie gminy Boguty – Pianki, powiat

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 na wybranych odc. od km 74+300 do km 76+780 od  m. Kosów Lacki do m. Telaki i od km 76+780 do km 80+438 od m. Telaki

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Kraska w miejscowości Wola Bogl

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 738 w km 1+100 do km 1+860, gmina Sieciechów,  powiat kozienicki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 017/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 w km 20+000 do 23+000 (na odcinku Wymyśle Polskie – Studzieniec)” - nr postępowania 021/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinkach: od km 33+800 do km 35+300 na odcinku Iłów - Łady, od km 50+200 do km 51+800 na odcinku Przęsławice – Ś

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 539 w km 6+407 do 8+350 (m. Adamowo)”- nr postępowania 019/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Świder w miejscowości Latowi

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 573 na dwóch odcinkach: w km 12+050 do 12+900 (na odcinku Lucień – Helenów), w km 30+822 do 31+822 (na odcinku Szczawin

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 (ul. Puławskiej) ze wzg

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 2+000 do km 3+000, gmina Iłża powiat radomski, województwo mazowieckie - nr postępowania 040/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont cząstkowy chodnika, zjazdów w ciągu DW 638, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Dworcowej do Paderewskiego w Sulejówku tj, od km 0+274 do km 0+8

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 733 w km 7+450 do km 8+200, gmina Wolanów,  powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 029/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 754 w km 47+200 do 49+010, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie”- nr postępowania 027/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 707 w km 44+100 do 46+800, gmina Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki, województwo mazowieckie”  - nr postępowania 01

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo – pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 polegają

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 733 w km 29+660 do km 30+015, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie - nr postępowania 036/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 740 w km 29+150 do km 30+750, gmina Potworów, powiat przysuski, województwo mazowieckie.  Zamawiający dodatkowo informuje

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 701 km 3+640 – km 5+540 oraz km 6+800 – km 7+720 oraz km 8+640 – km 10+800.” - nr postępowania 0

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650, w miejscowości Józefów na terenie Gminy Józefów” - nr postępowania 037/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 – „przebudowa dw 801 Warszawa – Puławy w zakresie skrzyżowania z drogą gmin

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 691 w km 18+230 do km 19+188, gmina Garbatka - Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie” - nr postępowania

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 w zakresie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. od km 29+400 do km 33+800 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Jelo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 787 w km 12+730 do km 15+730, gmina Zwoleń,  powiat zwoleński, województwo mazowieckie” - nr postępowania 045/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinkach:  od km 28+067 do km 28+409; od km 29+005 do km 30+595; od km 31+210 do km 32+100; od km 34+200 do km 34

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinku od km 25+800 do km 27+600 i od km 28+410 do km 28+900.” - nr postępowania 060/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku 29+000 do km 29+940 Choiny – Parysów, gmina Parysów, powiat garwoliński – etap III” - nr postępowania 042

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 727 w km 50+603 do 52+341, gmina Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie”- nr postępowania 039/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II odcinek od km 22+600 do km 25+635 od km 25+735 do km 27+290 - w systemie projektuj buduj”

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do km 2+250 w ramach uspokojenia ruchu przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bielicha, gm

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 580 w km od 45+400 do km 49+700” - nr postępowania 046/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. województwa od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niez

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 898 w km od 0+000 do km 0+429” - nr postępowania 047/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej 544 od km 96+000 do km 98+954”- nr postępowania 059/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie 4 szt. osadników oraz 5 szt. separatorów dla wylotów kanalizacji deszczowej z dróg wojewódzkich”- nr postępowania 031/18 

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinkach: od km 7+000 do 8+000; od km 36+400 do km 36+750; od km 39+300 do km 39+700; od km 41+150 do km 42+960;

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 14+550 do km 16+613,00 na odcinku Bierzewice – Gostynin – etap 3 w km 15+591,00 do km 16+613,00 dł. 1,022 km

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 731 Potycz – Warka – Białobrzegi na odcinku od km 16+358 do km 19+340 w m. Grzegorzewice/Lechanice, gmina Warka, powiat g

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,   z p

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi w zakresie remontu przepustu w km 5+004 drogi wojewódzkiej nr 736 w miejscowości Zakrzew” - nr postępowania 063/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława w miejscowości Jasiony na odcinku: od km 19+197 do 19+677” - nr postępowania 061/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin - nr postępowania 032/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Solec nad Wisłą od km 40+345 do km 41+317 wraz z budową chodnika” - nr postępowania 071/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 granica województwa – Sierpc – granica województwa w miejscowościach Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe od km

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników, ścieżek pieszo – rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskup

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 Warszawice

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy, rozbudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego.” –

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 561 na odcinkach: od km 3+100 do km 6+015 i od km 16+900 do km 17+690” - nr postępowania 058/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich – „Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi woj

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Ko

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – likwidacja ubytków i wykruszeń dla 11 Obwodów Dro

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w m. Wierzbica na odcinku od km 12+060 do km 13+240 - nr postępowania 054/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin – Ciechanów, na odcinku od obszaru niezabudowanego w miejscowości Żaboklik do skrzyżowania z dr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów na odcinku od km 20+643 do km 24+495 wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci wodocią

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – gr. woj.) na terenie gminy Wilga od km 47+050 do km 58+530 - nr postę

