Ikona dekoracyjna

21 stycznia 2022

Samorząd Mazowsza, powiat legionowski i gmina Jabłonna podpisały porozumienie określające zasady współpracy przy realizacji dokumentacji projektowej dla obwodnicy Jabłonny - nowego przebiegu drogi 630.  

 

Wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Nowa droga o długości ok 2,5 km zostanie zaprojekowana w korytarzu jaki został przewidziany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna, dotyczącego części północno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna. Zgodnie z obecnie przyjętymi założeniami droga będzie dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w obydwu kierunkach.

 

Nowy przebieg drogi 630 jest kontynuacją I etapu obwodnicy Jabłonny, który został zrealizowany w latach poprzednich przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z założeniem włączenia w obecne skrzyżowanie drogi krajowej nr 61 z drogą wojewódzką nr 630 tj. skrzyżowanie ul. Zegrzyńskiej z Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca będzie miał 3 lata od dnia podpisania umowy na przekazanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na I połowę 2025 roku. Szacunkowy koszt to kwota 40 mln zł.


#BudujemyDlaWas