Ikona dekoracyjna

Nowe rondo w Pruszkowie w połowie gotowe

Od 27 kwietnia od godziny 12 zmiana organizacji ruchu na przebudowywanym rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej 719 w Pruszkowie.


Podczas drugiego etapu robót ruch poprowadzony zostanie nowo wykonaną częścią ronda. Ruch w stronę Grodziska Mazowieckiego poprowadzony zostanie po obwodzie ronda, ruch w stronę Warszawy kierowany będzie przez wyspę po tymczasowej nawierzchni. Nowo wykonana część ronda otworzy możliwość wjazdu pojazdów na ul. Przyszłości i ul. Działkową. Wjazd do ul. Emancypantek nie będzie możliwy.


Zakończenie robót planowane jest w połowie sierpnia 2024 roku. Koszt inwestycji to ponad 12 mln zł.