Ikona dekoracyjna

Wyniki rekrutacji

Informacja o wyniku naboru Nr 92/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 92/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień wybrana została kandydatka.

Pani – Dorota Zinko zam. Marki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze w dniu 19.07.2024 r. zrezygnowała z zatrudnienia w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 


Informacja o wyniku naboru 92/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 92/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień wybrana została kandydatka.

Pani – Dorota Zinko zam. Marki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

Informacja o wyniku naboru 91/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 91/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Referenta do Samodzielnego referenta” w Wydziale Zamówień Publicznych” wybrani zostali kandydaci:

Pani - Arleta Gołębiowska zam. Warszawa;

Pani - Aleksandra Lutkiewicz zam. Warszawa

Wyżej wymienione osoby spełniły wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci uzyskali od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydaci wyłonieni w naborze zobowiązani są w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 87/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 87/2024 z dnia 27 maja 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk – Mazowiecki nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 90/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 90/2024 z dnia 06 czerwca 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Referenta do starszego referenta w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów” wybrana została kandydatka:

Pani – Kinga Kutrowska zam. Żeleźnia

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 


Informacja o wyniku naboru Nr 88/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 88/2024 z dnia 27 maja 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Referenta do Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Garwolin wybrana została kandydatka:

Pani – Monika Graff zam. Słup Pierwszy

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 79/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 79/2024 z dnia 20 maja 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Starszy specjalista w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” wybrana została kandydatka:

Pani – Izabela Pałyga zam. Otwock

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 86/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 86/2024 z dnia 27 maja 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych w Wydziale Realizacji Inwestycji” wybrany został kandydat:

Pan – Mariusz Ponikowski zam. Mińsk Mazowiecki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

Informacja o wyniku naboru 80/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 80/2024 z dnia 20 maja 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 85/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 85/2024 z dnia 27 maja 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Biurze ds. Technologicznych nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 


Informacja o wyniku naboru 82/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 82/2024 z dnia 23 maja 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Biurze Promocji i Komunikacji”.

wybrana została kandydatka:

Pani – Alicja Wolak – Gójska zam. Piaseczno

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 81/2024

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 81/2024 z dnia 23 maja 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Otwock Piaseczno wybrana została kandydatka:

Pani – Magdalena Kupczyńska zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

                                                                                                                                                                                                                                    

Informacja o wyniku naboru 83/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 83/2024 z dnia 23 maja 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień” nie zgłosił się  żaden kandydat.

 W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 78/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 78/2024 z dnia 23 maja 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 


Informacja o wyniku naboru 76/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 76/2024 z dnia 07 maja 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Biurze Finansowania Projektów” wybrany został kandydat:

Pan – Robert Dyl zam. Wyszków

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 77/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 77/2024 z dnia 07 maja 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów” nie zgłosił się żaden kandydat.Informacja o wyniku naboru 75/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 75/2024 z dnia 25 kwietnia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Gwarancji i Jakości” wybrana została kandydatka:

Pani – Kamila Glegoła zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 73/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 73/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno wybrany został kandydat:

 Pan – Robert Śniczewski zam. Józefów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 74/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 74/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji” wybrana została kandydatka:

Pani – Lena Herman zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 


Informacja o wyniku naboru 69/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 69/2024 z dnia 11 kwietnia  2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Wołomin Nowy Dwór Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pan – Artur Piotrkowicz zam. Długa Kościelna

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 72/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 72/2024 z dnia 24 kwietnia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk – Mazowiecki nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 


Informacja o wyniku naboru 71/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 71/2024 z dnia 24 kwietnia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Biurze ds. Technologicznych nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygniętyInformacja o wyniku naboru 63/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 63/2024 z dnia 29 marca 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” wybrana została kandydatka:

Pani – Wiktoria Łęgowska zam. Ciechanów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 


Informacja o wyniku naboru 61/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 61/2024 z dnia 29 marca 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” wybrany został kandydat:

Pan – Łukasz Delikatny zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 


Informacja o wyniku naboru 64/2024

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 64/2024 z dnia 29 marca 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Referenta do Specjalisty w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pan – Piotr Milewski zam. Prądzewo - Kopaczewo

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 67/2024

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 67/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Referenta do Specjalisty w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki wybrana została kandydatka:

Pani – Agnieszka Adamczyk zam. Poświętne

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

                                                                                                                                                                                                                                     


Informacja o wyniku naboru 70/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 70/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 


Informacja o wyniku naboru 62/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 62/2024 z dnia 29 marca 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” nie został wybrany został kandydat. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 65/2024

