Ikona dekoracyjna

Duży postęp robót przy rozbudowie DW 635 (ul. Geodetów) w Wołominie

Główny punkt całej inwestycji, czyli rondo na skrzyżowaniu ul. Geodetów, z ul. Głowackiego i Łukasiewicza jest prawie skończone, do wykonania pozostało tylko ułożenie warstwy ścieralnej i namalowanie oznaczeń poziomych.


Na pozostałych odcinkach prace są równie zaawansowane. Nowa konstrukcja jezdni oraz ciągi pieszo - rowerowe są wykonane w 90%, został krótki odcinek między stają paliw a ul. Nowa Wieś. Dodatkowo zostały już zakończone prace przy:

  • przebudowie kolidującej infrastruktury,
  • 2 z 4 zatok autobusowych,
  • nowym oświetleniu ulicznym.


Wszystko wskazuje na to, że prace uda się zakończyć w terminie i ten odcinek DW 635 zostanie oddany do użytku w lipcu 2023r. Przypomnijmy, że koszt tej inwestycji to prawie 12 mln zł, z czego 5 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


#BudujemyDlaWas