Ikona dekoracyjna

Nowa ścieżka poprawi bezpieczeństwo

Podpisana umowa obejmuje budowę niemal kilometrowego odcinka nowej ścieżki rowerowej wzdłuż DW 573 na terenie Szczawina Kościelnego, wraz z budową odwodnienia jezdni i przebudową kolidującej infrastruktury. Jesteśmy pewni, że realizacja tego zadania znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym rejonie. Inwestycja jest realizowana przy współpracy z Gminą Szczawin Kościelny, która przygotowała dokumentację projektową. Zakładany termin realizacji zadania to luty 2024 r., a jego koszt wyniesie prawie 3 mln zł.


#BudujemyDlaWas