Ikona dekoracyjna

Widać już pierwsze efekty prac przy budowie obwodnicy Sierpca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560. Wykonane zostały elementy konstrukcyjne wiaduktu nad linią kolejową oraz przepusty. Mocno zaawansowane są również prace przy podbudowie drogi i systemu odwodnienia. Prace potrwają do maja 2024r. Inwestycja pochłonie niemalże 70 mln zł i w połowie jest finansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prawie 3km odcinek nowej drogi ominie miasto od strony południowo-wschodniej. Swój początek ma w m. Gorzewo a koniec w m. Borkowo Kościelne (skrzyżowanie z DK10). Oprócz nowej drogi wybudowany zostanie wiadukt nad linią kolejową nr 27 relacji Nasielsk - Toruń, most na rzece Sierpienica oraz drogi lokalne i serwisowe. W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów powstaną ciągi piesze i rowerowe oddzielone od jezdni pasem zieleni.  

#BudujemyDlaWas