Ikona dekoracyjna

05 kwietnia 2022

Dane statystyczne Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego za ostatnie pięć lat pokazują, że przybywa samochodów na drogach wojewódzkich.

 

W latach 2020/2021 po drogach wojewódzkich, na terenie całego kraju, średnio dziennie jeździło 4231 samochodów, dla porównania w 2015 roku było ich 3520. Oznacza to wzrost natężenia ruchu o 20%. W tym okresie Województwo Mazowieckie było trzecim najbardziej obciążonym województwem z wynikiem 5 279 samochodów średnio na dobę. W przedmiotowym okresie na mazowieckich drogach przybyło 1,26% pojazdów. Z danych statystycznych wynika, że zmiana ruchu w latach 2010 - 2015 wyniosła około 1,04%, natomiast w 2015 - 2020/21 około 1,20%

 

Największą grupą pojazdów korzystających z sieci dróg wojewódzkich były samochody osobowe, które stanowiły 82,3% wszystkich pojazdów, co w liczbach bezwzględnych daje średnio 3481 samochodów na dobę. Drugą największą grupą pojazdów były lekkie samochody ciężarowe, czyli samochody dostawcze, których w czasie badania zarejestrowano 369 co stanowi 8,7% struktury rodzajowej pojazdów GPR. Najrzadziej z dróg wojewódzkich korzystały ciągniki rolnicze, których zarejestrowano 12 i autobusy - 21. Co odpowiednio stanowi 0,3% i 0,5% udziału w strukturze GPR.

 

W skali ogólnokrajowej około 16736 km dróg wojewódzkich było obciążanych od 1000 do 4000 pojazdów na dobę, a tylko 2389 km miało ruch poniżej 1000. Trzy najbardziej obciążane drogi wojewódzkie jednojezdniowe w Polsce to:

  • DW 946 prowadząca od Alej Jana Pawła II w Żywcu do ulicy Sienkiewicza z wynikiem 32878 pojazdów na dobę;
  • DW 634 relacji Ząbki - Zielonka z 26351 pojazdami na dobę;
  • DW 631 Zegrze - Nieporęt z 25927 pojazdami na dobę.

 

Natomiast trzy najbardziej obciążone drogi wojewódzkie dwujezdniowe to:

  • DW 631 Zielonka - Warszawa z 49343 pojazdami na dobę;
  • DW 719 Warszawa - Reguły z 42930 pojazdami na dobę;
  • DW 724 Warszawy do Konstancina z 39912 pojazdami na dobę. 

 

Kompletny raport GPR20/21 dostępny na stronie www.gov.pl.