Ikona dekoracyjna

Po dwa pasy ruchu i włączenie nowego przebiegu drogi

Po dwa pasy ruchu w jednym kierunku, chodniki, ścieżki rowerowe i bezpieczne skrzyżowania, tak zgodnie z założeniami ma zostać zaprojektowana droga 801 w Mieście Józefów.


Dziś w obecności marszałka województwa Adam Struzik oraz radnych Anny Brzezińskiej oraz Piotra Kandyby została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rozbudowy drogi. Inwestycja obejmie ulicę Nadwiślańską - od skrzyżowania z ul. Kardynała Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Górczewską w Józefowie. Biuro projektowe zgodnie z zawartą umową powinno zakończyć prace w ciągu 3 lat. Koszt opracowania dokumentacji to 1,4 mln zł.


#BudujemyDlaWas