Ikona dekoracyjna

Rondo turbinowe przy drodze 567 w m. Boryszewo Nowe

Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w miejscowości Boryszewo Nowe w gminie Radzanowo.


W ramach inwestycji rozbudowany został ponad półkilometrowy odcinek drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Najważniejszym elementem tego zadania była budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu z ul. Żyzną i drogą powiatową 5203W. Nowe rondo znacznie upłynni ruch i poprawi bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. Dodatkowo przebudowano sieć uzbrojenia terenu, wykonano nowe zjazdy do przyległych posesji, powstało nowe oświetlenie uliczne, wybudowano zatoki autobusowe, nasadzono nową zieleń, wykonano nową kanalizację deszczową oraz wybudowano drogę dodatkową w celu obsługi komunikacyjnej przyległych nieruchomości.


Koszt inwestycji to ponad 12,5 mln zł. Zadanie w całości zrealizowane zostało przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.