Ikona dekoracyjna

Ruch na dwóch odcinkach DW 801 w Karczewie został wznowiony

Na obecną chwilę zaawansowanie finansowe kontraktu wynosi ok 55%.


Wykonawca robót zakończył przebudowę wszystkich kolizji, jak również na ukończeniu są prace związane z budową zbiorników retencyjnych. W celu sprawnego wykonania robót, Wykonawca wykonuje prace z podziałem na 3 odcinki.

Na pierwszym i trzecim odcinku tj. od ronda w Otwocku Małym do skrzyżowania z DW734 (Wygoda) oraz od skrzyżowania na Sobiekursk do ronda z DK50 została już wykonana nowa nawierzchnia, w związku z tym możliwe było dopuszczenie ruchu na obu odcinkach. Tym samym w okresie świątecznym cały odcinek drogi wojewódzkiej będzie dostępny dla samochodów osobowych.


W ostatnim etapie, po zakończeniu okresu zimowego Wykonawca planuje rozpocząć prace na odcinku środkowym, czyli od skrzyżowania z DW734 (Wygoda) do skrzyżowania na Sobiekursk. W tym celu, odcinek ten zostanie zamknięty, a ruch pojazdów osobowych odbywać się będzie po nowo wybudowanych jezdniach dodatkowych.


Zakres robót rozbudowy

Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej DW801 została podpisana z firmą Strabag w grudniu 2022.

W ramach realizowanej inwestycji rozbudowana zostanie droga wojewódzka na długości 6,1 km, na odcinku od ronda w Otwocku Małym do ronda na drodze krajowej DK50.


Przebudowana zostanie kompleksowo nawierzchnia drogi wojewódzkiej, wzdłuż drogi wybudowane zostaną jezdnie dodatkowe, przebudowane zostaną wszystkie kolizje oraz wybudowane zostanie nowy system odwodnienia (w tym zbiorniki retencyjne) oraz oświetlenie i sygnalizacja świetlna. 


Na obecną chwilę prace postępują zgodnie z planowanym harmonogramem. Planowany termin zakończenia robót to grudzień 2024.


#BudujemyDlaWas