Ikona dekoracyjna

Kolejne środki na remonty dróg wojewódzkich w regionie radomskim przekazał Sejmik Województwa Mazowieckiego. Za kwotę ponad 13,8 mln zł wyremontowanych zostanie 15 km dróg, m.in. na terenie gminy Warka, Stara Błotnica i Solec nad Wisłą. Nowa nawierzchnia, odnowienie poboczy i poprawa odwodnienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Droga wojewódzka nr 731

Samorząd województwa mazowieckiego przekaże blisko 4 mln zł na remont 2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 731 w gminie Warka. W ramach prac zostanie wybudowana nowa konstrukcja jezdni, będą wyremontowane zjazdy, odtworzone pobocza i rowy. Prace mają zostać wykonane do września 2023 r. Jest to remont kolejnego odcinka drogi w Warce zaplanowany na ten rok. Na koniec kwietnia podpisana została umowa na remont 1,8 km drogi pomiędzy miejscowościami Dębnowola a Piaseczno na terenie gm. Warka za kwotę ponad 3,3 mln zł. Łącznie w tym roku wyremontujemy prawie 4 km drogi 731 za kwotę 7.3 mln zł.


Droga wojewódzka nr 732

W gminie Stara Błotnica zostanie wyremontowany ponad 2,5-kilometrowy fragment drogi wojewódzkiej nr 732. Zakres prac obejmuje budowę nowej konstrukcji jezdni, remont zjazdów, odtworzenie rowów i poboczy. Prace mają zostać wykonane do października 2023 r. Koszt realizacji inwestycji to prawie 2,5 mln zł. Środki pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego. Jeszcze w tym roku zamierzamy ogłosić przetarg na remont kolejnego odcinka drogi 732. Będzie to kontynuacja robót, Łącznie zaplanowanych do remontu na ten rok jest 5,9 km drogi na terenie gminy Stara Błotnica.


Droga wojewódzka nr 754

Na 2,7 kilometrowym odcinku drogi w gminie Solec nad Wisłą zostanie wybudowana nowa konstrukcja jezdni. Remont przejdą zjazdy, a pobocza i rowy zostaną odtworzone. Prace mają potrwać 5 miesięcy, a ich zakończenie zaplanowano na październik 2023 r. Koszt realizacji to ponad 4 mln zł. Jej realizacja będzie możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego.  W najbliższą środę rozstrzygnięty zostanie przetarg na remont kolejnego odcinka drogi

754 – przejście przez Boiska.


#BudujemyDlaWas