Ikona dekoracyjna

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana

Dokumentacja projektowa będzie obejmowała budowę i częściowo rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 579 klasy G na odcinku około 2,5 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z ul. Żukówka. Budowa drogi będzie obejmować w zależności od potrzeb budowę/przebudowę: jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich (most na rz. Rokitnica, wiadukt nad linią kolejową nr 3), dróg serwisowych, ścieżek pieszo-rowerowych lub pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, systemu odwodnienia, miejsc do kontroli pojazdów oraz budowę innych niezbędnych elementów drogi, a także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą. Jej dokładny przebieg będzie przedmiotem analiz wykonanych w toku prac projektowych.


Zgodnie z umową kompletna dokumentacja będzie zawierała również wszystkie kluczowe decyzje administracyjne umożliwiające jej realizacji m.in. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz opinii o uwarunkowaniach środowiskowych.


Umowa podpisana pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie a firmą SAFAGE S.A.S. Oddział w Polsce przewiduje 37 miesięcy na realizację powyższego zadania, czyli do sierpnia 2026 roku. Koszt opracowania ww. dokumentacji to 2 585 460 zł.  


#BudujemyDlaWas