Ikona dekoracyjna

Dopuszczenie węzła "Wołomin" do użytku

Kierowcy nie muszą już nadkładać drogi aby wjechać na obwodnicę Marek. Nowy przebieg drogi 635 od dziś przejezdny na całej długości. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zgodę na użytkowanie wyremontowanego węzła „Wołomin”, którego dewastacja przez wiele miesięcy uniemożliwiła kierowcom bezpośredni dojazd do S8.


Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł Powiat Wołomiński kwotą 1 000 000 zł na potrzeby tego remontu.


Opis inwestycji

Wykonawcą inwestycji była firma Colas Polska Sp. z o.o. Koszt budowy to 20,8 mln zł, z czego 15,2 mln zł pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt inwestycji został wykonany w ramach zawartego porozumienia z powiatem wołomińskim i gminą Wołomin. 


Nowa droga o długości 2,2 km łączy istniejący przebieg DW635 w m. Czarna z drogą ekspresową S8 (obwodnicą Marek) w miejscu węzła „Wołomin” w m. Kozłówek. Cały odcinek drogi przebiega wzdłuż doliny rzeki Czarnej, przecinając lokalne wyniesienie na północ od zabudowań m. Zastruże (Ukaźne). Trasa projektowanej drogi przebiega po terenie o charakterze rolniczym (nieużytki rolne, łąki, zarośla śródpolne). Zakres robót obejmował: budowę drogi, budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii, budowę dodatkowych jezdni do obsługi sąsiednich nieruchomości, ciągów pieszych i rowerowych, urządzeń ochrony przed hałasem, budowę oraz przebudowę systemu odwodnienia, oświetlenia ulicznego.


Ważnym elementem przedsięwzięcia było wykonanie kompensacji przyrodniczej okolicznych lasach nadleśnictwa Drewnica oraz na gruntach leśnych nieruchomości należącej do sióstr Loretanek koło Kamieńczyka nad Bugiem. Dokonano tego przez zawieszenie 160 skrzynek lęgowych dla ptaków, 10 skrzynek dla wiewiórek oraz 20 skrzynek dla dziennego pobytu (ukrycia się) dla nietoperzy różnego typu. Skrzynki zostały zwieszone w terenie przez rozpoczęciem wycinki drzew. Wszystkie te czynności zostały wykonane pod nadzorem Towarzystwa Ochrony Przyrody w Warszawie.

#BudujemyDlaWas