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach – budowa budynku administracyjnego, magazynowo – garażowego, oświe

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo – pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 polegają

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 33+904 do km 34+315 dł. 0,411 km w Seroczyn, na terenie Gminy Wodyni

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 705 na wybranych odcinkach od km 29+100 do km 30+750 na terenie Gminy Nowa Sucha oraz na odcinku

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 7+083 do km 10+083 w m. Wólka Jeżewska, w m. Many gm. Tarczyn, powiat piaseczyński.” - nr postępowa

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w mie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa budynku magazynowo – garażowego, wykonanie drogi dojazdowej oraz oświetlenia na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potwor

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi nr 749 na odcinku od km 24+250 do km 25+696 w miejscowości Przysucha - nr postępowania 064/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa budynku magazynowo – garażowego, wykonanie drogi dojazdowej oraz oświetlenia na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 14+650 do km 15+530 w m. Oblas” - nr postępowania 082/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 17+689 do km 18+097 w m. Osieck gm. Osieck” - nr postępowania

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej od km 45+155,22 do km 45+414,97 w m. Międzyborów na terenie Gminy

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek pieszo rowerowych zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811 w miejscowości Horoszki Małe na odcinku o

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 720 km 3+170 - km 5+500” - nr postępowania 067/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podział

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Nowa Korzeniówka – Potrzeba w km 9+000 do km 11+677” - nr postępowania 077/18 

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odcinku od km 4+178 do km 4+364 wraz z budową oświetlenia drogowego”  - nr post

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II odcinek od km 22+600 do km 25+635 od km 25+735 do km 27+290” - w systemie projektuj buduj

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 relacji Maków Mazowiecki – Nowa Wieś polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego przepustu w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 [Piaseczno (DK nr 79) – Lesznowola – Grojec (DK nr 50)] na odcinku od km 16+822 do km 19+004 w m. Prażmów powiat

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie w roku 2018 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowiecki

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont 2-ch kładek dla pieszych przez rzekę Gruduszczankę w miejscowości Grudusk w km 94+595 drogi wojewódzkiej nr 544” - nr postępowania 101/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa - Puławy w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodnoprawnej (w r

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodnoprawnej

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi w zakresie remontu przepustu w km 5+004 drogi wojewódzkiej nr 736 w miejscowości Zakrzew” - nr postępowania 110/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek pieszo rowerowych zlokalizowanych  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 698 ul. Siedlecka w m. Łosice na odcinku od

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 Naruszewo – Nasielsk – Pułtusk (km 32+820) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 632 Płońsk – Nasielsk – Pułtusk –

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 700 km 0+000 – km 1+070 oraz km 1+546 – km 4+520 - nr postępowania 106/18 

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek pieszo – rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakre

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 697 na odcinku od km 0+713 m. Liw do km 4+950 m. Karczewiec długości 4,237 km na terenie gminy Liw i Wierzbno, powiat w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin – Ciechanów, na odcinku od obszaru niezabudow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinku od km 25+800 do km 27+600 i od km 28+410 do km 28+900. - nr postępowania 108/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 4 części” - nr postępowania

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku od km 78+800 do km 83+350 - nr postępowania 104/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont siedmiu obiektów inżynierskich wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 - nr postępowania 112/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont remontu przepustu w km 42+076 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Stare Budy wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 11

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ulicy Legionów) w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ulicą Wileńską) wraz z budową syg

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 876 w zakresi

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont przepustu w km 61+635 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Wygoda wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - nr postępowania 116/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu w km 28+950 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Podkowa Leśna wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania 115/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 400456,90 m2 , oznakowania poziomego gr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+350 do km 57+600 oraz 69+230 do km 72+781”- przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu w km 32+775 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Milanówek wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 113/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w mie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 898 w km od 0+000 do km 0+429” - nr postępowania 123/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Zakup 4 sztuk recyklerów do asfaltu i 1 szt. skrapiarki na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 2 części” – nr postępowan

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – powierzchniowe utrwalenie o średniej grubości 2 c

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,      

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: ”Remont chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 w m. Samogoszcz, gmina Maciejowice, na odcinku od km 64+570 do km 65+000” - nr postępowani

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ulicy Chopina od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie w ramach zadania – „Pro

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Zakup 2 sztuk koparko-ładowarek na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ” – nr postępowania 125/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie km 27+290 do km 28+700” - nr postępowania 139/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 13+190 do km 13+770 w miejscowościach Wola Więcierzowa i Gliniec, na terenie działek: nr 412 ob

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa - Puławy w z

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 731 Potycz – Warka – Białobrzegi na odcinku od km 16+358 do km 19+340 w miejscowości Grzegorzewice/Lechanice, gmina Wark

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec, na odcinku od km 38+400 do km 45+217 na terenie gminy Chlewiska, powiat s

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku od km 54+600 do km 55+750” - nr postępowania 158/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 miejscowość Boguty-Żurawie do km 14+600 miejscowość Boguty-Pianki na terenie gminy Bo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont siedmiu obiektów inżynierskich wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 - nr postępowania 161/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin”– przewidzian

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 relacji Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów w miejscowości Jasieniec, gmina Jasieniec, powiat grójecki, wojew

