Ikona dekoracyjna

11 marca 2022

Pierwsze umowy na remonty nasz dróg w tym roku już popisane. W tegorocznym budżecie na zadania remontowe Sejmik Województwa Mazowieckiego w swoim budżecie zabezpieczył kwotę ponad 155 mln zł. Za tą kwotę wyremontowanych zostanie ponad 120 km dróg.

 

Zaplanowane do remontu odcinki znajdują się na terenach gmin: Szczutowo (1,36 km) droga 560, Brochów (1,3 km) droga 705 oraz Błędów (4,84 km) droga 725.

 

Łącznie powyższe remonty będą kosztowały 7 403 482,27 zł. Zakres robót na tych odcinkach będzie obejmował: wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych, wykonanie nowej warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej oraz korytowanie i uzupełnienie poboczy, wraz z odtworzeniem rowów. Dodatkowo zostaną ustawione słupki prowadzące oraz odtworzone oznakowanie poziome. Pierwsze prace rozpoczną się wiosną. Wykonawcy mają 6 miesięcy na realizację zadań.

 

#BudujemyDlaWas