Ikona dekoracyjna

Powstaje koncepcja drogi łączącej Radom z trasą S7

Zadanie jest realizowane w oparciu o zawarte porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Radom, w którym Miasto Radom zadeklarowało udział finansowy w opracowaniu koncepcji nowego przebiegu drogi 740.


Dokumentacja projektowa ma określić przebieg możliwych korytarzy dla przeprowadzenia drogi wojewódzkiej z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych oraz przyrodniczych na odcinku od węzła na S7 Radom Zachód do miasta. Powstać mają co najmniej trzy warianty przebiegu drogi. Dokumentacja ma na celu również identyfikację ewentualnych problemów realizacyjnych poszczególnych wariantów inwestycji, oszacowanie ich kosztów oraz wskaźników efektywności ekonomicznej, określenie akceptacji społecznej oraz środowiskowych uwarunkowań.


Kwota przeznaczona na to zadanie to 1,8 mln zł. Wykonawcą jest firma Sweco Polska Sp. Z o.o. Zgodnie z umową prace koncepcyjne powinny zostać zakończone do lipca 2026r.


Za realizację inwestycji odpowiadać będą dwa podmioty – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz miasto Radom reprezentowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.