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 876 w zakres

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 24 zadania” – nr postęp

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą od km 23+100 do km 30+625 – nr postępowania 076/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu nad Kanałem Żerańskim w miejscowości Nieporęt w km 24+926 drogi wojewódzkiej nr 631 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/Przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żu

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 13+000 do km 14+230 w m. Horoszki Duże długości 1,230 km na terenie gminy Sarnaki, pow. łosicki, wo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Zakup 4 sztuk recyklerów do asfaltu i 1 szt. skrapiarki na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 2 części” – nr postępowan

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 22+779 do km 23+708 w miejscowości Wrzeszczów”- nr postępowania 171/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie (chodnik), wraz

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 677 od km 41+540 do km 43+540 (L=2,000 km) oraz drogi wojewódzkiej nr 627 od km 38+700 do km 39+678 (L=0,978 km) razem

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,       

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów na odcinku od km 20+643 do km 24+495 w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: ”Remont chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 w m. Samogoszcz, gmina Maciejowice, na odcinku od km 64+570 do km 65+000” - nr postępowani

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 – ul. Wyszogrodzka w zakresie budowy i przebudowy chodnika wraz z przebudową zjazdów indywidualnych i publicznyc

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinkach od km 0+000 do km 3+784 oraz od km 3+884 do km 4+350” - nr postępowania 175/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno do remontu dróg wojewódzkich w sezonie 2018/2019” – nr postępowania 153/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 17+600 do km 19+015 na terenie miasta Sochaczew” - nr postępowania 192/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 w istniejącym pasie drogowym na odcinku od km 55+125 do km 56+840 na terenie gminy Jastrząb z uwzględnieniem prz

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodnoprawnej (w ro

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 573 w km 31+822 do 33+250 na odcinku Szczawinek – Szczawin Borowy” - nr postępowania 177/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. województwa od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niez

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont 2-ch kładek dla pieszych przez rzekę Gruduszczankę w miejscowości Grudusk w km 94+595 drogi wojewódzkiej nr 544” - nr postępowania 156/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do 2+316 dł. 2,316 km na odcinku Blinno – gr. woj.”- nr postępowania 152/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Ko

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz. ew. nr 81/1 – budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo – garażowego

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dokończenie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 6+982 do km 8+714 na terenie gminy Zakrzew, powiat radom

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+350 do km 57+600 oraz 69+230 do km 72+781”- przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych      w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rem

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu w km 27+780 w miejscowości Nowa Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705” - nr postępowania 148/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo – garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrze

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II odcinek od km 22+600 do km 25+635 od km 25+735 do km 27+290” - w systemie projektuj buduj

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów na odcinku od km 20+643 do km 24+495 w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2018/2019 z podziałem na 8 części” – nr postępowania 155/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 w ramach budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w km 29+192 do 30+074 na odcinku Kaleń – Szczawin Koś

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi VPN o topologii „Full Mesh” wraz z centralnym dostępem do sieci Internet, zbudowanej na bazie wydzielonej operatorskiej sieci MPLS

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 – ul. Wyszogrodzka w zakresie budowy i przebudowy chodnika wraz z przebudową zjazdów indywidualnych i publicznyc

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku w km 10+618,49 do 10+831,57 w zakresie budowy chodnika, odwodnienia i przebudowy zjazdów”

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej i utwardzenia, budowa odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdów i

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2018/2019, z podziałem na 29 częś

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ulicy Chopina od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie w ramach zadania – „Pro

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie jednostek administracyjnych Mazowieckiego Zar

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont cząstkowy nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Okunin od km 3+780 do km 4+212 strona lewa, na

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach wojewódzkich w sezonie 2018/2019” – nr postępowania 154/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą od km 23+100 do km 30+6

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+350 do km 57+600 oraz 69+230 do km 72+781 –

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 2 zadania” – nr postępo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 9 części

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki –

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszków na odcinku od km 0+000 do km 6+350 na terenie gminy Gzy i Gołymin Ośrodek, powiatu puł

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa /przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha - Szydłowiec na odcinku od km 38+400

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 876 w zakres

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 22+779 do km 23+708 w miejscowości Wrzeszczów”- nr postępowania 225/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: "Budowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa - Puławy w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa budynku magazynowo – garażowego, wykonanie drogi dojazdowej oraz oświetlenia na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa budynku magazynowo – garażowego, wykonanie drogi dojazdowej oraz oświetlenia na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potwo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo – Nasielsk – Winnica - Pułtusk od km 43+935 do km 45+170 dł. odcinka 1,235 km z odwodnieniem  

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz. ew. nr 81/1 – budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo – garażowego

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku w km 10+618,49 do 10+831,57 w zakresie budowy chodnika, odwodnienia i przebudowy zjazdów

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo – garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrze

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w miejscowości Wielgolas na terenie Gminy Latowicz.” - nr postępowania 228/

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. województwa od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niez

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 [Piaseczno (DK nr 79) – Lesznowola – Grójec (DK nr 50)] na odcinku od km 16+822 do km 19+004 w m. Prażmów powiat

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej i utwardzenia, budowa odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdów i

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ulicy Chopina od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 w ramach budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w km 29+192 do 30+074 na odcinku Kaleń – Szczawin Koś

