Ikona dekoracyjna

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 502 755,89 m², oznakowania poziomego

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 2 części - nr postępowania 096

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018 z podziałem na 8 części - postępowanie 166/17

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2017/2018, z podziałem na 29 częś

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 9 części.

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 21 zada

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 310,6 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na 2

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 561 na odcinkach: od km 13+230 do km 14+200; od km 17+690 do km 17+952” - nr postępowania 037/19

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont cząstkowy chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Duchnów gmina Wiązowna na odcinku od km 44+468 do km 46+108” - n

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 898 w km 0+000 do km 0+429” - nr postępowania 062/19

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-07-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 (ulicy Modlińskiej) wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Wieliszewie, gmina Wieliszew, powiat legionowski” -

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa 5 szt. skrapiarek na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 2 części” – nr postępowania 147/19

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka na odcinku od km 123+100 do km 124+100 i od km 124+500 do km 128+400 (L=4,900 km)- kontynuacj

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu Ø 80 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 w km 37,532 wraz z odtworzeniem nawierzchni” - nr postępowania 187/19

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-09-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinkach od km 20+600 do km 22+300 i od km 63+860 do km 65+300” - nr postępowania 122/20

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-10-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu MZDW decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi woje

WIĘCEJ


Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-11-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa 1 sztuki koparko-ładowarki na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich” – nr postępowania 144/20

WIĘCEJ


Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-20

Archiwum historii zmian