Ikona dekoracyjna

Podpisaliśmy umowę na przebudowę odcinka DW 801 w Gminie Karczew

Dyrektor Grzegorz Obłękowski podpisał umowę z firmą STRABAG na realizację przebudowy 6,1 kilometrowego odcinka DW 801. Koszt inwestycji to prawie 87,8 mln zł, z czego 30 mln zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe 57,8 mln to środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Początek przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 801 zlokalizowany jest w rejonie ronda w Otwocku Małym (skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 798), skąd droga biegnie w kierunku południowo-wschodnim i południowym do ronda na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 50 w Piotrowicach.


Na przedmiotowym odcinku przewidziano m. in. rozbudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami przecinającymi trasę, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4 zatok autobusowych i chodników w rejonie skrzyżowań oraz wykonanie systemu odwodnienia. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Ostrówiec powstanie sygnalizacja świetlna. W celu uzupełnienia istniejącej sieci dróg dojazdowych i lokalnych oraz umożliwienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości przyległych powstaną dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren. 


Planowany termin realizacji umowy to 2 lata i 3 miesiące od dnia podpisania umowy.


#BudujemyDlaWas