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka od km 10+020 do km 20+700 (L = 10,680 km.)” - nr postępowania 249/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo- pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 ze wzg

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rzece Rokitnica wraz z remontem pr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 731 Potycz – Warka – Białobrzegi na odcinku od km 16+358 do km 19+340 w miejscowości Grzegorzewice/Lechanice, gmina War

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 581 w km 9+100 do 10+200 dł. 1,1 km w m. Sokołów” - nr postępowania 244/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 na dwóch odcinkach: w km 35+300 do 37+300 dł. 2,0 km na odcinku Uderz – Łady i w km 48+174 do 50+200 dł. 2,026 km w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 573 na dwóch odcinkach: w km 5+000 do 5+800 dł. 0,8 km na odcinku Duninów – Lipianki i w km 16+613 do 17+223 dł. 0,610 k

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 15+220 do km 16+218 w m. Horoszki Małe długości 0,998 km na terenie gminy Sarnaki, pow. łosicki, wo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 0+050 m. Węgrów do km 4+743 m. Szaruty długości 4,693 km na terenie miasta Węgrów i gminy Liw, pow.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz- Ostrołęka od km 135+700 do km 138+200 (L=2,500 km) od m. Biernaty do m. Bagienice Szlacheckie ” - nr post

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Maz. - Nowa Wieś od km 0+000 do km 1+064 miejscowość Maków Maz. (L=1,064 km) - nr postępowania 250/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 18+400 do km 22+450 (L=4,050km) z wyłączeniem mostów w miejscowościach Cieksyn i Pieścirogi, na te

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 560 w km 57+500 do 60+000 dł. 2,5 km na odcinku Gorzewo-Susk ” - nr postępowania 242/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 559 w km 41+800 do 42+300 dł. 0,5 km na odcinku Srebna- Mańkowo” - nr postępowania 245/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na odcinku od km 43+770 do km

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 265 w km 41+200 do km 42+450 o długości 1,250 km w Gostyninie, ul. Kowalska” - nr postępowania 247/18

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 620 na trzech odcinkach od km 10+200 do km 10+700, od km 11+275 do km 12+440 i od km 12+600 do km 13+300 (L = 2,365 km)

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Długa w miejscowości Goździówka w km 37+907 drogi wojewódzkiej nr 637 wraz z

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin - Wyszków na odcinku od km 0+000 do km 6+350 n

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 86+500 miejscowość Kostki do km 87+210 w miejscowości Emilianów długość 0,710 km na terenie gminy S

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 51+758 m. Wólka Nosowska do km 54+589 gr. województwa dł. 2,831 km na terenie gminy Stara Kornica,

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 6+030 miejscowość Szaruty do km 10+650 miejscowość Śnice długości 4,620 km na terenie gminy Liw, po

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont odcinka drogi woj. nr 630 od km 3+400 do km 3+700. (L=0,300 km) na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski.” - nr postępowania

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 631 od km 12+150 do km 14+695 (L=2,545 km) na terenie gminy Wieliszew, pow. legionowski” - nr postępowania 010/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 631 od km 1+687 do km 2+000 i od km 4+211 do km 4+950 (L=1,052 km) na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodwors

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 43+400 do km 44+520 (L=1,120 km) na terenie gminy Wyszków” - nr postępowania 006/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 570 na odcinku od km 6+035 do km 7+635 (L=1,600 km) na terenie gminy Naruszewo” - nr postępowania 011/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez Kanał Bródnowski w km 16+321 drogi wojewódzkiej nr 631 wraz z dojazdami w niezbędny

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa 1 sztuki koparko-ładowarki na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich” – nr postępowania 030/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie od km 39+450 do km 39+930”- nr postępowania 002/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 580 od km 37+200 do km 41+000 oraz od km 43+635 do km 44+300” - nr postępowania 015/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie (chodnik), wraz

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 691 w km 6+930 do km 9+170, gmina Garbatka- Letnisko, powiat kozienicki, woj. mazowieckie” - nr postępowania 014/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 638 na odcinku od km 0+946 do km 1+246 (L=0,300 km) na terenie gminy Sulejówek” - nr postępowania 008/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 2+200 do km 5+300 w miejscowości Ostrówik, gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński” - nr postępowa

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 725 w km 36+600 do 37+975, gmina Belsk Duży, powiat grójecki, woj. mazowieckie” - nr postępowania 024/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 25+600 do 26+146, gmina Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 025/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 wraz

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 (Piaseczno DK nr 79 – Lesznowola – Grójec DK nr 50) na odcinku

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 719 na wybranych odcinkach drogi od km 44+180 do km 45+155 oraz od km 45+415 do km 46+140 oraz od km 49+180 do km 50+440

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+900 do km 16+900 Magnuszew do miejscowości Przewóz Tarnowski, gmina Magnuszew, powiat Kozienicki

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 Naruszewo- Nasielsk- Pułtusk (km 32+820) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 632 Płońska- Nasielsk- Pułtusk- M

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont 2-ch kładek dla pieszych przez rzekę Gruduszczankę w miejscowości Grudusk w km 94+595 drogi wojewódzkiej nr 544” - nr postępowania 042/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku od km 61+730 do km 63+230”  - nr postępowania 031/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 27+990 do km 30+730” - nr postępowania 027/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 283,60 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewód

