Ikona dekoracyjna

Remont DW 626 na odcinku Maków Maz. - Nowa Wieś

Dzisiaj w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, została podpisana umowa z firmą STRABAG Sp. z o. o. na wykonanie remontu 24,66 km odcinka DW 626 między Makowem Mazowieckim (pow. makowski) a Nową Wsią (pow. ostrołęcki).


Zadanie oprócz rozbiórki starej i budowę nowej konstrukcji jezdni na całym tym odcinku zakłada również, wyburzenie oraz wybudowanie nowych mostów w m. Zalesie, i Zamość. Dodatkowo zostaną wyremontowane chodniki, pobocza oraz zjazdy na prywatne posesje.


Prace potrwają do października 2023 roku, a ich koszt wyniesie 49 893 314,52 zł.

Remont DW 647 w gm. Łyse

Umowa zawarta z konsorcjum UNIBEP S.A. i Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. obejmuje remont 11 km odcinka DW 647 na terenie Gminy Łyse w powiecie ostrołęckim.


W ramach tego zadania zostanie rozebrana stara i wybudowana nowa konstrukcja jezdni na tym odcinku. Dodatkowo zostaną wyremontowane chodniki, pobocza oraz zjazdy na prywatne posesje. 


Prace potrwają do października 2023 roku, a ich koszt wyniesie 25 303 314, 27 zł.

#BudujemyDlaWas