Ikona dekoracyjna

13 kwietnia 2022

Inwestycja realizowana jest na odcinku o długości 1,7 km drogi wojewódzkiej 787 w m. Suskowola na terenie gminy Pionki. Zakres robót obejmuje budowę nowej konstrukcji jezdni wraz z chodnikiem na całej długości, przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie poboczy i rowów przydrożnych oraz poprawę geometrii skrzyżowań.

 

Aktualnie zaawansowanie robót drogowych wynosi na poziomie 30 %. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej, chodników i zjazdów oraz układane są kolejne warstwy konstrukcyjne jezdni. Inwestycja realizowana jest w ramach współpracy z gminą Pionki, która wzięła na siebie ciężar opracowania dokumentacji projektowej. Łączny koszt rozbudowy drogi to 6,2 mln zł. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec sierpnia br.

 

#BudujemyDlaWas