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi w zakresie remontu przepustu w km 5+004 drogi wojewódzkiej nr 736 w miejscowości Zakrzew wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr po

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 – ul. Wyszogrodzka w zakresie budowy i przebudowy chodnika wraz z przebudową zjazdów indywidualnych i publicznyc

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa - Karczew - Maciejowice - gr. województwa) na terenie gminy Maciejowice od km 73+390 do km 84+085”- nr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinku od km 19+100 do km 20+650” - nr postępowania 032/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 80+600 do km 81+360” - nr postępowania 035/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu w km 42+076 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Stare Budy wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 045/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ulicą Wileńską) wraz z budową sygna

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 740 w km 27+650 do 29+150, gmina Potworów, powiat przysuski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 013/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinkach: od km 5+130 do km 7+000; od km 9+100 do km 9+400; od km 10+700 do km 11+000; od km 36+750 do km 37+523

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej od km 45+155,22 do km 45+414,97 w m. Międzyborów na terenie Gminy

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu przez rzekę Czarna w miejscowości Duczki w km 34+174 drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i punktowych elementów odblaskowych do Rejonów (Obwodó

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 3+800 do 5+000, gmina Iłża, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 028/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 729 w km 2+800 do 4+290, gmina Potworów, powiat przysuski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 033/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinkach: od km 23+900 do km 24+528; od km 25+705 do km 26+308; od km 27+854 do km 28+067; od km 34+706 do km 34

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 1 917 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na tereni

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy, rozbudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego.” –

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu w km 61+635 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Wygoda wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 046/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego metodą powierzchniowego utrwalenia wraz z odtworzen

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 37+600 do 38+166, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, woj. mazowieckie” - nr postępowania 049/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Ma

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 relacji Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów w miejscowości Jasieniec, gmina Jasieniec, powiat grójecki, wojew

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa 2 sztuk samochodów ciężarowych DMC 18t na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich” – nr postępowania 056/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 727 w km 59+337 do 60+400, gmina Jastrząb powiat szydłowiecki oraz gmina Wierzbica powiat radomski, województwo mazowiec

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie w roku 2019 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowiecki

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupicka od km 10+005 do km 10+461 w miejscowości Brwinów, gmina Brwinów, powiat pruszkowski, województwo m

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Borkowice w km 26+410 drogi wojewódzkiej nr 727 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postęp

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku od km 46+920 ul. Łomżyńska do km 48+000 skrzyżowanie z drogą powiatową do Zaszkowa w miejscowości Nur, d

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie przebudowy chodnika z przystosowaniem do ruchu rowerowego w m. Jordanów, gmina Gąbin, od km 5+854,62

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. 15-go Sierpnia odc. od obwodnicy Sochaczewa (dk. Nr 50 i Nr 92) do ul. Inżynierskiej”- nr postępowania 06

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa / Przebudowa chodników, ścieżek pieszo - rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Wars

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 relacji Płock – Kazuń na odcinku od km 17+570 do km 18+050 w m. Wymyśle Polskie na terenie gminy Słubice, powiat

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Myszyniec od km 15+600 do km 16+100 (L = 0,500 km.) m. Krukowo.” - nr postępowania 070/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, na ter

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników i ścieżek rowerowo – pieszych zlokalizowanych   w ciągach dróg wojewódzkich – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na od

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 8+200 do km 9+400 w m. Uwieliny” - nr postępowania 071/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinkach: od km 25+800 do km 27+315 i od km 28+410 do km 28+900.” - nr postępowania 075/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 561 na odcinkach: od km 0+016 do km 0+700, od km 3+100 do km 6+015 i od km 16+900 do km 17+690 ” - nr postępowania 076/1

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do km 2+250 w ramach uspokojenia ruchu przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bielicha, gm

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej od km 45+155,22 do km 45+414,97 w m. Międzyborów na terenie Gminy

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podz

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 510269,25 m2 , oznakowania poziomego gr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 4 części” - nr postępowani

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinkach: od km 57+850 do km 58+800 i od km 60+232 do km 60+792” - nr postępowania 085/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinkach: od km 31+420 do km 34+970 i od km 37+766,75 do km 38+350 ” - nr postępowania 086/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 700 od km 1+560 do km 4+520” - nr postępowania 078/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodni

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski” - nr postępowania 080/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno do remontu dróg wojewódzkich w sezonie 2019/2020” – nr postępowania 099/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 862 na odcinku od km 7+734 do km 9+625 w m. Osieck, gm. Osieck” - nr postępowania 089/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019/2020 z podziałem na 8 części” – nr postępowania 098/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 712 na odcinku od km 1+900 w miejscowości Łęg do km 3+860 w miejscowości Gassy, gmina Konstancin - Jeziorna, powiat pia

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 polegając

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 95+150 do km 98+954.” - nr postępowania 092/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od km 0+000 do km 0+700 w miejscowości Łubna, gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, województwo mazow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupicka od km 10+005 do km 10+461 w miejscowości Brwinów, gmina Brwinów, powiat pruszkowski, województwo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 25 części” – nr postępow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-07-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Część I pn. – „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z drogą gminną ul. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach gmina Brwinów”. Część II pn

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-07-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 3 części” - nr postępowania

