Ikona dekoracyjna

85% dofinansowania na budowę nowego odcinka drogi 747 od Lipska do Iłży

Po raz pierwszy Mazowsze otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Wsparcie w wysokości 85% zostało przyznane na budowę nowego przebiegu 747 od Lipska do Iłży w subregionie radomskim. Kwota niebagatelna, bo wartość kontraktu to aż 277 mln zł.


Budowa nowego przebiegu drogi 747 na odcinku 30 km to przede wszystkim poprawa sieci układu komunikacyjnego w tej części regionu i kraju, szansa na nowe inwestycje oraz aktywizację gospodarczą.


Zwolnione środki Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeznaczy na realizację innych zadań.


Artykuł o budowie nowego przebiegu drogi 747 znajdziesz tutaj.