Ikona dekoracyjna

Podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej 719 w Gminie Jaktorów w powiecie grodziskim.

Zadanie obejmie przebudowę drogi wojewódzkiej nr 719 na ul. Warszawskiej w m. Chylice Kolonia na odcinku o długości 700 m. W ramach zadania zostanie wymieniona i wzmocniona nawierzchnia jezdni, przebudowany chodnik do szerokości 2,5m oraz wybudowana nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Zakres robót obejmie również budowę kanału technologicznego, przebudowę zjazdów i przepustów, wykonanie odwodnienia drogowego i nowego oznakowania.


Inwestycja realizowana jest w oparciu o porozumienie między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Jaktorów. Gmina Jaktorów podjęła się opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia zadania.


Koszt inwestycji to ponad 5.7 mln zł. Wykonawcą jest firma Granar Sp. z o. o.


Planowany termin zakończenia prac to styczeń 2025r.