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-07-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Żuromin - Mława w m. Turza Mała na odcinku od km 60+792 do km 60+992 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-07-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w miejscowości Rawica, gmina Tczów” - nr postępowania 095/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej klasy G nr 541 polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w km 99+250 do 99+577, strona lewa” - nr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-07-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w miejscow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodn

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-07-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km 22+609 do km 24+809 i od km 26+773 do km 27+973 (L=3,400 km) na terenie gminy Nieporęt, powiat leg

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Zakup 5 szt. skrapiarek na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 2 części” – nr postępowania 135/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku od km 3+469,70 do km 8+778,18 (L=5,308 km) odcinek od m. Zawodzie do m. Dęby - nr postępowania 124

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 633 ul. Jana

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 3+253 do 5+000 w miejscowości Milejowice, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie – roboty

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu Ø 80 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 w km 37,532 wraz z odtworzeniem nawierzchni” - nr postępowania 128/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz. ew. nr 81/1 – budowa budynku administracyjno – socjalnego, budynku magazynowo – garażowego

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 41 – w systemie projektuj i buduj” - nr postępowania 094

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie jednostek administracyjnych Mazowieckiego Zar

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 8 części.

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. od km 6+350 do km 10+020 (L=3,670 km)” – kontynuacja niezrealizowanych robót - nr postępowan

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 695 na odcinku od km 3+730 do km 4+400 w miejscowości Olszew na terenie gminy Ceranów, pow. sokołowski, woj. mazowie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 53+681 do km 54+390 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 370488W ul. Przemysłowa w m. Sierpc

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 0+455 do km 1+438 w miejscowości Chybów wraz z budową kanału deszczowego na terenie gminy Sar

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 805 z droga powiatową nr 2246W i drogą gminną (ul. Armii Krajowej) w miejscowości Parysów” - nr postępo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 Piwonin – Osieck ul. Piwońska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jeziory odcinek od km 7+912 do km 9+548” - nr postę

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-11-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Choiny na odcinku od km 26+660 do km 27+263” - nr postępowania 172/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-11-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa / Przebudowa chodników, ścieżek pieszo - rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warsz

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-11-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie Centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Rejonach Drogowych Mazowiecki

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-11-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odci

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-12-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wybudowanie dróg dojazdowych, zasieków na materiały sypkie oraz utwardzenie placu składowego na materiały – zagospodarowanie terenu bazy Rejonu Drogo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-12-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-12-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin – Grudusk – Ciechanów w m. Ciechanów od km 45+390 do km 46+302” - nr postępowania 163/19 

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-12-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – gr. województwa) na terenie Gminy Sobienie Jeziory od km 34+620 do k

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 9+900 do km 10+726 (L=0,826 km) na terenie gminy Wołomin, powiat wołomiński” - nr postępowania 192

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 14+900 do km 16+535 (L= 1,635 km), na terenie gminy Joniec” - nr postępowania 194/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Remont drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 2+850 do km 12+450 (L=9,600 km) z wyłączeniem skrzyżowania typu RONDO km 5+844 w miejscowości

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na: - rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+132,50 (stary pikietaż

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z przebudową przepustu Ø 150 z niezbędnymi dojazdami, w granicach pasa drogowego, w ciągu drogi wojewódzkie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 8+875 do km 9+675 (L=0,800 km) na terenie gminy Tłuszcz, powiat wołomiński.” - nr postępowania 193/

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 w granicach pasa drogowego polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu w miejscowoś

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km 142+280 do km 143+000 w miejscowości Ruzieck (L=0,720 km)” - nr postępowania 197/19

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 707 w km 50+400 do km 53+380 na terenie gm. Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki, województwo mazowieckie” - nr postę

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i punktowych elementów odblaskowych do Rejonów (Obwodó

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi audytu zewnętrznego wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie pn: „ Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z podziałem na

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 697 na wybranych odcinkach od km 6+940 do km 8+390 Suchodół – Polków Sagały, od km 9+730 do km 11+458  Polków Sagały –

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 w m. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego w km 11+147,82 do km 11+710,38 wraz z dwoma odcinkami przejściowymi dł

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 0+031 do km 0+455 długości 424 m (od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do m. Chybów) na terenie gm

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 5+800 do km 6+600” - nr postępowania 010/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 740 w km 19+275 do km 21+050 na terenie gminy Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 007/2

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 805 w granicach pasa drogowego polegająca na: - rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego nad kan

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 77+185 do km 77+935 – dł. 0,750 km w m. Rościszewo” - nr postępowania 030/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 567 od km 20+250 do km 21+250” - nr postępowania 011/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 574 od km 8+835 do km 9+350 ul. Kutnowska i ul. Nowy Rynek w Gąbinie”- nr postępowania 013/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 581 od km 8+100 do km 9+100” - nr postępowania 012/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 727 w km 25+650 do km 26+900 na terenie gm. Borkowice, powiat przysuski, województwo mazowieckie”- nr postępowania 008/2

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinku od km 5+689 do km 6+196 dł. 0,507 km w miejscowości Wola Szydłowska” - nr postępowania 027/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 4+743 do km 6+030 długości 1,287 km w miejscowości Szaruty, na terenie gminy Liw, powiat węgrowsk

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 738 w km 6+450 do km 8+620 na terenie gminy Garbatka – Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie” - nr postęp

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 1 649 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na tereni

