Ikona dekoracyjna

Budowa DW 747 od Lipska do Iłży

Rusza największa inwestycja drogowa Samorządu Województwa Mazowieckiego w subregionie radomskim – budowa nowego przebiegu drogi 747 na odcinku 30 km, od drogi krajowej nr 79 w Lipsku do skrzyżowania z drogą krajową nr 9 na terenie Iłży. Jest to drugi etap inwestycji budowy drogi do mostu na Wiśle, który kilka lat temu połączył Mazowsze z Lubelskim. Inwestycja będzie realizowana na terenie dwóch powiatów: radomskiego i lipskiego oraz 4 gmin: Iłży, gminy Rzeczniów, Sienno i Lipsko.  Koszt inwestycji to 277 mln złotych, wykonawcą będzie firma Strabag Sp. z o. o.


Na potrzeby inwestycji wykupionych zostało 1865 działek o łącznej powierzchni 125,2 ha. Drogi w większości poprowadzone zostaną nowym śladem, jedynie na odcinku około 5 km przebiegać będzie już istniejącym. W celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności powstaną ronda w Pawliczce i przy ulicy Staromiejskiej w Iłży. Na połączeniach z drogami gminnymi i powiatowymi wybudowanych zostanie 19 skrzyżowań. Powstanie 29 obiektów inżynierskich, w tym: wiadukt nad ul. Wójtowską w Iłży, most nad rzeką Iłżanką w Iłzy oraz most nad rzeką Krępianką w miejscowości Jawor Solecki gm. Sienno. Dodatkowo wybudowanych zostanie 26 nowych przepustów i przejść dla zwierząt.


Budowa tej drogi to przede wszystkim poprawa sieci układu komunikacyjnego w tej części regionu i kraju, szansa na nowe inwestycje oraz aktywizację gospodarczą. W końcu nie bez przyczyny jest to region nazywany Bramą Mazowsza!


Planowany czas realizacji inwestycji to 3 lata.