Ikona dekoracyjna

Utrudnienia w związku z rozpoczęciem robót

Od 27 lutego br. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na odcinku DW 801 między Otwockiem Małym (skrzyżowanie z DW 734) a Piotrowicami (skrzyżowanie z DK 50) na terenie Gminy Karczew.


W związku z przebudową drogi, odcinek od Sobiekurska do Piotrowic (skrzyżowanie z DK 50) zostaje całkowicie wyłączony z ruchu.

  • Samochody do 10 ton kierowane będą na drogi lokalne oraz DW 734.
  • Samochody powyżej 10 ton pojadą krajową 50, S17 i DW 721.


Na odcinku od ronda w Otwocku Małym do skrzyżowania z DW 734 w m. Wygoda droga będzie przejezdna tylko w stronę Warszawy. Dla kierowców podróżujących w stronę Puław objazd będzie kierował drogą lokalną i DW 734.

Zakres robót i termin realizacji inwestycji

Na przedmiotowym odcinku przewidziano m. in. rozbudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami przecinającymi trasę, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4 zatok autobusowych i chodników w rejonie skrzyżowań oraz wykonanie systemu odwodnienia. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Ostrówiec powstanie sygnalizacja świetlna. W celu uzupełnienia istniejącej sieci dróg dojazdowych i lokalnych oraz umożliwienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości przyległych powstaną dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren.


Wykonawcą robót jest firma STRABAG. Koszt przebudowy 6,1 km odcinka wyniesie 87,8 mln zł, z czego 30 mln zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe 57,8 mln to środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Roboty potrwają do marca 2025 roku.