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 65/2024 z dnia 29 marca 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym  w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock” wybrany został kandydat:

Pan – Tomasz Dobaczewski zam. Czermno

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyska od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 59/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 59/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów wybrana została kandydatka:

Pani – Magdalena Piętka zam. Ciechanów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 


Informacja o wyniku naboru 66/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 66/2024 z dnia 29 marca 2024  r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Gwarancji i Jakości nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 48/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 48/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych w Wydziale Realizacji Inwestycji” nie został wybrany żaden kandydat. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 45/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 45/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w Wydziale Realizacji Inwestycji” nie został wybrany żaden kandydat.Informacja o wyniku naboru 52/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 52/2024 z dnia 06 marca 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Ewidencji

 i Uzgodnień” wybrany został kandydat:

Pan – Michał Aleksander Burczenik zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

W dniu 15.04.2024 r. kandydat zrezygnował z zatrudnienia w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.Informacja o wyniku naboru 60/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 60/2024 z dnia 14 marca 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: "Specjalista w Biurze ds. Technologicznych" nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty

 


Informacja o wyniku naboru 51/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 51/2024 z dnia 06 marca 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień" nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 50/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 50/2024 z dnia 06 marca 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie drogowym Ciechanów został kandydat:

Pan – Karol Zaniewski zam. Płońsk

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 58/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 58/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego referenta do Specjalisty w Wydziale Finansowo - Księgowym wybrana została kandydatka:

Pani – Ewelina Czajkowska zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 55/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 55/2024 z dnia 06 marca 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „Radca Prawny w Biurze Prawnym”, wybrani zostali kandydaci:

 

Pan Robert Głowacki - zam. w Warszawie

Pani Ewelina Szalak - zam. w Sade Budy

Pan Jan Bujak – zam. w  Błonie

 

Wyżej wymienieni spełniają wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci uzyskali od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

 

Kandydaci wyłonieni w naborze zobowiązani są w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 


Informacja o wyniku naboru 54/2024

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 54/2024 z dnia 06 marca 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno wybrany został kandydat:

Pan –  Mariusz Frączyk zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

                                                                                                                                                                                                                                       


Informacja o wyniku naboru 57/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 57/2024 z dnia 06 marca 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: "od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Gwarancji i Jakości" nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 49/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 49/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze :„od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Planowania Finansowego i Analiz” wybrany został kandydat:

Pan – Tomasz Kurowski zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 53/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 53/2024 z dnia 06 marca 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pan –  Mariusz Frączyk zam. Pułtusk

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 37/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 37/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska wybrana został kandydat:

Pan – Mariusz Zakolski zam. Legionowo

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 39/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 39/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” wybrany został kandydat:

Pan – Marcin Gołaszewski zam. Wołomin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 


Informacja o wyniku naboru 47/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 47/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Realizacji Inwestycji” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 46/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 46/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru robót telekomunikacyjnych w Wydziale Realizacji Inwestycji” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 42/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 42/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Węgrów – Siedlce wybrana została kandydatka:

Pani – Katarzyna Dmowska zam. Stawiska

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 41/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 41/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Rejonie Drogowym Węgrów – Siedlce wybrany został kandydat:

Pan – Jarosław Repliński zam. Wólka Czarnińska

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 43/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 43/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 35/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 35/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Rejonie Drogowym Radom nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 34/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 34/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Technicznym nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 40/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 40/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 36/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 36/2024 z dnia 13 lutego 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Biurze ds. Technologicznych nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.


 

Informacja o wyniku naboru 38/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 38/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Finansowo - Księgowym nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 32/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 32/2024 z dnia 13 lutego 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pan – Mateusz Przybysz zam. Garwolin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 


Informacja o wyniku naboru 31/2024

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 31/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki  nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

                                                                                                                                                                                                                                   

Informacja o wyniku naboru 33/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 33/2024 z dnia 13 lutego 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk – Mazowiecki nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 


Informacja o wyniku naboru 28/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 28/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Rejonie Drogowym Ostrołęka wybrany został kandydat:

Pan – Przemysław Król zam. Grądy

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 Informacja o wyniku naboru 27/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 27/2024 z dnia 29 stycznia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk – Mazowiecki wybrana została kandydatka:

Pani – Katarzyna Żurkowska - zam. Żyrardów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 26/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 26/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Ewidencji

 i Uzgodnień wybrany został kandydat:

