Ikona dekoracyjna

Projekt będzie zakładał kompleksową rozbudowę drogi

Dokumentacja projektowa będzie przewidywać: rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od 25. kilometra drogi, w miejscowości Lwówek do skrzyżowania z ul. Warszawską (DW 577) w Sannikach. Długość projektowanego odcinka to 5,6 km. Wykonawcą projektu jest Arkas-Projekt Sp. z o.o., koszt zadania 1 637 130 zł, termin realizacji umowy 37 miesięcy (listopad 2026r.)


Rozbudowa drogi powinna obejmować, w zależności od potrzeb, budowę/przebudowę: jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, dróg serwisowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, systemu odwodnienia, miejsc do kontroli pojazdów oraz budowę innych niezbędnych elementów drogi, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą. 
Bezpieczeństwo przede wszystkim

Projektowana rozbudowa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na tej drodze. Odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego od kołowego znacząco poprawi komfort najmniej chronionych użytkowników drogi. Natomiast poszerzenie jezdni zmniejszy ryzyko kolizji pojazdów. 


Kolejna inwestycja Województwa Mazowieckiego w gminie

W poprzednich latach Województwo Mazowieckie przeznaczyło na modernizację DW 583 ponad 23,5 mln zł. Z tych środków zostały wybudowane ronda w Lwówku (gm. Sanniki), powstał nowy przepust w Krubinie oraz wyremontowano prawie 4,5 km drogi. Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym dla rozbudowy kolejnych 2,5 km tej drogi. Prace realizuje biuro projektowe Europrojekt Gdańsk S.A. i zgodnie z umową powinno je zakończyć do sierpnia 2026 r. Równolegle do powyższych projektów trwa opracowywanie dokumentacji dla rozbudowy pozostałych dróg wojewódzkich na terenie gm. Sanniki. Firma REM Projekt przygotowuje projekty rozbudowy DW 577 w miejscowościach Czyżew, Szkarada i Brzezina za łączną kwotę ponad 2,7 mln zł. Natomiast firma Arkas – Projekt przygotowuje dokumentację potrzebną do rozbudowy DW 584 od Sannik do granicy województwa.