Ikona dekoracyjna

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00


Przedmiot zamówienia: „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

WIĘCEJ


Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-20

Archiwum historii zmian