Ikona dekoracyjna

Rozpoczynamy rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 683 w miejscowości Sobików i Czaplinek, na terenie gminy Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim.

Umowa na rozbudowę drogi 683 w miejscowości Sobików i Czaplinek, na terenie gminy Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim już podpisana.


Rozbudowa obejmie kompleksową modernizację drogi na odc. o długości 1,7 km, od skrzyżowania z ul. Szkolną w Sobikowie do skrzyżowania z DK nr 50 w Czaplinku. Na skrzyżowaniu z ul. Szkolną w rejonie cmentarza oraz na skrzyżowaniu z ul. Sadową wybudowane zostaną ronda. Aby zapewnić bezpieczny dostęp do ośrodka zdrowia i domów zostanie wybudowana dodatkowa jezdnia.

Zakres robót obejmie również budowę nowego oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przepustów, kanału technologicznego oraz przebudowę infrastruktury podziemnej.

Droga zostanie poszerzona i wyposażona w dodatkowe pasy do skrętu w lewo. W terenie zabudowanym powstaną chodniki oraz asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa.


Koszt inwestycji to prawie 26 mln zł. Wykonawcą jest firma Rokom Sp. Z o. o.


Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2025r.