Ikona dekoracyjna

Została podpisana umowa na przebudowę odcinka DW 699 w Jedlni-Letnisko. Zadanie ma polegać na przebudowie 614,35 m ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Cmentarną do skrzyżowania z ul. Piotrkowicką.


W ramach zadania zostanie wykonana jezdnia o szerokości 6,5m, przeznaczona do ruchu 2-kierunkowego. Zostanie przebudowane skrzyżowanie z ul. Piotrkowicką. Po stronie południowej zostanie wykonany chodnik o szerokości min. 1,5m na całej długości. Po stronie północnej zostanie wykonany chodnik od kładki do skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Piotrkowicką. Ponadto zostanie wykonane odwodnienie ulicy (kanalizacja deszczowa), zjazdy publiczne oraz indywidualne oraz zostaną przeprowadzone prace utrzymaniowe na rowie wzdłuż drogi.


Dokumentację projektową dla tej inwestycji przygotowała Gmina Jedlnia-Letnisko. 


#BudujemyDlaWas