Ikona dekoracyjna

15 mln zł przeznaczył Sejmik Województwa na inwestycje drogowe w regionie płockim

Rozpoczynamy przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej 567 w Boryszewie Nowym w gminie Radzanowo w powiecie płockim oraz prace projektowe niezbędne do rozbudowy drogi 583 na terenie gmin Pacyna oraz Sanniki w powiecie gostynińskim. 


Przebudowa skrzyżowania DW 567 w Boryszewie Nowym

W Boryszewie Nowym na skrzyżowaniu z ul. Żyzną aby upłynnić ruch oraz zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogowcy wybudują rondo. Dla obsługi nieruchomości przylegających do pasa drogowego powstanie droga serwisowa, a dla pieszych i rowerzystów nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Droga zostanie odwodniona i doświetlona. Koszt inwestycji to 12, 2 mln zł. Środki w całości pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego. Roboty drogowe powinny zostać zakończone do lipca 2024r. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL.


Dokumentacja projektowa dla przebudowy DW 583

Na terenie gminy Sanniki oraz Pacyna w powiecie gostynińskim rozpoczynamy prace projektowe niezbędne do przebudowy drogi wojewódzkiej 583. Dokumentacja projektowa zakłada rozbudowę drogi z klasy Z do klasy G na odcinku 6,3 km. Gotowy projekt powinien obejmować w zależności od potrzeb budowę/przebudowę: jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, dróg serwisowych, ciągów pieszo-rowerowych lub pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, systemu odwodnienia, miejsc do kontroli pojazdów oraz budowę innych niezbędnych elementów drogi, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą. Koszt opracowania kompletnej dokumentacji to 1,8 mln zł. Prace projektowe potrwają 3 lata, a wykonawcą jest biuro projektowe Europrojekt Gdańsk S.A.#BudujemyDlaWas