Pan– Maciej Zamorski zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 22/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 22/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Ciechanów nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 10/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 10/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock” wybrana została kandydatka:

Pani – Ewelina Wojtalewicz zam. Gostynin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 13/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 13/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Biurze Finansowania Projektów wybrana została kandydatka:

Pani – Katarzyna Sokół zam. Wiskitki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 29/2024

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 29/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Otwock nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 25/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 25/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 2/2024

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 2/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Referenta do Specjalisty w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki nie został  wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru 18/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrana została kandydatka:

Pani – Katarzyna Wasilewska zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

W dniu 14 lutego 2024 r. kandydatka zrezygnowała z zatrudnienia w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.Informacja o wyniku naboru 17/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Zbigniew Wcisło zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

W dniu 14 lutego 2024 r. kandydat zrezygnował z zatrudnienia w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.Informacja o wyniku naboru 9/2024

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 9/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym  w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock” nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 30/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 30/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Samodzielnego referenta do Specjalisty w Biurze Kadr i Szkoleń” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygniętyInformacja o wyniku naboru Nr 24/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 24/2024 z dnia 24 stycznia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Garwolin ” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 07/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 7/2024 z dnia 11 stycznia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pan – Kamil Mucha zam. Gąsów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 11/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 11/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego referenta do Specjalisty w Wydziale Geodezji i Nieruchomości wybrany został kandydat:

Pan – Rafał Deluga zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w

naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru 18/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrana została kandydatka:

Pani – Katarzyna Wasilewska zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 17/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Zbigniew Wcisło zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 15/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 15/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska wybrana została kandydatka: Pani – Karolina Osica zam. Cegłów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 6/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 6/2024 z dnia 11 stycznia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Biurze ds. Technologicznych wybrana została kandydatka:

Pani – Justyna Dusza zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 16/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 16/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Paweł Machałowski zam. Mińsk Mazowiecki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.
Informacja o wyniku naboru Nr 21/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 21/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Realizacji Inwestycji” nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 20/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 20/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru robót telekomunikacyjnych w Wydziale Realizacji Inwestycji” nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 19/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 19/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych w Wydziale Realizacji Inwestycji” nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 14/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 14/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 23/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 23/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych” nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygniętyInformacja o wyniku naboru Nr 1/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 1/2024 z dnia 08 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Otwock Piaseczno wybrana została kandydatka: Pani – Małgorzata Markowska zam. Karczew

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska. Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 3/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 3/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Wołomin Nowy Dwór Mazowiecki nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygniętyInformacja o wyniku naboru Nr 8/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 8/2024 z dnia 11 stycznia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk – Mazowiecki nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 5/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 5/2024 z dnia 11 stycznia 2024  r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Starszy referent w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji wybrany został kandydatka: Pani – Aleksandra Gębka zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę.

Kandydatka wyłoniona w naborze zobowiązana jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 4/2024


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 4/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Planowania Finansowego i Analiz” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 25/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 25/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do starszego specjalisty w Wydziale Administracji i Informatyki wybrany został kandydat: Pan Konrad Frynia - zam. Żyrardów.

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 24/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 24/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Biura ds. Technologicznych wybrany został kandydat: Pan – Artur Kobza zam. Targówka

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 23/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 23/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska” wybrany został kandydat: Pan – Wojciech Caballero – Frączkowski zam. Warszawa.

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 22/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 22/2023 z dnia 07 grudnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Administracji i Informatyki wybrany został kandydat: Pan – Daniel Staniak zam. Budy Zaklasztorne.

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.
Informacja o wyniku naboru Nr 21/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 21/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych nie został wybrany żaden kandydat.

Kandydat który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygniętyInformacja o wyniku naboru Nr 20/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 20/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór 20/2023 nie został rozstrzygnięty.
Informacja o wyniku naboru Nr 19/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 19/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i PPOŻ nie zgłosił się żaden kandydat. 

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.Informacja o wyniku naboru Nr 18/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2023 z dnia 17 października 2023 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Radca Prawny, wybrani zostali kandydaci:

Pan Jakub Kęska - zam. w Radomiu

Pan Andrzej Tomaszewski - zam. w Żyrardowie

Wyżej wymienieni spełniają wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci uzyskali od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydaci wyłonieni w naborze zobowiązani są w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.Informacja o wyniku naboru Nr 17/2023


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa  informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2023 z dnia 9 października 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Inspektora Nadzoru do Inspektora Nadzoru wybrany został kandydat:

Pan – Łukasz Drążewski zam. Żuromin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.