Ikona dekoracyjna

Rozbudowa DW 718 i DW 719 w Pruszkowie

Dyrektor MZDW, Grzegorz Obłękowski, podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy DW 718 i DW 719 na terenie Miasta Pruszków, Miasta Piastów oraz Gminy Michałowice, w powiecie pruszkowskim.


Wykonawca, firma EUROPROJEKT GDAŃSK S.A., zaprojektuje ok. 7,5 km odcinek nowych dróg, wiaduktów, skrzyżowań, ciągów pieszo-rowerowych i infrastruktury towarzyszącej.

W ramach zawartej umowy zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa (budowlana, wykonawcza i przetargowa) oraz uzyskany zostanie komplet decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych (tj. m.in. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym i decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Termin opracowania dokumentacji projektowej wskazany w umowie to 37 miesięcy (do listopada 2025 r.). Droga zostanie zaprojektowana w przekroju dwujezdniowym i obejmie ciąg na, który składają się odcinki dwóch dróg wojewódzkich:

  • droga wojewódzka nr 718 (obecnie w przekroju jednojezdniowym) na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 718 i 701 [skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Żbikowską, które w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego, tj. budowy drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” zostanie rozbudowane jako skrzyżowanie z wyspą centralną i sygnalizacją oraz bezkolizyjną łącznicą (na poziomie plus jeden) wprowadzającą ruch z „Paszkowianki” bezpośrednio w autostradę A2 w kierunku Warszawy] do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy w sąsiedztwie stadionu Znicz Pruszków.
  • droga wojewódzka nr 719 (obecnie w przekroju dwujezdniowym) na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy w sąsiedztwie stadionu Znicz Pruszków, do gr. z m. st. Warszawa (z wyłączeniem odcinka w obrębie węzła drogi ekspresowej S2 „Aleje Jerozolimskie”.


W miejscu istniejącego wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 z linią kolejową nr 1 i 447 zostanie zaprojektowany węzeł komunikacyjny z głównym kierunkiem ruchu od węzła autostradowego „Pruszków” dwujezdniową drogą wojewódzką nr 718 przechodzącą dwujezdniowym wiaduktem nad linią kolejową nr 1 i 447 w dwujezdniową drogę wojewódzką nr 719 w kierunku m. st. Warszawy wraz z budową niezbędnych bezkolizyjnych łącznic na pozostałych kierunkach w obrębie ww. węzła.


Wartość umowy to 3 980 280 zł. Wykonawca został wyłoniony w czwartym postępowaniu przetargowym dla tego zadania.


Budowa DW 634 między Wołominem a Duczkami

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy DW 634 między Wołominem a Duczkami w gm. Wołomin.


Firma ARKAS - PROJEKT Sp. z o.o. zaprojektuje ok. 2,6 km odcinek, który połączy skrzyżowanie ul. 1 Maja i al. Niepodległości w Wołominie z ul. Szosa Jadowska w m. Duczki (w rejonie ul. Szkolnej, Ręczajskiej, Lipowej i Długiej).

W ramach zawartej umowy zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa (budowlana, wykonawcza i przetargowa) oraz uzyskany zostanie komplet decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych (tj. m.in. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym i decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Termin opracowania dokumentacji projektowej wskazany w umowie to 37 miesięcy (do listopada 2025 r.).


Droga zostanie zaprojektowana w przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi elementami tj. m.in. budową skrzyżowań, niezbędnych obiektów inżynierskich, infrastruktury pieszej i rowerowej.


W kosztach opracowania ww. dokumentacji projektowej będzie partycypować Gmina Wołomin, która zadeklarowała dofinansowanie w wysokości 300 000 zł. Stosowna umowa regulująca powyższą deklarację zostanie podpisana w najbliższym czasie.


Wartość tego zadania to 1 578 930 zł, a jego wykonawca został wyłoniony w czwartym postępowaniu przetargowym.

#BudujemyDlaWas