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 52+495 do 53+573” - nr postępowania 020/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 od km 16+800 do km 17+570, od km 18+050 do 20+000 i od km 54+200 do 54+600”- nr postępowania 018/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Osownica w miejscowości Zawiszyn

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 539 od km 11+394 do km 11+894” - nr postępowania 014/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinkach: od km 8+700 do km 9+100, od km 9+500 do km 10+700, od km 28+200 do m 31+400, od km 40+700 do km 41+150

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 245,50 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu w miejscowości Borkowo nad rzeką Wkrą w km 22+445 drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania 03

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km 122+200 do km 122+600 m. Rogowo oraz od km 124+100 do km 124+500 m. Chodkowo – Kuchny (L

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 na wybranych odcinkach: od km 86+547 do km 87+650 i od km 88+800 do km 89+222” - nr postępowania 026/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 30+150 do km 33+745 w m. Parysów, Słup, Wilchta, na terenie gmin Parysów, Borowie, powiat garwolińs

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy, rozbudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego.”

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinkach: od km 17+550 do km 19+197; od km 19+677 do km 20+600; od km 59+200 do km 60+100; od km 60+

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 22+875 do km 23+506 w miejscowości Lwówek, gmina Sanniki, powiat gostyniński” - nr postępowania 025/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 60+000 do km 61+700” - nr postępowania 037/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 700 od km 1+070 do km 1+546 wraz z remontem dwóch przepustów w km 1+108 i km 1+400”- nr postępowania 033/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 od km 36+963,05 do km 37+785,05” - nr postępowania 044/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 754 w km 41+720 do km 43+500 na terenie gm. Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie”- nr postępowania 03

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 10+650 do km 15+286 Śnice - Mokobody, na terenie gminy Mokobody, powiat siedlecki, woj. mazowieckie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 691 w km 9+170 do km 11+100 w m. Ponikwa na terenie gminy Garbatka – Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieck

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 695 na wybranych odcinkach: od km 0+030 do km 3+730 Kosów Lacki – Olszew i od km 4+400 do km 6+000 Olszew – Ceranów na t

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Pomiary poziomu hałasu przy drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego” – nr postępowania 046/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 730 Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów na odcinku od km 13+700 do km 18+200 w miejscowościach Nowa Wieś, Krześniaków

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi woj. nr 618 od km 44+550 do km 46+125 (L = 1,575 km) na terenie gminy Wyszków, powiat wyszkowski. - nr postępowania 050/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 5+500 do km 6+700 na terenie gm. Iłża, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 049/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 630 na odcinku od km 0+000 do km 3+400 (L=3,400 km) na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski” - nr pos

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 731: Potycz – Falęcice – Białobrzegi na wybranych odcinkach od km 2+270 do km 3+480 (m. Konary – Magierowa Wola) i od k

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy, rozbudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckieg

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka na odcinku od km 39+978 do km 41+861 (L = 1,883 km)” m. Ostrów Mazowiecka” - nr postęp

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz- Ostrołęka od km 131+425 do km 133+380 (stary pikietaż 133+745 do km 135+700) L=1,955 km odc. Krasnosielc-

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu nad kanał „Kaczor” w miejscowości Łyse w km 12+830 drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z dojazdami w niezb

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont 3 szt. skrzyżowań o ruchu okrężnym, nawierzchni bitumicznej wraz z pierścieniami z kostki brukowej i granitowej, DW 580 km 9+300, DW 898 km 3+

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu nad rzeką Pilicą w miejscowości Nowe Miasto nad Pilicą w km 36+383 drogi wojewódzkiej nr 728 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – n

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z podziałem na

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Myszyniec, odc. gr. powiatu ostrołęckiego – Surowe - Charciabałda odcinki od km 17+533 do km 18+465; od k

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 712 na odcinku od km 0+000 do km 1+900 w miejscowości Habdzin, Łęg, na terenie gminy Konstancin - Jeziorna, powiat pias

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia wra

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-05-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu nad rzeką Radomką w miejscowości Janów w km 21+595 drogi wojewódzkiej nr 749 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-05-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka- Ostrów Maz. od km 6+350 do km 10+020 (L=3,670 km)- kontynuacja niezrealizowanych robót” - nr postępowa

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 898 od km 4+970 do km 5+600” - nr postępowania 069/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 760 od km 1+195 do km 2+200” - nr postępowania 062/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 11+583 do km 13+283 w m. Jeżewice, Suchodół na terenie gminy Tarczyn, powiat piaseczyński, wojewódz

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-05-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowe

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-05-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie w roku 2020 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowiecki

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-05-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 451803,83 m2, oznakowania poziomego gru

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-05-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 705 od km 17+585 do km 18+503 strona lewa na wybranych odcinkach” - nr postępowania 067/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-05-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Poprawa dostępności regionu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z re

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-05-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 579 od km 28+862 do km 32+870 ” - nr postępowania 072/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-05-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 14+120 w miejscowości Gniewoszów do km 15+972 w miejscowości Wysokie Koło na terenie gminy Gnie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-05-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła ”WOŁOMIN” na trasie S-8” - przewidziane do

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-05-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do km 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński” - nr postępowania 080/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-06-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40, w Maciejowicach – budowa budynku administracyjnego, magazynowo – garażowego, oświ

