Ikona dekoracyjna

28 lutego 2022

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie rozpoczyna prace projektowe niezbędne do budowy obwodnicy Ostrołęki i nowego śladu drogi wojewódzkiej 627. W pierwszym etapie zostanie opracowana koncepcja programowo-przestrzenna wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z dokumentami planistycznymi obwodnica ma przebiegać w pełnym „ringu” wokół miasta, a nowy ślad drogi 627 ma zostać poprowadzony wzdłuż nieczynnej linii kolejowej.

 

 

Z uwagi na ogromny zakres inwestycji i połączenie dróg różnej kategorii, zadanie zostanie zrealizowana odpowiednio przez:

  • Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – odcinek po zachodniej stronie Ostrołęki w ciągu projektowanej drogi krajowej nr 53 od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 po zachodniej stronie Ostrołęki do skrzyżowania z drogą krajową nr 53;
  • Powiat Ostrołęki – odcinek po północnej stronie Ostrołęki w ciągu drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 53 do skrzyżowania z drogą krajową nr 61 po wschodniej stronie Ostrołęki;
  • Województwo Mazowieckie – odcinek po wschodniej i południowej stronie Ostrołęki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 627, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 po wschodniej stronie Ostrołęki do projektowanego skrzyżowania z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 627 w kierunku Ostrowi Mazowieckiej oraz odcinek po południowej stronie Ostrołęki na odcinku od projektowanego skrzyżowania z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 627 w kierunku Ostrowi Mazowieckiej do skrzyżowania z drogą krajową nr 61 po zachodniej stronie Ostrołęki.

 

 

Zakres opracowania koncepcji leżący po stronie województwa mazowieckiego obejmie zaprojektowanie a potem budowę około 40 km trasy. Umowa na opracowanie ww. dokumentacji zostanie podpisana z Wykonawcą 25.02.2022 r. i będzie kosztować 5,8 mln zł. Wykonawca, firma Arkas – Projekt z Olsztyna, ma dwa lata na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Na bazie koncepcji zostanie opracowany projekt budowlany, w oparciu o który będzie można zrealizować inwestycję.

 

 

#BudujemyDlaWas