Ikona dekoracyjna

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

NIP: 527-020-63-46


Godziny urzędowania:

7:30-15:30

tel: (22) 244 90 00 do 12

fax: (22) 244 90 13

dyrekcja@mzdw.pl


Dla posiadaczy GPS:

N 52°14'17"

E 21°0'47"

Dyrektor
Grzegorz Obłękowski
nr wew.: 104
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
Mariusz Kozera
nr wew.: 104
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Dróg i Mostów
Katarzyna Lalak - Mierzejewska
nr wew.: 104
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych - Główny Księgowy
Agnieszka Prokopczyk - Tulik
nr wew.: 104
Sekretariat
.
nr wew.: 104
Kancelaria Ogólna
.
nr wew.: 100
Biuro ds. Technologicznych
Artur Kobza
nr wew.: 306
Biuro Finansowania Projektów
Tomasz Bogucki
nr wew.: 412
Biuro Kadr i Szkoleń
Renata Rogowska
nr wew.: 402
Biuro Kontroli
Olga Mężyńska
nr wew.: 106
Biuro Organizacji
Adam Rusinowski
nr wew.: 110
Biuro Prawne
Jan Bujak
nr wew.: 403
Biuro Promocji i Komunikacji
Monika Burdon
nr wew.: 308 600 942 196
Inspektor Ochrony Danych
Rafał Sieczka
nr wew.: 126
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Rafał Sieczka
nr wew.: 126
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
Zbigniew Prajs
nr wew.: 211
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Maria Olczak - Rafeld
nr wew.: 211
Wydział Administracji i Informatyki
Dorota Bujak
nr wew.: 413
Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji
Katarzyna Myśliwiec
nr wew.: 203
Wydział Ewidencji i Uzgodnień
Honorata Szulejewska
nr wew.: 516
Wydział Finansowo-Księgowy
Iwona Mróz
nr wew.: 410
Wydział Geodezji i Nieruchomości
Anna Siwik
nr wew.: 303
Wydział Ochrony Środowiska
Wojciech Caballero - Frączkowski
nr wew.: 404
Wydział Planowania Finansowego i Analiz
Eliza Chełstowska
nr wew.: 419
Wydział Realizacji Inwestycji
Paweł Machałowski
nr wew.: 311
Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
Mariusz Mróz
nr wew.: 510
Wydział Zamówień Publicznych
Anna Goebel
nr wew.: 310