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-06-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 13+750 do km 14+118 oraz od km 39+410 do km 40+050 oraz od km 54+500 do km 57+350” - nr postępowania 086/2

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-06-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo - garażowe

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-06-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 720 od km 0+000 do km 2+120 oraz od km 19+150 do km 19+320” - nr postępowania 088/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-06-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Szulmierz w km 37+684 drogi wojewódzkiej nr 616 i budow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-07-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 5 części” - nr postępowani

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-07-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021 z podziałem na 8 części” – nr postępowania 094/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-07-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno do remontu dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021” – nr postępowania 092/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-07-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 3+784 do km 3+884 wraz z wykonaniem remontu przepustu w km 3+838 drogi wojewódzkiej nr 876 w m

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 5 części” - nr postępowani

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na terenie Miasta i Gminy Ost

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont wiaduktu w km 11+225 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 w Pruszkowie” – nr postępowania 106/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z po

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarzą

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 725 w km 33+850 do km 36+600 na terenie gmin Błędów i Belsk Duży, powiat grójecki, województwo mazowieckie” - nr postępo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-09-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 24 zadania” – nr postępo

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Myszyniec od km 27+000  do km 33+955 (L=6,955 km)” - nr postępowania 111/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km 25+640 do km 26+760 (L=1,120 km) na terenie gminy Nieporęt, powiat legionowski” - nr postępowania 1

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-09-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 61+700 do km 64+626 na odcinku Goleszyn- Zbójno” - nr postępowania 119/20  

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-09-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 od km 37+300 do km 38+000 w miejscowości Łady” - nr postępowania 117/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-09-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 754 w km 43+500 do km 45+100 na terenie gminy Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie” - nr postępowan

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-09-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. od km 21+940  do km 24+300 (L=2,360 km)” - nr postępowania 121/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-09-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 539 od km 11+894 do km 12+894” - nr postępowania 118/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-09-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie jednostek administracyjnych Mazowieckiego Za

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-10-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie napraw na wiadukcie nad linią kolejową PKP w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej 705 -– nr postępowania 128/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-10-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin- Płock, Obwód Drogowy w Sannikach”. - nr postę

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-10-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 14+600 miejscowość Boguty - Pianki do km 15+885 granica województwa długości 1,285 km, na terenie g

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-10-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie Centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Rejonach Drogowych Mazowiecki

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-12-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie usługi związanej z usuwaniem usterek oraz usuwaniem skutków awarii znaków aktywnych z podziałem na 2 zadania. ” – nr postępowania 148/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-12-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodnoprawnej (w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-12-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycj

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodnoprawnej (w

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 744 w km 3 +924 do km 5+500 na terenie gminy Kowala, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 169

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 209,80 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodnoprawnej (w ro

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 570 na odcinku od km 15+178 do km 17+828 (L=2,650 km) na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński” - nr postęp

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 22 +500 do km 25+000 (L=2,500 km) na terenie gminy Jadów, powiat wołomiński”. - nr postępowania

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i punktowych elementów odblaskowych do Rejonów (Obwodó

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa - Karczew - Maciejowice - Dęblin - Puławy na odcinku od km 21+320 do km 24+520 w miejscowości Karczew, na

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. od km 24+300 do km 28+640 (L=4,340 km)” - nr postępowania 154/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 1 535 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na tereni

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 4+350 do km 7+083” - nr postępowania 171/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 725 w km 26+500 do km 29+800 na terenie gminy Błędów, powiat grójecki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 167/2

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 733 od km 53+030 do km 53+538 na terenie gminy Tczów, powiat zwoleński, województwo mazowieckie”- nr postępowania 168/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 35+550 do km 38+800 (L=3,250 km) na terenie gminy Wołomin i Klembów, powiat wołomiński” - nr postęp

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinkach: od km 76+272 do km 76+628, od km 76+758 do km 77+474 i od km 81+610 do km 82+910” - nr

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 563 na wybranych odcinkach: od km 22+300 do km 23+000; od km 27+280 do km 27+854; od km 30+705 do km 31+210;

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-02-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 539 od km 12+894 do km 13+894 na odcinku Osiek do Malanówko” - nr postępowania 177/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-02-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 13+883 do km 15+326 od miejscowości Suchodół do miejscowości Marianka na terenie gminy Tarczyn, pow

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-02-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 580 od km 6+705 do km 9+268”- nr postępowania 183/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-02-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 6+600 do km 8+100 miejscowość Lucień - nr postępowania 182/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-02-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 567 od km 19+600 do km 20+250 na odcinku Opatówiec - Staroźreby.” - nr postępowania 179/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-02-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 581 od km 7+100 do km 8+100 na odcinku Huta Zaborowska do Zaborów Stary”- nr postępowania 175/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-02-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 559 od km 28+680 do km 30+088 na odcinku Bądkowo Jeziorne do Bądkowo Kościelne”- nr postępowania 180/20

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-02-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odc. Stok Lacki – Wyczółki od km 6+483 do km 8+289 – etap II i od km 8+289 do km 10+595 – etap III w zakresie

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-02-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na

WIĘCEJ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-02-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 od km 30+900 do km 32+000 na odcinku Wołyńskie - Iłów i od km 38+500 do km 40+297 na odcinku Arciechów – Bieniew, o