Ikona dekoracyjna

Nowe rondo upłynni ruch i zwiększy bezpieczeństwo

Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i usprawnienie układu komunikacyjnego skrzyżowania DW 632 (ul. Strużańska), drogi powiatowej (ul. Przyszłości) i drogi gminnej (ul. Słoneczna) w miejscowości Stanisławów Pierwszy, gm. Nieporęt. Inwestycja obejmuje rozbudowę skrzyżowania ww. dróg wraz z budową chodników, zjazdów oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Realizacja tego zadania polepszy walory jezdne drogi, bezpieczeństwa i widoczności na jezdni. Usprawnienie obsługi komunikacyjnej zmniejszy hałas i zapylenie w okolicy rozbudowywanego skrzyżowania.


Inwestycja jest realizowana dzięki współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nieporęt i Powiatem Legionowskim, które to samorządy przygotowały dokumentację projektową oraz przekazały ją województwu. Wartość umowy to ponad 4,4 mln zł. Prace potrwają do października 2024 r.


#BudujemyDlaWas