Ikona dekoracyjna

10 maja 2022

Nowy, prawie 3 km odcinek drogi 560 powstanie na terenie m. Gorzewo, Sierpc i Borkowo Kościelne ominie centrum miasta. Obwodnica będzie miała po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Dodatkowo, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do przyległych działek zostaną wybudowane drogi serwisowe Wzdłuż całej obwodnicy powstaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. W ramach inwestycji wybudowany zostanie wiadukt nad linią kolejową i most na rzece Sierpienica.

 

Koszt inwestycji to 73 769 432 zł, z czego 47% pochodzi z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm FABE Polska i SP „SINE MIDAS STORY” Zakończenie prac budowlanych planowane jest na maj 2024 roku.

 

Początek budowanego odcinka drogi zlokalizowano w 55 km istniejącej drogi wojewódzkiej DW560 w m. Gorzewo, gdzie powstanie czterowlotowe rondo. Dalej obwodnica będzie poprowadzona bezkolizyjnie wiaduktem nad linią kolejową nr 27 relacji Nasielsk-Toruń. Na przecięciu drogi wojewódzkiej DW560 i ulicy Mickiewicza zaprojektowano skrzyżowanie skanalizowane z dodatkowymi pasami ruchu w postaci lewoskrętów z obwodnicy. Koniec inwestycji zaplanowano w rejonie skrzyżowania z drogą krajową DK10 w m. Borkowo Kościelne w rejonie granicy z miastem Sierpc, gdzie zaprojektowano trójwlotowe rondo. Nad rzeką Sierpienicą powstanie most.

 

#BudujemyDlaWas